1 / 42

Motorno vozilo, sa električnim pogonom, namenjeno za vršenje rada, najveće nominalne snage 120 kW, čija je masa 1.500 kg i najveću konstruktivnu brzinu kretanja 50 km/h, je:

pitanje 117 osnove bezbednosti
2 / 42

Svetlosni znak - jedno trepćuće ili rotaciono svetlo plave boje na vozilu sa prvenstvom prolaza koje stoji na kolovozu, znači obavezu za vozače drugih vozila da: (Zaokružiti tri tačna odgovora)

pitanje 512 saobraćajna signalizacija


3 / 42

Semafori prikazani na slici namenјeni su za:

pitanje 434 saobracajna signalizacija
pitanje 1
4 / 42

Znak koji daje uređaj za davanјe svetala za regulisanјe kretanјa tramvaja, prikazan na slici, označava:

pitanje 431 saobracajna signalizacija
pitanje 1
5 / 42

Svetlosni saobraćajni znak u obliku zelene strelice (uslovni znak), koji je dodat semaforu sa trobojnim svetlima, na kojem je uklјučeno crveno ili žuto svetlo, ima značenјe:

pitanje 413 saobracajna signalizacija
6 / 42

Oznakama na kolovozu se: (Zaokružiti 3 tačna odgovora)

pitanje 303 saobracajna signalizacija7 / 42

Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Ograničenјe brzine“, označava:

pitanje 283 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
8 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 221 saobracajna signalizacija
pitanje 1
9 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 161 saobracajna signalizacija
pitanje 1
10 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 130 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
11 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 123 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
12 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 87 saobracajna signalizacija
pitanje 1
13 / 42

Izričita naredba data znakom izričitih naredbi postavljenom na putu važi:

pitanje 83 saobraćajna signalizacija
14 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 20 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
15 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 739 pravila saobraćaja
pitanje 116 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, vozač putničkog vozila dužan je da:

pitanje 656 pravila saobracaja
pitanje 1
17 / 42

U situaciji prikazanoj na slici kolona zaustavljenih motornih vozila na putu van naselja:

pitanje 556 pravila saobraćaja
pitanje 118 / 42

U situaciji prikazanoj na slici (trg):

pitanje 517 pravila saobracaja
pitanje 1
19 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 481 pravila saobraćaja
pitanje 1
20 / 42

U situaciji kada se krećete putem sa prvenstvom prolaza, a vozila u raskrsnici ispred Vas se ne kreću:

pitanje 424 pravila saobraćaja
pitanje 1
21 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 279 pravila saobracaja
pitanje 1
22 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, preticanje vozila koje se zaustavlja radi propuštanja pešaka:

pitanje 245 pravila saobracaja
pitanje 1
23 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila koje se pretiče:

pitanje 205 pravila saobracaja
pitanje 1
24 / 42

U situaciji prikazanoj na slici polukružno okretanje skupa vozila:

pitanje 167 pravila saobracaja
pitanje 125 / 42

U situaciji prikazanoj na slici krećete se na:

pitanje 99 pravila saobraćaja
pitanje 1
26 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 77 pravila saobraćaja
pitanje 1
27 / 42

U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je:

pitanje 16 pravila saobraćaja
pitanje 1
28 / 42

Vozač koji na putu susretne ili ga sustigne vozilo, odnosno vozila pod pratnjom, dužan je da: (zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 724 pravila saobraćaja

29 / 42

Obilaženje saobraćajnom trakom namenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smera, pri čemu se prelazi preko neisprekidane uzdužne linije, je dozvoljeno:

pitanje 278 pravila saobraćaja
30 / 42

U slučaju zastoja saobraćaja na putu sa fizički odvojenim kolovoznim trakama, vozači su dužni uvek dužni da zauzimanjem položaja uz desnu, odnosno levu ivicu saobraćajne trake, ostave slobodan prostor namenjen da u slučaju potrebe omoguće prolaz:

pitanje 96 pravila saobraćaja
31 / 42

Ugrađene sigurnosne pojaseve u vozilu: (zaokružiti tri tačna odgovora)

pitanje 50 osnove bezbednosti32 / 42

Uređaj, odnosno sredstvo, kojim se može otkrivati ili ometati rad uređaja za merenje brzine kretanja vozila:

pitanje 48 pravila saobraćaja
33 / 42

Predmet odnosno materiju koja se nalazi na putu i koja potiče sa vozila kojim vozač upravlja, vozač je dužan da:

pitanje 26 pravila saobraćaja
34 / 42

Ako je razlog za isključenje vozila nastao na delu puta gde će ono ometati, odnosno ugrožavati bezbednost saobraćaja:

pitanje 46 posebne mere i ovlašćenja
35 / 42

Policijski službenik može premestiti, odnosno naložiti da se premesti:

pitanje 15 posebne mere i ovlašćenja
36 / 42

Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 5 posebne mere i ovlašćenje

37 / 42

Vozaču koji ne propusti vozilo koje se kreće na koji ulazi nakon što prođe dodatni svetlosni saobraćajni znak u obliku zelene strelice (uslovni znak), zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom:

pitanje 170 kazne38 / 42

Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije BE sme da upravlja u saobraćaju na putu skupovima vozila koji čine vučno vozilo koje: pripada kategoriji V i priključno vozilo čija: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 70 vozači
39 / 42

Zdravstvenom pregledu radi utvrđivanja psihofizičke sposobnosti moraju se u određenom roku podvrgavati: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 23 vozači

40 / 42

Lice sa probnom vozačkom dozvolom može upravljati motonim vozilom:

pitanje 3 vozači
41 / 42

Prenosni aparat za gašenje početnih požara, u putničkim vozilima, je obavezan:

pitanje 202 vozila
42 / 42

Uže ili polugu za vuču moraju imati:

pitanje 176 vozila
Postavi pitanje

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća su vam potrebne dodatne informacije možete nam postaviti pitanje nekom od naših instruktora. Pitanje možete postaviti na sajtu ili na našoj facebook strani: