1 / 42

Svetlosni saobraćajni znak - treptuće žuto svetlo koji daje semafor ima značenje:

pitanje 403 saobracajna signalizacija
2 / 42

Policijski službenik propisan znak kojim se naređuje ubrzanje kretanja:

pitanje 503 saobracajna signalizacija
3 / 42

Znak koji daje policijski službenik prikazan na slici, kada se nalazi na kolovozu, označava:

pitanje 484 saobracajna signalizacija
pitanje 1
4 / 42

Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici ima značenje:

pitanje 397 saobracajna signalizacija
pitanje 1
5 / 42

Razdelna udvojena kombinovana linija, prikazana na slici,daje mogućnost prelaska preko linije:

pitanje 319 saobracajna signalizacija
pitanje 1
6 / 42

Boja linije za odvajanje saobraćajnih traka za kretanje vozila javnog prevoza putnika je:

pitanje 308 saobracajna signalizacija
7 / 42

Dopunske table koje sadrže poruke u obliku simbola, kao u situaciji na slici:

pitanje 275 saobracajna signalizacija
pitanje 1
8 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 193 saobracajna signalizacija
pitanje 1
9 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 77 saobracajna signalizacija
pitanje 1
10 / 42

Znak izričite naredbe se postavlja:

pitanje 64 saobracajna signalizacija
11 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 34 saobracajna signalizacija
pitanje 1
12 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 22 saobracajna signalizacija
pitanje 1
13 / 42

Svetlosne oznake na putu van naseljenih mesta označavaju:

pitanje 438 saobracajna signalizacija
14 / 42

U situaciji prikazanoj na slici preticanje:

pitanje 239 pravila saobracaja
pitanje 115 / 42

Tramvaj koji se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza sme da se pretiče:

pitanje 196 pravila saobracaja
16 / 42

Kada policijsko vozilo sa prvenstvom prolaza daje istovremeno i svetlosni znak upozorenja (uzastopno ili naizmenično uključivanje dugih svetala), vozač vozila koje se kreće neposredno ispred policijskog vozila koje daje te znake mora:

pitanje 759 pravila saobracaja
17 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 662 pravila saobracaja
pitanje 118 / 42

Vozač koji želi da prođe raskrsnicu, na kojoj ima prvenstvo prolaza:

pitanje 420 pravila saobracaja
19 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 385 pravila saobracaja
pitanje 1

20 / 42

Vozač vozila koji skreće ulevo dužan je da skretanje izvrši:

pitanje 125 pravila saobracaja
21 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozač crvenog vozila:

pitanje 64 pravila saobracaja
pitanje 1
22 / 42

U slučaju kada se značenje saobraćajnih znakova razlikuje od značenja oznaka na kolovozu i trotoaru vozač je dužan da postupi po:

pitanje 5 pravila saobracaja
23 / 42

Vase postupanje u situaciji prikazanoj na slici predstavlja:

pitanje 115 pravila saobracaja
pitanje 1
24 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 649 pravila saobracaja
pitanje 1
25 / 42

Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu na kome se saobraćaj odvija u oba smera, dužan je da ga zaustavi, odnosno parkira neposredno uz:

pitanje 449 pravila saobracaja
26 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, nakon saobraćajnog znaka, morate se kretati brzinom koja nije veća:

pitanje 312 pravila saobracaja
pitanje 1
27 / 42

Vozač putničkog vozila prikazanog na slici dužan je da se kreće brzinom koja nije veća od:

pitanje 338 pravila saobracaja
pitanje 1

28 / 42

Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi tako da: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 305 pravila saobracaja

29 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 214 pravila saobracaja
pitanje 1
30 / 42

Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 228 pravila saobraćaja

31 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozaču vozila označenog sa brojem 1:

pitanje 220 pravila saobraćaja
pitanje 1
32 / 42

Učesnik saobraćajne nezgode, u kojoj je neko od učesnika pretrpeo materijalnu štetu i zahteva vršenje uviđaja, koji ne ostane na mestu saobraćajne nezgode do završetka uviđaja, kazniće se:

pitanje 43 kazne
33 / 42

Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo: (zaokruži dva tačna odgovora)

Pitanje 39 posebne mere

34 / 42

Da li teret na vozilu može biti smešten i obezbeđen tako da može ispasti, rasipati se ili vući se po putu ?

pitanje 313 vozila
35 / 42

Vozač vozila kojim se prevoze opasne materije, odnosno vrši vanredni prevoz, kada upravlja vozilom u saobraćaju na putu:

pitanje 90 vozači
36 / 42

Svetlosni snop kratkog svetla motornih vozila, osim traktora, mora da osvetli:

Pitanje 88 vozila
37 / 42

Označena udaljenost između vozila prikazana na slici je:

Pitanje 46 OB
pitanje 1
38 / 42

Vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je da prijavi promenu bilo kog podatka koji se upisuje u saobraćajnu dozvolu u roku od:

Pitanje 21 vozila
39 / 42

Vozač kome je izdata probna vozačka dozvola ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ako ima:

Pitanje 19 vozači
40 / 42

Biciklistička traka je na slici označena brojem:

Pitanje 151 OB
pitanje 1

41 / 42

Puni dnevni odmor vozača teretnog vozila ili skupa vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg traje najmanje:

pitanje 130 vozači
42 / 42

Vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, ili je poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta dužan je da:

novi testovi pitanje 105 vozači
Postavi pitanje

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća su vam potrebne dodatne informacije možete nam postaviti pitanje nekom od naših instruktora. Pitanje možete postaviti na sajtu ili na našoj facebook strani: