Nasilnička vožnja

...

20/11/2017

Pored termina rizična vožnja – vožnja koja negativno utiče na bezbednost saobraćaja, poslednjih godina u stručnoj literaturi se odomaćio termin nasilnička vožnja. Nasilnička vožnja karakteriše i ona inkriminirajuća ponašanja vozača koja sadrže bezobzirnost i kršenje propisa. Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja nasilničkom vožnjom se smatra svako postupanje vozača koje je u gruboj suprotmosti sa pravilima saobraćaja prilikom čega vozač ne vodi računa i ne pokazuje obzir prema ostalim učesnicima u saobraćaju.

 

Subjekat izvršenja nasilničke vožnje je vozač, tj. lice koje upravlja motornim vozilom, a objekat izvršenja nasilničke vožnje su svi ostali učesnici u saobraćaju prema kojima vozač ne pokazuje obzirnost i grubo im narušava bezbednost tokom kretanja u saobraćaju.

Šta se smatra pod nasilničkom vožnjom?

  • Ukoliko vozač dva ili više puta prođe svetlosni znak, koji mu zabranjuje prolaz, a da prilikom dva ili više uzastopna prolaska nije prošlo više od 10 minuta.
  • Ukoliko vozač kreće da vrši preticanje kolone pri čemu se kreće po punoj liniji koja razdvaja kolovozne trake po smerovima kretanja.

 

Karakteristike nasilničke vožnje

Nasilnička vožnja je agresivna vožnja, i kao takva ima negativne etičke i moralne karakteristike.

 

Negativno utiče na bezbednost u saobraćaju jer dovodi do saobraćajnih nezgoda sa strašnim posledicama – materijalna šteta, stradala lica, a pored patnje negativno se odražava i na budžet porodice i države. Ugrožava se i rad saobraćajne policije pri kontroli i regulisanju saobraćaja. Stvara se bes i nesigurnost kod ostalih učesnika u saobraćaju, a kod mladih vozača formira se loša slika koja dalje može negativno da utiče na vaspitanje i izgradnju pozitivnih stavova o bezbednosti u saobraćaju.

Procedure koje se sprovode

Na osnovu prijave policije ili video zapisa, vozač koji je ugrožavao druge učesnike u saobraćaju nasilničkom vožnjom (u skladu sa članom 329 Zakona o bezbednosti), poziva se kod sudije za prekršaje koji utvrđuje činjenice i koji sudi o tome.

Koje posledice posledice mogu očekivati nasilni vozači?

Nakon evidentiranog prekršaja, tj, nasilničke vožnje vozač dobija 15 kaznenih poena i odmah se isklučuje iz saobraćaja.

 

Za nasilničku vožnju predviđena je kazna od 30 do 60 dana zatvora, oduzimanje dozvole i zabrana upravljanja vozilom najmanje 9 meseci.

 

Za teže oblike nasilničke vožnje (ukoliko je vozač prouzrokovao saobraćajnu nezgodu) zaprećena je kazna od 45 do 60 dana zatvora, dodeljuje mu se 17 kaznenih poena, i izriče mu se zabrana upravljanja motornim vozilom od najmanje 10 meseci.
Počinioci nasilne vožnje mogu očekivati i veću kaznu (za još dva poena) ukoliko je u vozilu prisutno dete mlađe od 12 godina.

 

Podaci koji zabrinjavaju

Prema statističkim podacima MUP-a Srbije za 2010. i 2011. godinu u Srbiji je evidentirano preko 800 prekršaja koji su se ticali nasilničke vožnje. Ovim vozačima je oduzeta dozvola, a put do ponovnog sticanja je veoma dug i finansijski iscrpljujuć. Vozači koji žele opet da upravljaju vozilom moraju da prođu kroz tzv. postupak “rehabilitacije vozača”. Postupak podrazumeva pohađanje određenih kurseva i seminara, odlazak na terapije kod psihologa, odlazak na lekarske preglede, polaganje određenih testova i sl. Navedene aktivnosti imaju za cilj promenu svesti kod vozača, ali i kako bi konačno spoznali da je vozačka dozvola privilegija koja mora da se čuva.

Nenad Pavlićević

Autor: Nenad Pavlićević

Instruktor vožnje od 2000 godine, Direktor i rukovodilac auto škole, radno iskustvo u obuci 14 godina, obučio preko 800 kandidata. Licenciran ispitivač i instruktor.