1 / 42

Zaustavna traka je na slici označena brojevima:

pitanje 153 osnove bezbednosti
pitanje 1

2 / 42

Vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 112 vozači

3 / 42

Vozač koji je probnu vozačku dozvolu stekao pre navršenih 18 godina života za vreme upravlјanјa motornim vozilom kategorije B:

pitanje 5 vozači
4 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 497 saobracajna signalizacija
pitanje 1
5 / 42

Na delu puta na kome se izvode radovi regulisanјe saobraćaja mogu da obavlјaju najmanјe dva radnika određena od strane izvođača radova koji daju znakove:

pitanje 477 saobracajna signalizacija
6 / 42

Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 427 saobracajna signalizacija
pitanje 17 / 42

Na semaforima sa trobojnim svetlima kojima se reguliše kretanјe vozila, kada se svetla postavlјaju po horizontalnoj osi, jedno pored drugog, nјihov raspored je:

pitanje 423 saobracajna signalizacija
8 / 42

Svetlosni saobraćajni znak - zeleno svetlo koji daje semafor ima značenјe:

pitanje 394 saobracajna signalizacija
9 / 42

Oznaka prikazana na slici označava:

pitanje 367 saobracajna signalizacija
pitanje 1
10 / 42

Razdelna udvojena kombinovana linija označava:

pitanje 318 saobracajna signalizacija
11 / 42

Dopunska tabla prikazana na slici označava:

pitanje 271 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
12 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 147 saobracajna signalizacija
pitanje 1
13 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 112 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
14 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 67 saobracajna signalizacija
pitanje 1
15 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 47 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
16 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 28 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
17 / 42

U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:

pitanje 756 pravila saobracaja
pitanje 118 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, vozač koji koristi saobraćajnu traku za uključivanje na autoput, nakon što se uverio da uključivanje može da izvrši na bezbedan način:

pitanje 681 pravila saobraćaja
pitanje 119 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, vučenje neispravnog vozila na propisan način vrši:

pitanje 581 pravila saobraćaja
pitanje 1
20 / 42

U situaciji prikazanoj na slici prinudno zaustavljeno vozilo (sa postavljenim sigurnosnim trouglom):

pitanje 539 pravila saobraćaja
pitanje 121 / 42

U situaciji prikazanoj na slici parkiranje ili zaustavljanje vozila:

pitanje 497 pravila saobracaja
pitanje 1
22 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, na putu na kome se saobraćaj odvija u oba smera, vozaču crvenog vozila parkiranje je dozvoljeno neposredno uz:

pitanje 450 pravila saobraćaja
pitanje 1
23 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozač putničkog vozila:

pitanje 399 pravila saobraćaja
pitanje 124 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, prema oznakama na kolovozu, vozaču putničkog vozila preticanje:

pitanje 262 pravila saobraćaja
pitanje 1
25 / 42

U situaciji prikazanoj na slici preticanje:

pitanje 224 pravila saobracaja
pitanje 1
26 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, na delu puta koji je saobraćajnim znakomoznačen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica, na kome je mimoilaženje vozila nemoguće zbog suženja puta sa obe strane:

pitanje 188 pravila saobraćaja
pitanje 1
27 / 42

U situaciji prikazanoj na slici kretanje vozila unazad:

pitanje 147 pravila saobracaja
pitanje 128 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, na putu u naselju sa fizički odvojenim saobraćajnim trakama, pravilno se kreće:

pitanje 93 pravila saobraćaja
pitanje 1
29 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozači vozila:

pitanje 38 pravila saobraćaja
pitanje 1
30 / 42

Kada vozilo sa prvenstvom prolaza obezbeđuje prolaz vozilima koja se kreću iza njega, ostali učensnici u saobraćaju:

pitanje 757 pravila saobraćaja
31 / 42

Na vozila sa prvenstvom prolaza, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, ne primenjuju se odredbe zakona o: (zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 717 pravila saobraćaja

32 / 42

Na motoputu:

pitanje 695 pravila saobraćaja
33 / 42

Pre nego što napusti parkirano vozilo, vozač mora da:

pitanje 559 pravila saobraćaja
34 / 42

U uslovima nedovoljne preglednosti, vozač je dužan da bezbedno uključenje u saobraćaj izvede:

pitanje 72 pravila saobraćaja
35 / 42

Odgovornost za štete nastale od započinjanja uklanjanja do preuzimanja vozila snosi:

pitanje 60 posebne mere i ovlašćenja
36 / 42

Kada je vozilo parkirano suprotno propisima, a vozač nije prisutan:

pitanje 56 posebne mere i ovlašćenja
37 / 42

Vozač može zahtevati da se izvrši analiza krvi, odnosno krvi i urina ili drugih telesnih materija, u odgovarajućoj ustanovi, o sopstvenom trošku ako osporava rezultate dobijene izvršenim ispitivanjem pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.):

pitanje 11 posebne mere i ovlašćenja
38 / 42

Vozaču koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko železniče pruge kada im je svetlosnim saobraćajnim znakom kojim se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou bez branika zabranjen prolaz , zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom:

pitanje 180 kazne39 / 42

Probna vozačka dozvola se može izdati licu koje ispunjava uslove za upravljanje vozililima kategorije B i: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 4 vozači

40 / 42

U uslovima smanjene vidljivosti teret koji na putničkom vozilu prelazi najistureniju tačku na zadnjoj strani vozila mora biti označen:

pitanje 329 vozila
41 / 42

U saobraćaju na putu nije dozvoljeno da se vozilo optereti: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 301 vozila

42 / 42

Svetlost pokazivača pravca mora biti:

pitanje 136 vozila
Postavi pitanje

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća su vam potrebne dodatne informacije možete nam postaviti pitanje nekom od naših instruktora. Pitanje možete postaviti na sajtu ili na našoj facebook strani: