Vozila pod rotacijom i pružni prelaz

Pitanja i OdgovoriCategory: Auto skola Pavlin RaznoVozila pod rotacijom i pružni prelaz
Turpijač mozga asked 3 weeks ago

Poštovani postavio bih Vam nekoliko 3 pitanja vezana za vozila pod rotacijama:

1. Da li vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozila pod pratnjom sa upaljenom rotacijom i sirenom moraju stati ispred branika i polubranika kada rampa krene da se spupšta i kada signalizacija pružnog prelaza najavljuje približavanje voza?

2. U ZOBS-u stoji da za vozila sa pravom prvenstva prolaza i za vozila pod pratnjom se ne odnosi zabrana preticanja da li smeju da vrše preticanja preko pružnih prelaza ako im je upaljena sirena i rotacija?

3. Ako je crveno svetlo zakon za sve da li je i rampa na pruzi zakon za sve?

Your Answer

19 + 20 =