A2 kategorija

A2 KATEGORIJA vam omogućava da vozite MOTOCIKLE čija snaga nije veća od 35kw.

Jako zanimljiva kategorija koja vam daje veliki izbor motora koje možete voziti.

Možete voziti motore koji imaju preko 600cm3 ukoliko im snaga ne prelazi 35kw.

Vozila za obuku A2 kategorije

Vozila za obuku moraju imati motor radne zapremine od najmanje 400cm3 i snage od najmanje 25kw. Ne postoji mogućnost obuke na sopstvenom motoru već se mora koristiti motocikl u vlasnistvu auto skole.

Vozilo za obuku A2 kategorije u auto skoli Pavlin je Aprilija Atlantic, automatski menjač.

USLOVI ZA UPIS A2 KATEGORIJE

  1. - 17 godina za obuku a 18 za polaganje ispita,
  2.  - lična karta
  3.  - lekarsko uverenje za A2 kategoriju.

OBUKA VOZAČA Cenovnik A2 kategorijaA2 kategorija Kandidat ima AM kategoriju
CENA
Teorijska obuka
nije predvidjena
Praktična obuka 14 casova
13 930 dinara
Polaganje testa
4000 dinara
Polaganje voznje
4000 dinara
Ukupno
21 930,00 dinara
A2 kategorija Kandidat ima neku od kategorija: B,C,D,F,M
CENA
Teorijska obuka 7 casova
3500 dinara
Praktična obuka 30 casova
29850 dinara
Polaganje testa
4000 dinara
Polaganje voznje
4000 dinara
Ukupno
41 350,00 dinara
A2 kategorija Kandidat ima A1 kategoriju
CENA
Teorijska obuka
nije predvidjena
Praktična obuka 7 časova
7000 dinara
Polaganje testa
4000 dinara
Polaganje voznje
4000 dinara
Ukupno
15.000,00 dinara