PITANJE

petko petrovic asked 8 months ago

molim vas objasnite mi na neki nacin ovo jer ne razumem.

Uklјučena uspravna ili kosa crta, odnosno nјihova kombinacija, na uređajima za davanјe svetala za regulisanјe kretanјa tramvaja označava:

1 Answers
Nenad Pavlicevic Staff answered 7 months ago

Kosa i uspravna crta oznacavaju slobodan prolaz vozila javnog gradskog prevoza u smeru označenim crtom

Your Answer

11 + 11 =