CENOVNIK AUTO ŠKOLE

Nudimo vam najniže cene koje su zakonom propisane.

Ceo iznos možete platiti u 12 MESEČNIH RATA čekovima.

Do 12 mesečnih rata platnim karticama.

Sve prikazane cene su sa uključenim PDV-om.

Najskuplja obuka će vam biti ukoliko ne posedujete ni jednu kategoriju.

Ukoliko već posedujete vozačku dozvolu određene kategorije, a želite polagati za kategoriju koju ne posedujete obuka će vam biti jeftinija.

Svaka već posedovana kategorija  skraćuje put do nove kategorije, potrebno je manje časova praktične i teorijske obuke.

Koristite NAVIGACIJU sa desne strane kako bi lakše pronašli cene.

Svaki kandidat dobija

BESPLATNO LEKARSKO UVERENJE

Za uplatu celog iznosa odjednom popust.

Teorijska nastava svakim danom u dva termina:

prepodnevni termin oko 9h

popodnevni termin oko 17.30

 

PRIJAVI SE ODMAH!
Navigacija
  • B Kategorija
  • Dodatni časovi
  • A Kategorija
  • A1 Kategorija
  • A2 Kategorija
  • C kategorija
  • E kategorija
  • BE kategorija

Cenovnik

B kategorija kandidat ne poseduje vozacku dozvolu
Cena
Teorijska obuka 40 časova x 350 din
14 000 dinara
Praktična obuka 40 časova x 1300 din
52 000 dinara
Polaganje teorijskog ispita
5000 dinara
Polaganje praktičnog ispita
5000 dinara
Uverenje o položenom ispitu
besplatno
Ispis
besplatno
CENA UKUPNO na 12 mesečnih rata
76 000,00 dinara
Lekarsko uverenje
besplatno
CENA ISPITA
CENA
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje vožnje sa taksom MUP-a
5000 dinara
Dodatni čas vožnje
1300 dinara
Obuka i polaganje PRVE POMOĆI
3000 dinara
DODATNI ČAS VOŽNJE KONDICIONI ČAS
CENA
Dodatni čas vožnje ukoliko posedujete vozačku dozvolu a niste dugo vozili
1000 dinara
A kategorija KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU
CENA
Teorijska obuka
nije predvidjena
Praktična obuka 20 časova
30000 dinara
Polaganje testa
5000 dinara
Polaganje vožnje
5000 dinara
CENA UKUPNO sa uključenim PDV-om
40 000 dinara
A kategorija KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU
CENA.
Teorijska obuka 40 časova
11080 dinara
Praktična obuka 40 časova
60000 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dianara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
81 080 dinara
A kategorija KANDIDAT POSEDUJE: B1,B,BE,C,D,F,M kategoriju
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka 7 casova
3500 dinara
Praktična obuka 40 časova
60000 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
73 500 dinara
A1 kategorija KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka 40 časova
11080 dinara
Praktična obuka 20 časova
30000 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
51 080 dinara
A1 Kategorija Kandidat ima neku od kategorija: B,C,D,F,M
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka 7 časova
3500 dinara
Praktična obuka 20 časova
30000 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
43 500 dinara
A1 Kategorija KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka
nije predvidjena
Praktična obuka 7 časova
10500 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
20 500 dinara
A2 kategorija AKO KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka 40 casova
11080 dinara
Praktična obuka 30 casova
45000 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
66 080 dinara
A2 kategorija Kandidat ima neku od kategorija: B,C,D,F,M
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka 7 casova
3500 dinara
Praktična obuka 30 casova
45000 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
58 500 dinara
A2 kategorija Kandidat ima AM kategoriju
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka
nije predvidjena
Praktična obuka 14 casova
21000 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
31 000 dinara
A2 kategorija Kandidat ima A1 kategoriju
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka
nije predvidjena
Praktična obuka 7 časova
10500 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
20 500 dinara
C kategorija Kandidat ima B kategoriju
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka 7 časova
7000 dinara
Praktična obuka 15 časova
45000 dinara
Polaganje testa
6000 dinara
Polaganje voznje
6000 dinara
CENA UKUPNO
64 000 dinara
CE kategorija Kandidat ima C kategoriju
CENA sa uključenim PDV-om.
Praktična obuka 7 časova
35000 dinara
Polaganje voznje
7000 dinara
CENA UKUPNO
42000 dinara
BE kategorija Kandidat ima B kategoriju
CENA sa uključenim PDV-om.
Praktična obuka 7 časova
12.600,00
Polaganje voznje
4.500,00
CENA UKUPNO
17.100,00