auto skola pavlin

auto skola pavlin
Novi Beograd je savršen za rad auto skola, obuku i polaganje vozačkog ispita.

Vozacka dozvola, nove kategorije, uslovi za upis

    Stupanjem na snagu novih pravilnika dobili smo nove kategorije vozačkih dozvola, pogledajte uslove za upis: 

polaganje vozackog ispita


AM kategorija - mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli. Uslovi za upis: lična karta i navršenih 16godina. Polaže se samo teoretski deo ispita. Za izdavanje dozvole AM kategorije potrebno
je lekarsko uverenje.
______________________________________________________
A1 kategorija - Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11 kw, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi  15 kw. Za obuku je potrebno: lična karta, lekarsko uverenje, dozvola AM i navršenih 15 godina. Sa navršenih 16 godina kadidat stiče pravo izlaska na teoretski i praktičan ispit.
______________________________________________________
A2 kategorija - Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kw i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, AM ili B dozvola i navršenih 17 godina. Sa naršenih 18 godina kandidat stiče pravo izlaska na vozački ispit. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu A1 kategorije ne vrše obuku već samo polažu teoretski i praktični ispit za vozača A2 kategorije.
______________________________________________________
A kategorija - Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kw. Za obuku je potrebno: lična karta, lekarsko uverenje, AM ili B dozvola i navršene 23 godine života. Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo izlaska na teoretski i praktičan ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 najmanje 2 godine. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu A1 ili A2 ne vrše obuku, već samo polažu teoretski i praktičan ispit za vozača A kategorije.
______________________________________________________

nove kategorije


B1 kategorija - teški četvorocikli.
______________________________________________________
B kategorija - Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3500 kg i koja nemaju više od 8 mesta za sedenje, ne računajući sedište vozača. Za obuku je potrebno: lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova. Kandidati koji imaju AM ili A kategoriju imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku 20 časova. Sa 17 godina stiče se uslov za polaganje teoretskog i praktičnog ispita, nakon čega se dobija probna vozačka dozvola.
______________________________________________________
BE kategorija - skup vozila čije vučno vozilo pripada B kategoriji, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu od 750 kg, a nije veća od 3500 kg.
______________________________________________________

vozacki ispit

C1 kategorija - Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg, a nije veća od 7500 kg. Za obuku je potrebno: lična karta, lekarsko uverenje vozačka dozvola B kategorije i navršenih 17 godina. Obuka se sastoji od 10 časova. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo izlaska na teoretski i praktičan ispit. 
_____________________________________________________
C kategorija - Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg. Uslovi za obuku: lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 10 mč. Sa navršenom 21 godinom kandidat siče pravo izlaska na teoretski i pratičan ispit. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu C1 kategorije ne moraju da vrše obuku, već samo da polažu teoretski i pratičan deo ispita za vozače C kategorije.
_____________________________________________________
C1E kategorija - Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priljučnog vozila prelazi 750 kg, i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3500 kg,i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12000 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C1 kategorije. Obuka se sastoji od 5 mč i polaže se samo praktični ispit.
_____________________________________________________
CE kategorija - skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije. Obuka se sastoji od 5 mč. Polaže se praktični ispit. Kandidati kloji poseduju vozačku dozvolu C1E kategorije ne vrše obuku, već samo polažu praktični ispit za vozače CE kategorije.
_____________________________________________________

polaganje za d kategoriju

D1 kategorija - motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8 a manje od 16 sedišta, čija maksimalna dužina ne prelazi 8m. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C1 kategorije najmanje 2 godine i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 5 mč. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izadje na teoretski i pratičan ispit.
______________________________________________________
D kategorija - motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedista vozača imaju vise od 8 sedišta. Za obuku je potrebno: lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C kategorije najmanje 2 godine, i navršene 23 godine. Obuka se sastoji od 5 mč. Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo izlaska na teoretski i pratičan ispit. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu D1 kategorije ne vrše obuku več samo polažu teoretski i praktičan ispit za vozača D kategorije.
_____________________________________________________
D1E kategorija - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna lična karta , lekarsko uverenje i vozačka dozvola D1 kategorije. Obuka se sastoji od 5 mč. Polaže se praktični ispit.
_____________________________________________________
DE kategorija - skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna lična karta lekarsko uverenje i vozačka dozvola D kategorije. Obuka se sastoji od 5 mč. Polaže se praktični ispit. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu D1E kategorije ne vrše obuku, već samo polažu praktični deo za vozača DE kategorije.


Produzenje vozačke dozvole nakon isteka, probna vozačka dozvola.

 Lekarsko uverenje: 

Uslov za početak obuke je lekarsko uverenje. Auto škola ne sme odpočeti sa praktičnom obukom ukoliko kandidat za vozača nema važeće lekarsko uverenje za kategoriju vozila za koju se obučava. Na jednom lekarskom uverenju može biti navedeno više vozačkih kategorija. Ako vam treba lekarsko uverenje za B i C kategoriju, vadite samo jedno uverenje i plaćate samo jednu cenu za obe kategorije, a cena će biti za C-kategoriju. Lekarsko uverenje za polaganje vozačkog ispita ne sme biti starije od 6 meseci.

Cenovnik lekarskih uverenja i lokacije domova zdravlja.
Нема коментара :

Постави коментар