CENOVNIK AUTO ŠKOLE

Nudimo vam najniže cene koje su zakonom propisane.

Ceo iznos možete platiti u 6 MESEČNIH RATA čekovima.

Do 12 mesečnih rata platnim karticama.

Sve prikazane cene su sa uključenim PDV-om.

Najskuplja obuka će vam biti ukoliko ne posedujete ni jednu kategoriju.

Ukoliko već posedujete vozačku dozvolu određene kategorije, a želite polagati za kategoriju koju ne posedujete obuka će vam biti jeftinija.

Svaka već posedovana kategorija  skraćuje put do nove kategorije, potrebno je manje časova praktične i teorijske obuke.

Koristite NAVIGACIJU sa desne strane kako bi lakše pronašli cene.

Svaki kandidat dobija

BESPLATNO LEKARSKO UVERENJE

Za uplatu celog iznosa odjednom popust.

Teorijska nastava svakim danom u dva termina:

prepodnevni termin oko 9h

popodnevni termin oko 17.30

 

PRIJAVI SE ODMAH!
Navigacija
  • B Kategorija
  • Dodatni časovi
  • A Kategorija
  • A1 Kategorija
  • A2 Kategorija

Cenovnik

B kategorija kandidat ne poseduje vozacku dozvolu
Cena
Teorijska obuka 40 časova
11 080 dinara
Praktična obuka 40 časova
39 400 dinara
Polaganje ispita
4000 dinara + 800 din taksa MUP-a
Polaganje vožnje
4000 dinara + 1000 din taksa Mup-a
Uverenje o položenom ispitu
besplatno
Ispis
besplatno
CENA UKUPNO na 12 mesečnih rata
58 480,00 dinara
Lekarsko uverenje
besplatno
CENA ISPITA
CENA
Polaganje testa sa taksom MUPA
5000 dinara
Polaganje vožnje sa taksom MUPA
5000 dinara
Dodatni čas vožnje
1200 dinara
Obuka i polaganje PRVE POMOĆI
5000 dinara
DODATNI ČAS VOŽNJE KONDICIONI ČAS
CENA
Dodatni čas vožnje ukoliko posedujete vozačku dozvolu a niste dugo vozili
1000 dinara
A kategorija KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU
CENA
Teorijska obuka
nije predvidjena
Praktična obuka 20 časova
30000 dinara
Polaganje testa
5000 dinara
Polaganje vožnje
5000 dinara
CENA UKUPNO sa uključenim PDV-om
40 000 dinara
A kategorija KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU
CENA.
Teorijska obuka 40 časova
11080 dinara
Praktična obuka 40 časova
60000 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dianara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
81 080 dinara
A kategorija KANDIDAT POSEDUJE: B1,B,BE,C,D,F,M kategoriju
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka 7 casova
3500 dinara
Praktična obuka 40 časova
60000 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
73 500 dinara
A1 kategorija KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka 40 časova
11080 dinara
Praktična obuka 20 časova
30000 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
51 080 dinara
A1 Kategorija Kandidat ima neku od kategorija: B,C,D,F,M
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka 7 časova
3500 dinara
Praktična obuka 20 časova
30000 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
43 500 dinara
A1 Kategorija KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka
nije predvidjena
Praktična obuka 7 časova
10500 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
20 500 dinara
A2 kategorija AKO KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka 40 casova
11080 dinara
Praktična obuka 30 casova
45000 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
66 080 dinara
A2 kategorija Kandidat ima neku od kategorija: B,C,D,F,M
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka 7 casova
3500 dinara
Praktična obuka 30 casova
45000 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
58 500 dinara
A2 kategorija Kandidat ima AM kategoriju
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka
nije predvidjena
Praktična obuka 14 casova
21000 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
31 000 dinara
A2 kategorija Kandidat ima A1 kategoriju
CENA sa uključenim PDV-om.
Teorijska obuka
nije predvidjena
Praktična obuka 7 časova
10500 dinara
Polaganje testa sa taksom MUP-a
5000 dinara
Polaganje voznje sa taksom MUP-a
5000 dinara
CENA UKUPNO
20 500 dinara