1 / 42

Vozač je obavezan da se u zoni usporenog saobraćaja kreće tako da ne ometa kretanje pešaka i biciklista, brzinom:

pitanje 174 osnove bezbednosti
2 / 42

Biciklistička staza je:

pitanje 165 osnove bezbednosti
3 / 42

Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika na slici je označena brojevima:

pitanje 156 osnove bezbednosti
pitanje 1

4 / 42

Saobraćajna traka za isklјučivanјe je na slici označena brojem:

pitanje 155 osnove bezbednosti
pitanje 1

5 / 42

Vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta dužan je da:

pitanje 111 vozači
6 / 42

Znak policijskog službenika - horizontalno odručena ruka sa dlanom otvorene šake okrenutim na gore i lagano mahanјe podlaktice i šake savijanјem u laktu, prikazan na slici, označava da:

pitanje 498 saobracajna signalizacija
pitanje 1
7 / 42

Signalna tabla, prikazana na slici, postavlјa se:

pitanje 474 saobracajna signalizacija
pitanje 1
8 / 42

Svetlosni saobraćajni znak - istovremeno uklјučeno crveno i žuto svetlo koji daje semafor ima značenјe:

pitanje 396 saobracajna signalizacija
9 / 42

Oznaka prikazana na slici („Parking mesto“) označava:

pitanje 368 saobracajna signalizacija
pitanje 1
10 / 42

Oznaka prikazana na slici („Strelica“) služi za:

pitanje 348 saobracajna signalizacija
pitanje 1
11 / 42

Dopunska tabla prikazana na slici označava:

pitanje 279 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
12 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 253 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
13 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 146 saobracajna signalizacija
pitanje 1
14 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 111 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
15 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 101 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
16 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 68 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
17 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 43 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
18 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 29 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
19 / 42

U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:

pitanje 755 pravila saobraćaja
pitanje 120 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 673 pravila saobracaja
pitanje 1
21 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vučenje vozila koje je u voznom stanju:

pitanje 578 pravila saobraćaja
pitanje 1
22 / 42

U situaciji prikazanoj na slici prinudno zaustavljeno vozilo (sa uključenjem svih pokazivača pravca):

pitanje 538 pravila saobraćaja
pitanje 123 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 494 pravila saobracaja
pitanje 1
24 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila koje se kreće unazad:

pitanje 445 pravila saobracaja
pitanje 1
25 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, prema oznakama na kolovozu, vozaču putničkog vozila preticanje:

pitanje 261 pravila saobraćaja
pitanje 1
26 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozaču žutog vozila:

pitanje 222 pravila saobracaja
pitanje 1
27 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica, na kome je mimoilaženje vozila nemoguće zbog suženja puta sa obe strane:

pitanje 187 pravila saobraćaja
pitanje 1
28 / 42

U situaciji prikazanoj na slici kretanje vozila unazad:

pitanje 146 pravila saobracaja
pitanje 1
29 / 42

U situaciji prikazanoj na slici (zastoj saobraćaja), u slučaju potrebe da se omogući prolaz vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza, propisan položaj su zauzela vozila označena brojem: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 98 pravila saobraćaja
pitanje 1


30 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila:

pitanje 36 pravila saobraćaja
pitanje 1
31 / 42

Vozač koji na putu susretne ili ga sustigne vozilo, odnosno vozila sa prvenstvom prolaza, dužan je da: (Zaokružiti tri tačna odgovora)

pitanje 751 pravila saobraćaja


32 / 42

Vozila pod pratnjom imaju prvenstvo prolaza u odnosu na sva druga vozila na raskrsnicama na kojima je saobraćaj regulisan: (zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 712 pravila saobraćaja

33 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 715 pravila saobraćaja
pitanje 134 / 42

Na autoputu:

pitanje 700 pravila saobraćaja
35 / 42

Motorno vozilo koje zbog neispravnosti ne može samo da se kreće i kojem je istekla važnost registracione nalepnice:

pitanje 579 pravila saobraćaja
36 / 42

Radi izvođenja željene radnje u saobraćaju vozač:

pitanje 70 pravila saobraćaja
37 / 42

Vozaču vozila koje je parkirano ili zaustavljeno suprotno propisima biće:

pitanje 55 posebne mere i ovlašćenja
38 / 42

Vozač koji upravlja vozilom pod dejstvom alkohola čiji je sadržaj alkohola u krvi 1,00 mg/ml:

pitanje 21 posebne mere i ovlašćenja
39 / 42

Vozaču kome vozilo sa teretom premašuje najveće dozvoljene dimenzije za pojedine vrste vozila (dužina, širina i visina), zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom:

pitanje 179 kazne40 / 42

Vozila koja su namenjena za izvođenje radova van puta kada u saobraćaju na putu imaju instalirana oruđa za izvođenje radova, koja nisu sklop vozila već izmenjeno sredstvo za rad:

pitanje 330 vozila41 / 42

U saobraćaju na putu: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 304 vozila

42 / 42

Na vozilima za prevoz putnika i teretnim vozilima, koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon 1. jula 2011. godine, kontrola uključenosti pokazivača pravaca, mora biti obezbeđena:

pitanje 138 vozila
Postavi pitanje

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća su vam potrebne dodatne informacije možete nam postaviti pitanje nekom od naših instruktora. Pitanje možete postaviti na sajtu ili na našoj facebook strani: