Vožnja u uslovima smanjene vidljivosti

...

11/12/2017

Zbog bezbednog odvijanja saobraćaja posebnu pažnju treba pokloniti uticaju vremenskih prilika na kolovoz. Usled različitih vrsta i uticaja vremenskih prilika neophodno je voziti obazravije i sporije.

Vožnja po kiši

Vozači bi trebalo pre polaganja vozačkog ispita sa svojim instruktorom da prođu kroz realne situacije koje će ih očekivati na putu. Tu spada i vožnja po kiši.

Na kolovozu se često može naći prašina, ulje iz motora, sitan pesak, ostaci guma i druge nečistoće. Kada padne „prva kiša“, u kombinaciji sa vodom stvara se smesa koja kolovoz čini veoma klizavim i opasnim. Usled kiše smanjena je vidljivost, ali i prijanjanje pneumatika za površinu kolovoza.

Zato bi trebalo da održavamo veće rastojanje od drugih vozila. Izbegavajte naglo skretanje i kočenje. Blato i mokro lišće dodatno povećavaju klizavost na putu, pa bi trebalo izbegavati takve deonice puta. Ukoliko, pak, naiđemo na njih usporite.

Specifičan problem predstavljaju velike bare. Ukoliko naiđete na baru, zaustavite se ispred nje i proverite šta ona prekriva. Ukoliko druga vozila neometano prelaze preko nje, onda nema bojazni ni za vas. Preko bare vozite polako vodeći računa da ne pokvasite električni sistem. Kad izađete iz vode proverite ispravnost kočnica. To ćete uraditi tako što ćete više puta uzastopno pritisnuti kočnicu. Na taj način ćete osušiti kočione površine.

Šare na gazećem sloju vaših pneumatika moraju biti dovoljno duboke kako bi istisnule vodu ispod sebe i tako održale kontakt između puta i guma, sa jedne strane, alil i izbeglo stvaranje vodenog klina, sa druge strane. Vodeni klin predstavlja pojava koje umnogome otežava upravljanje vozilom.

Sila trenja između kolovoza i pneumatika je manja ukoliko je brzina kretanja veća.

Pri različitim brzinama pojava vodenog klina različito deluje na pneumatike. Tako se vodeni klin formira pri brzini od 16km/h, pri brzini od 80 km/h izdiže se deo točka, a na 90 km/h dolazi do potpunog izdizanja točka sa kolovoza.

Zaključak sledi – opasnost od vodenog klina je veća ukoliko je brzina kretanja vozila veća, ali i ukoliko imamo istrošene pneumatike. Tako sledi i prosto rešenje – prilagodite brzinu kretanja uslovima puta.

Vožnja za vreme jakog vetra

Vozila većih gabarita u značajnoj meri su izložena jakom vetru. Posebnu opasnost za sva vozila zbog bočnih udara vetra predstavljaju mostovi i prevoji koji su zaleđeni, mokri ili prekriveni snegom.

Na opasnost od bočnih vetrova ukazuju i znakovi opasnosti „bočni vetar“ sa leve, odnosno desne strane. Opasnost od bočnog vetra označena je obojenim balonima koji nam ukazuje na smer vetra.

Za kraj jedan savet za vožnju kada duva bočni vetar. Obema rukama, čvrsto držite upravljač kako biste zadržali vozilo u željenom pravcu. Vodite računa i o bočnom razmaku između vozila, ali i na motocikliste koji mogu izgubiti ravnotežu i ugroziti vas. Predvidite mesta na kojima se mogu javiti naleti bočnog vetra, ali i prepoznajte njegovu brzinu i jačinu. Zato je važno da smanjite brzinu kako biste postigli bolju stabilnost vozila.

Vožnja po magli

Magla u značajnoj meri smanjuje preglednost i vidljivost puta. Prilikom vožnje po magli kratka svetla ili svetla za maglu. Opasno je zaustavljati vozilo na putu, a pogibljeno ukoliko se po magli odlučite za preticanje.

Ako ste na čelu kolone postaćete vođa-lider, i na taj način ostalim učesnucima dati do znanja kako i kojom brzinom da se kreću iza vas. Vozite pažljivo i to onom brzinom koja zavisi od vidljivosti, a koja je dovoljna da u određenim uslovima vi i vozila iza vas na pravi način reagujete , izbegnete prepreke na putu ili se zaustavite.

Vidljivost

Prema jasno definisanom Zakonu vidljivost predstavlja odstojanje na kome učesnik u saobraćaju jasno može videti kolovoz. Na osnovu toga definišemo i uslove smanjene vidljivosti kao uslove u kojima je vidljivost manja od 200 m na putu izvan naselja, odnosno 100 me na putu u naselju.

Mogućnost razlikovanja karakteristika objekata predstavlja stepen vidljivosti.

Sunčani zraci u značajnoj meri utiču na stepen vidljivosti. Zato je važno da prilagodite brzinu tim uslovima, da vam stakla budu čista, da spustite suncobrane kako vam sunce ne bi išlo direktno u oči, a možete da nabavite i sunčane naočare.

Nenad Pavlićević

Autor: Nenad Pavlićević

Instruktor vožnje od 2000 godine, Direktor i rukovodilac auto škole, radno iskustvo u obuci 14 godina, obučio preko 800 kandidata. Licenciran ispitivač i instruktor.