1 / 42

Biciklistička staza je:

pitanje 135 osnove bezbednosti
2 / 42

Oznaka prikazana na slici služi za označavanјe:

pitanje 125 vozila
pitanje 1
3 / 42

Vozaču koji ima probnu vozačku dozvolu, za vreme upravlјanјa motornim vozilom:

pitanje 9 vozači
4 / 42

Više uzastopnih kratkih zvižduka pištalјkom koji su dati od strane policijskog službenika znače:

pitanje 507 saobraćajna signalizacija
5 / 42

Svetlosni saobraćajni znak − žuta trepćuća strelica, prikazan na slici, označava:

pitanje 418 saobracajna signalizacija
pitanje 1
6 / 42

Oznaka prikazana na slici označava:

pitanje 371 saobracajna signalizacija
pitanje 1
7 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, saobraćajna traka sa izmenlјivim smerom kretanјa na kojoj je saobraćaj regulisan semaforima je označena brojem:

pitanje 321 saobracajna signalizacija
pitanje 1
8 / 42

Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Put sa prvenstvom prolaza“, označava:

pitanje 287 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
9 / 42

U situaciji prikazanoj na slici dopunska tabla je sastavni deo:

pitanje 268 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
10 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 170 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
11 / 42

Saobraćajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 103 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
12 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 100 saobracajna signalizacija
pitanje 1
13 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 82 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
14 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 62 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
15 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 33 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
16 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 25 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
17 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozilo policije se:

pitanje 746 pravila saobraćaja
pitanje 1
18 / 42

U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da:

pitanje 663 pravila saobraćaja
pitanje 1
19 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, vođenje životinje iz vozila u saobraćaju na putu:

pitanje 621 pravila saobraćaja
pitanje 1
20 / 42

Na mestu prikazanom na slici, između dva parkirana vozila, parkiranje:

pitanje 524 pravila saobracaja
pitanje 1
21 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozilo:

pitanje 490 pravila saobraćaja
pitanje 1
22 / 42

U situaciji prikazanoj na slici ukoliko želite da nastavite kretanje:

pitanje 429 pravila saobracaja
pitanje 1
23 / 42

U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da se krećete brzinom:

pitanje 306 pravila saobracaja
pitanje 1
24 / 42

U situaciji prikazanoj na slici preticanje:

pitanje 253 pravila saobraćaja
pitanje 125 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 211 pravila saobracaja
pitanje 1
26 / 42

U situaciji prikazanoj na slici bezbedno postupanje je da:

pitanje 174 pravila saobracaja
pitanje 1
27 / 42

U situaciji prikazanoj na slici skretanje ulevo je dozvoljeno iz saobraćajne trake označene brojem:

pitanje 134 pravila saobraćaja
pitanje 1
28 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, prilikom približavanja raskrsnici:

pitanje 112 pravila saobraćaja
pitanje 1
29 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 108 pravila saobraćaja
pitanje 1
30 / 42

Uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova vozila sa prvenstom prolaza:

pitanje 736 pravila saobraćaja
31 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila crvene boje će postupati po:

pitanje 2 pravila saobraćaja
pitanje 1
32 / 42

Kada je na putu sa po jednom saobraćajnom trakom po smeru preticanje ili obilaženje nije dozvoljeno: (zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 236 pravila saobraćaja

33 / 42

Na putu za saobraćaj vozila u jednom smeru, vozač:

pitanje 104 pravila saobraćaja
34 / 42

U motornom vozilu na prednjem sedištu ne sme da se prevozi: (zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 58 pravila saobraćaja

35 / 42

Ako vozač vozila, koje je isključeno iz saobraćaja, policijskom službeniku ne preda registarske tablice:

pitanje 51 posebne mere i ovlašćenja
36 / 42

Da li je vozač dužan da bez odlaganja postupi po nalogu ovlašćenog lica i omogući merenja osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase vozila?

pitanje 31 posebne mere i ovlašćenja
37 / 42

Ako vozilo koje je isključeno iz saobraćaja, ometa nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja policijski službenik može:

pitanje 13 posebne mere i ovlašćenja
38 / 42

Vozač koji ne pomeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza, dok ga drugo vozilo pretiče, kazniće se:

pitanje 150 kazne
39 / 42

Vozač vozila u kojem su ugrađeni sigurnosni pojasevi, koji u saobraćaju na putu ne koristi sigurnosni pojas na propisan način, kazniće se:

pitanje 112 kazne
40 / 42

Kretanje po putu vozila, odnosno skupa vozila, koji sa teretom premašuju najveće dozvoljene dimenzije (dužina, širina i visina) propisane tehničkim normativima za pojedine vrste vozila je:

pitanje 335 vozila
41 / 42

Najmanje dozvoljena dubina "šare" gazećeg sloja pneumatika teretnog vozila, kada ne postoji TWI oznaka iznosi:

pitanje 197 vozila
42 / 42

Pneumatik na rezervnom točku, koji nije privremeni rezervni točak, u odnosu na pneumatike koji su postavljeni na točkove vozila, mora biti: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 170 vozila

Postavi pitanje

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća su vam potrebne dodatne informacije možete nam postaviti pitanje nekom od naših instruktora. Pitanje možete postaviti na sajtu ili na našoj facebook strani: