1 / 42

Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici, ima značenje:

pitanje 400 saobracajna signalizacija
pitanje 1
2 / 42

Znako koji daje policijski službenik prikazan na slici označava:

pitanje 496 saobracajna signalizacija
pitanje 1
3 / 42

Svetlsoni znak - dva treptuća ili rotaciona svetla plave boje na vozilu sa prvenstvom prolaza koje stoji na kolovozu, znači obavezu za vozače da: (zaokruži tri tačna odgovora)

pitanje 513 saobracajna signalizacija


4 / 42

U situaciji prikazanoj na slici iz saobraćajne trake nemenjene za kretanje pravo i skretanje ulevo svetlosnim saobraćajnim znakom:

pitanje 410 saobracajna signalizacija
pitanje 1
5 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 384 saobracajna signalizacija
pitanje 1
6 / 42

Saobraćajni znak koji označava blizinu raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću po putu ne koji on nailazi,je:

pitanje 129 saobracajna signalizacija
pitanje 1
7 / 42

Dopusnka tabla prikazana na slici, postavljena uz saobraćajni znak, označava:

pitanje 282 saobracajna signalizacija
pitanje 1
8 / 42

Saobraćajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 235 saobracajna signalizacija
pitanje 1
9 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 133 saobracajna signalizacija
pitanje 1
10 / 42

Oznaka na kolovozu prikazana na slici ("Polja za usmeravanje saobraćaja") označava:

pitanje 393 saobracajna signalizacija
pitanje 1
11 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 51 saobracajna signalizacija
pitanje 1
12 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 57 saobracajna signalizacija
pitanje 1
13 / 42

Saobraćajni znakovi se izvode tako da se sadržaj njihovih poruka:

pitanje 10 saobracajna signalizacija14 / 42

Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje vozila: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 244 pravila saobracaja

15 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, vozač se na autoput uključuje na propisan način putanjom označenom brojem:

pitanje 680 pravila saobracaja
pitanje 1
16 / 42

Preticanje vozač sme da vrši samo: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 210 pravila saobracaja

17 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, propisno je parkirano vozilo označeno brojem:

pitanje 461pravila saobracaja
pitanje 1
18 / 42

Vozač putničkog vozila prikazanog na slici, dužan je da se kreće brzinom koja nije veća od:

pitanje 339 pravila saobracaja
pitanje 1

19 / 42

Na autoputu van naselja, nje dozvoljeno kretanje brzinom većom od:

pitanje 323 pravila saobracaja

20 / 42

U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da se krećete brzinom: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 308 pravila saobracaja
pitanje 1

21 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, na autoputu:

pitanje 232 pravila saobracaja
pitanje 1
22 / 42

U situaciji prikazanoj na slici preticanje na propisan način vrši vozač vozila označenog brojem:

pitanje 226 pravila saobracaja
pitanje 1
23 / 42

Na putu na kome postoje najmanje dve saobraćajne trake namenjene za saobraćaj vozila u istom smeru, na kome su kolone vozila, brže kretanje vozila u jednoj traci od kretanja vozila u drugoj traci:

pitanje 198 pravila saobracaja
24 / 42

Uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova vozila pod pratnjom mogu se upotrebljavati samo:

pitanje 711 pravila saobracaja
25 / 42

Vozač kojem je dozvoljen prolaz prema svetlosnom saobraćajnom znaku, pri nailasku na pešački prelaz preko koga prelazi pešak:

pitanje 645 pravila saobracaja
26 / 42

U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da:

pitanje 665 pravila saobracaja
pitanje 1
27 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, vozilu za auto taksi prevoz putnika koje se sa parking mesta uključuje u saobraćaj:

pitanje 73 pravila saobracaja
pitanje 1
28 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 390 pravila saobracaja
pitanje 1
29 / 42

U situaciji prikazanoj na slici skretanje ulevo je dozvoljeno iz saobraćajne trake označene brojem:

pitanje 133 pravila saobracaja
pitanje 1
30 / 42

Nakon uveravanja da sme da otpočne željenu radnju vozač:

pitanje 68 pravila saobracaja
31 / 42

U slučaju kada se značenje svetlosnog saobraćajnog znaka razlikuje od značenja saobraćajnog znaka vozač je dužan da postupi po:

pitanje 11 pravila saobracaja
32 / 42

Vozaču koji postupi suprotno postavljenom saobraćajnom znaku, zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom:

pitanje 169 kazne
pitanje 133 / 42

Troškove kontrolnog tehničkog pregleda snosi:

pitanje 28 posebne mere
34 / 42

Na četvorociklu nije dozvoljeno prevoziti dete mlađe od:

pitanje 357 vozila
35 / 42

Vozilo mora biti opterećeno tako da:

pitanje 56 vozila
36 / 42

Vozilo koje je isključeno iz saobraćaja:

pitanje 14 vozila
37 / 42

Vozač mora isključiti motor kojim upravlja:

pitanje 181 OB
38 / 42

Uzimanje uzorka krvi, odnosno urina, radi utvrđivanja prisustva alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci u organizmu učesnika saobraćajne nezgode u kojoj ima poginulih odnosnopovređenih lica:

pitanje 116 vozaci
39 / 42

Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom "P", koja mora biti postavljena na vidnom mestu:

pitanje 6 vozaci
40 / 42

Nedelja je vremenski period:

pitanje 126 vozaci
41 / 42

Prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji dolazi iz suprotnog smera je:

pitanje 20 OB

42 / 42

Vozač koji je pod dejstvom alkolola, odnosno psihoaktivnih supstanci:

pitanje 86 vozaci

Postavi pitanje

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća su vam potrebne dodatne informacije možete nam postaviti pitanje nekom od naših instruktora. Pitanje možete postaviti na sajtu ili na našoj facebook strani: