auto skola pavlin

auto skola pavlin
Novi Beograd je savršen za rad auto skola, obuku i polaganje vozačkog ispita.

Polaganje vozačkog, Testovi za polaganje, Auto škole testoviPogledajte pitanja koja se najčešće greše na vozačkom ispitu.

Pitanja i odgovore na koje treba obratiti pažnju, kao i objašnjenja saobraćajnih situacija.auto skola pavlin

1.Na znak žutog trepćućeg svetla vozač vozila milicije, u situaciji prikazanoj na slici:
.
obavezan je da se zaustavi i da sačeka promenu svetla na semaforu.

2. Vozač autobusa u situaciji prikazanoj na slici:
obavezan je da se zaustavi i da sačeka promenu svetla na semaforu.

Pitanje br.1:
Pogledajte vozilo milicije, nema uključeno rotaciono svetlo, samim tim mora da ustupi prvenstvo prolaza putničkom automobilu. Reč vozilo milicije kod kandidata automatski znači prvenstvo prolaza, ne vodeći računa o rotacionom svetlu koje u ovom slučaju nije upaljeno kandidati čine grešku dajući prvenstvo miliciji.

Pitanje br 2.
Tačan odgovor je "propisno skreće udesno". Autobus ima prvestvo u odnosu na putnički automobil pošto mu dolazi sa desne strane (pravilo desne strane). Putnički automobil ide pravo a autobus skreće, mnogi pogrešno misle da vozilo koje ide pravo ima prvesntvo i odgovaraju pogrešno.auto skola Pavlin

Putnički automobil, u situaciji prikazanoj na slici:

.
.
obavezan je da propusti samo pešaka koji prelazi preko kolovoza.

Slično prethodnoj situaciji putnički automobil ide pravo al zbog pravila desne strane nema prvenstvo prolaza i dužan je da propusti autobus.auto skola PavlinPrema oznakama na kolovozu, u situaciji prikazanoj na slici, putničkom automobilu je:

.
.
dozvoljeno parkiranje samo u uslovima dobre vidljivost.
Na slici imamo saobraćajni znak "prevoj puta" i po pravilima saobraćaja u takvoj situaciji je zabranjeno parkiranje. Što je i logičan odgovor.  Medjutim u samom pitanju je napravljena igra reči: "prema oznakama na kolovozu".  Oznaka na kolovozu je isprekidana linija i prema njoj je dozvoljeno parkiranje i upravo to je tačan odgovor. Ko ne pročita pažljivo pitanje verovatno će pogrešiti.
auto skola Pavlin
Vozač motocikla dužan je da propusti:


.
i tramvaj i putnički automobil.


U situaciji na slici tramvaj ima znak "trougao" samim tim nema prvenstvo prolaza i mora da propusti vozila. Videvši tramvaj većina ustupa prvenstvo prolaza tramvaju, što u situaciji na slici nije slučaj. Samo na raskrnici koja nije regulisana semaforima i saobraćajnim znakovima tramvaj ima prvenstvo prolaza.auto skola Pavlin
  Tramvaj, u situaciji prikazanoj na slici:

 
.
ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na pešake.

  Slično kao i na predhodnom pitanju tramvaj nema prvenstvo prolaza.


auto skola Pavlin

 Na znak žutog trepćućeg svetla na semaforu, u situaciji prikazanoj na slici, autobus:

 
.
obavezan je da propusti i pešake i putnički automobil.

Ono što zbunjuje na ovoj slici je položaj putničkog automobila koji je već ušao u raskrsnicu. Gledajući sliku autobus od njega ne može da skrene. Odgovor broj 3 je takodje zbunjujući pošto su nacrtani pešaci koje je autobus dužan da propusti ali nije dužan da propusti putnički automobil tako da taj odgovor nije u potpunosti tačan.
Po pravilu desne, u situaciji na slici autobus ima prvenstvo prolaza u odnosu na putnički automobil.Kod rešavanja raskrnica gledajte i propuštajte vozila isključivo po prvenstvu prolaza. Nemojte gledati položaj vozila u raskrnici. Vozila koja su ušla u raskrnicu a imaju znak " trougao"moraju da sačekaju vozila koja tek ulaze u raskrnicu ako se kreću putem sa pravom prvenstva.


PRVENSTVO PROLAZA NA RASKRNICI, KAKO REŠAVATI RASKRNICE NA TESTOVIMA:

1. Ukoliko saobraćajni policajac reguliše raskrsnicu postupajte po njegovoj komandi.
2. Ukoliko nema saobraćajca sledeća stavka su svetlosni saobraćajni znaci semafori, po njihovoj signalizaciji rešavajte situaciju.
3. Ukoliko raskrsnica nije regulisana semaforom i nema saobraćajca koji reguliše saobraćaj, postupite po saobraćajnim znakovima koji se nalaze na ulasku u raskrnicu,
4. Ako raskrnica nije regulisana nikakvim znakovima postupite po pravilu desne strane.

Prilikom rešavanja testa obratite pažnju na vozila sa prvenstvom prolaza (vozila hitne pomoći, policije i sl.) ukoliko su im uključeni svetlosni i zvučni signali za njih ne važe saobraćajni znakovi ni pravilo desne strane.

Na pojedinim testovima primetićete vozilo policije kome nisu uključeni svetlosni i zvučni signali u takvoj situaciji prema njemu se odnosite kao da je obično vozilo, propuštate ga po redosledu prvenstva prolaza.

Na šinska vozila se ne odnosi pravilo desne strane tako da oni u toj situaciji imaju prvenstvo prolaza. Ukoliko šinsko vozilo ima saobraćajni znak na ulasku u raskrnicu "trougao", "stop" ili slično mora postupiti po tom znaku, znači u toj sitaciji šinsko vozilo nema prednost.

Kod rešavanja raskrsnica gledajte i propuštajte vozila isključivo po prvenstvu prolaza. Nemojte gledati položaj vozila u raskrnici. Vozila koja s ušla u raskrsnicu a nemaju prvenstvo prolaza nemojte propuštati pre vozila koja imaju prvenstvo prolaza.
auto skola Pavlintačan odgovor:  632145

Vozilo milicije prvo prolazi kroz raskrnicu.
Automobil br. 4 je već ušao u raskrnicu ali prvenstvo prolaza imaju vozila koja se kreću putem sa pravom prvesnstva 321. Vozila 4 i 5 imaju znak trougao i poslednja prolaze.


auto skola Pavlin


tačan odgovor: 67854312
Vozilo milicije br.6 ide prvo. Na raskrnici semafor ne radi i nema saobraćajnih znakova tako da se prvenstvo prolaza reguliše pravilom desne strane.

Vozila 5 i 4 moraju da propuste vozila 7 i 8 pošto im dolaze sa desne strane, isto tako vozila 312 propuštaju automobile 5 i 4.
auto skola Pavlin

tačan odgovor: 643512

Prvenstvo regulisano saobračajnim znakovima, vozila 5,1,2 imaju znak"trougao" iako su ušli u raskrnicu moraju da sačekaju.

Vozila 4,3 i 6 se kreću putem sa pravom prvenstva (žuto beli znak), pošto ulaze u jednu saobraćajnu traku vozilo br 6 je u prednosti u odnosu na 4 i 3 pravilo desne strane.

auto skola Pavlintačan odgovor: 463512

Slična raskrnica predhodnoj ali je broj 4 vozilo milicije, pa je i redosled prvenstva malo drugačiji.


auto skola Pavlin


Tačan odgovor: 379548261

Pogledajte znakove vozila br.2,6 i 1 imaju znak "trougao".
Vozila 3,7,9,5,4 i 8 se kreću putem sa pravom prvenstva.

 Vozila 3,7,9 imaju prednost u odnosu na 5,4,8, isto tako vozilo 2 je u prednosti u odnosu na 6 i 1. (isti znak, desna strana).

auto skola PavlinTačan odgovor: 7521346

Raskrnica je regulisana pravilom desne strane, vozila 4 i 6 treba da propuste vozila 1 i 3. Isto tako vozila 1 i 3 moraju da propuste automobile 7,5 i 2.

Saobraćajni znakovi, sličnosti i razlike, gde postoji mogućnost greške ?


Skoro na svakom testu postoje slični znakovi, koji se veoma lako mogu permutovati. Vodite računa da ih ne pomešate.


Ovo nekih primera:

auto skola Pavlin

1. blizina raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima na putu na koji nailazi. 


2.mesto pred ulaskom u raskrsnicu na kome je vozač dužan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza.

Ovi znakovi se često mešaju zato dobro obratite pažnju.

auto skola Pavlin
 Blizina raskrnice sa kružnim tokom saobraćaja znak br. 1. 
Kružni tok saobraćaja znak br.2.


auto skola Pavlin
Blizina avionske piste znak 1. 
Aerodrom znak 2.auto skola Pavlin
1.Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera.
               2.Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera.


auto skola Pavlin
1.Blizina pešačkog prelaza.
2.Obeleženi pešački prelaz.

  
auto skola Pavlin
Raskrsnica. 
auto skola Pavlin
Predputokazna tabla.


 Putokazna tabla.

Obavezan smer.
Jednosmerna ulica.

Svako pitanje na testu u zavisnosti od težine nosi odredjen broj poena, za uspešan ishod teoretskog dela potrebno je 90% osvojenih poena na testu. Jednom dat odgovor ne može se prepravljati niti podebljavati.
Zabranjeno je korišćenje grafitne (obične) olovke. Trajanje ispita je 45 minuta. Često se dešava da se odredjena pitanja preskoče i ostave ne popunjena, takvi odgovori se smatraju netačnim. Položen test važi godinu dana i u tom periodu se mora položiti vozački ispit.

Pogledajte česte greške i savete za polaganje vožnje.Нема коментара :

Постави коментар