Situacija u saobraćaju – prolazak kroz raskrsnicu

...

07/02/2018

Pred svakim vozačem nalaze se četiri moguće opcije, odnosno četiri radnje, u raskrsnici. To su skretanje udesno i ulevo, prolaženje pravo, i polukružno okretanje. Za sve njih zajedničko je: prilaženje raskrsnici do linije preglednosti, uveravanje, utvrđivanje prednosti, a, zatim, i prolazak.

Skretanje udesno

Vozač će izvršiti skretanje udesno krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja ide uz desnu ivicu kolovoza, zatim je potrebno da skrene u prvu desnu saobraćajnu traku, osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije predviđeno. Tada su vozači dužni da propuste bicikliste i pešake koji prolaze kolovoz. Ovo pravilo važi bez obzira da li postoji ili ne postoji pešački prelaz.

Ukoliko se uporedo sa vozilom kreće bicikl ili motorcikl vozač u kolima je dužan da uspori i omogući im bezbedno skretanje. Takođe, ukoliko vozač primeti pešaka koji je započeo prelazak na pešačkom prelazu dužan je da se zaustavi ispred pešačkog prelaza da bi propustio pešake.

Skretanje se može regulisati i semaforima, postavljenim saobraćajnim znakovima, posebnim trakama za skretanje udesno, kao i oznakama na kolovozu.

Vozač koji žele da skrene udesno mora da propusti vozilo koje se kreće sa njegove desne strane, saobraćajnom trakom za vozila GSP-a.

U slučaju da na raskrsnici skrećemo desno dužni smo da skretanje izvršimo iz saobraćajne trake koja je uz desnu ivicu kolovoza, nakon propuštanja vozila koje se kreće tom trakom ako njegova brzina i udaljenost to zahtevaju.

Tehnika skretanja udesno, na putu sa dvosmernim saobraćajem i sa po jednom saobraćajnom trakom za svaki smer

Krećemo se smanjenom brzinom, a onda u raskrsnici određujemo prednost prolaska i pravilno izvršili skretanje, trudeći se pri tome da ne ometamo saobraćaj u raskrsnici. Skretanje udesno započinjemo, ali i završavamo u prvoj traci za skretanje. Skretanje udesno ćemo izvršiti glatko, nikako preširoko.

Moramo da se uverimo gledanjem u unutrašnje i desno spoljne ogledalo da li ima nekog iza i pored nas. Izvršićemo i proveru mrtvog ugla tako što ćemo okrenuti glavu preko desnog ramena

Obaveštavamo i još jednom vršimo proveru. Prestrojićemo vozilo uz desnu ivicu kolovoza, da bismo omogućili brže odvijanje saobraćaja kada je šira saobraćajna traka.

Sa druge strane, kada je uža saobraćajna traka, moramo da ostanemo u sredini saobraćajne trake.

Zatim sledi prilaženje liniji preglednosti, gde ćemo se uveriti , utvrditi prednost i na kraju doneti odluku o skretanju udesno.

Vodite računa da ukoliko skrećete udesno, i pri tome povećavate gas da može doći do iskakanja vozila na suprotnu stranu. Isto tako, ukoliko previše okrenemo udesno možemo naići na ivičnjak.

Tehnika skretanja udesno na raskrsnici puteva sa dve ili više saobraćajnih traka za svaki smer

Pravilno ćemo izvršiti skretanje ako postupamo po znaku obaveštenja, kao i prema strelicama na saobraćajnim trakama. Zatim sledi uveravanje i obaveštavanje, pa zatim i prestrojavanje. Vozač treba da izvrši proveru i na kraju skrene udesno u prvu saobraćajnu traku.

Skretanje ulevo

Da bi vozač bezbedno izvršio skretanje ulevo mora da skretanje izvrši krećući se krajnjom levom saobraćajnom trakom koja se proteže uz razdelnu liniju. Prilikom vršenja ove opasne radnje vozač mora proći sa leve strane središta raskrsnice u pravcu kretanja. Vozač mora na isti način da postupi kada se na središtu raskrsnice nalazi policijski službenik koji reguliše saobraćaj. Dozvoljeno skretanje je pod rednim brojem 2.

Ukoliko vozač želi da skrene ulevo na putu na kome se saobraćaj odvija u oba smera, on mora prvo da propusti vozila koja mu dolaze iz suprotnog smera.

Sa druge strane, ako imamo slučaj da vozač skreće ulevo iz dvosmerne ulice u dvosmernu ulicu koja ima dve ili više saobraćajnih traka, on mora da skretanje ulevo krećući se krajnjom levom trakom.

Prilikom skretanja ulevo sa dvosmernog puta u jednosmernu ulicu, vozač mora da se kreće saobraćajnom trakom koja se proteže uz središnju liniju puta i da skrene u prvu levu saobraćajnu traku.

Ukoliko skrećemo ulevo iz trake sa jednosmernim saobraćajem u traku sa jednosmernim saobraćajem moramo da se krećemo saobraćajnom trakom koja se proteže uz levu ivicu puta i da skrenemo u prvu levu traku jednosmernog puta.

Prilikom skretanja ulevo sa puta sa jednosmernim saobraćajem na put sa dvosmernim saobraćajem, potrebno je da se vozač kreće uz levu ivicu puta i razdelnu liniju bočnog dvosmernog puta.

Tehnika skretanja ulevo, na putu sa dvosmernim saobraćajem i sa po jednom saobraćajnom trakom za svaki smer

Moramo dobro osmotriti saobraćaj na raskrsnici, i zo iz svih smerova. Najbolje je da skretanje izvedemo tako da zamišljeni centar raskrsnice ostane sa desne strane. Levi točak treba da se kreće po zamišljenom luku. U pitanju je luk koji spaja srednju liniju puta na koji skrećemo, sa srednjom linijom puta  sa koga smo došli. Označen je samo na raskrsnicama sa intezivnim saobraćajem.

Kad dođemo na liniju preglednosti uverićemo se da li bezbedno možemo da skrenemo ulevo. Pri tome bi trebalo da obratimo pažnju na nesavesne vozače u raskrsnici dok vršimo skretanje.

Pri skretanju ulevo moramo da usporimo i ukoliko potreba to nalaže da se zaustavimo uz razdelnu liniju koja se nalazi pre centra raskrsnice, a posle pešačkog prelaza.

Opet, kao i kod skretanja udesno, imamo dva slučaja – kada skrećemo na širokim putevima, i kada skrećemo na užim putevima. Na širim putevima moramo se prestrojiti uz razdelnu liniju. Na taj način ćemo stvoriti prostor za neometano prolaženje vozila koja dolaze posle nas.

Za uže puteve je, pak, karakteristično da nismo u mogućnosti da sa svoje desne strane ostavimo dovoljno prostora za njihov prolazak. Zato i ne dolazi do prestrojavanja, već je samo potrebno da se krećemo sredinom trake.

Возила која након скретања улево настављају кретање право, у ситуацији приказаној на слици, прописно се крећу путањом означеном бројем:

Vozila se nakon skretanja ulevo nastavljaju kretati pravo. Ispravno se kreću jedino ukoliko se kreću pod rednim brojevima 1 i 2.

Tehnika skretanja ulevo na raskrsnici puteva asa dve ili više saobraćajnih traka za svaki smer

Ukoliko bočni put na koji nailazimo prilikom skretanja ulevo, ima nekoliko saobraćajnih traka, i ukoliko je luk bio pravilan, potrebno je da uđemo u prvu levu saobraćajnu traku. Posle uveravanja i obaveštavanja desnim pokazivačem pravca, neophodno je da se prestrojimo u krajnju desnu traku i kretanje nastavimo.

Postoje tri slučaja skretanja ulevo na raskrsnicama:

  • Raskrsnica sa jednom ulaznom saobraćajnom trakom i dve izlazne saobraćajne trake

U slučaju ovakve raskrsnice postupićemo pravilno ukoliko skrenemo u prvu levu saobraćajnu traku. U tom slučaju vozač koji dolazi nama u susret će moći da skrene sa nama, ali i u svoju traku. Vodite računa jer pri takvom skretanju ne smemo da pređemo u krajnju desnu traku.

  • Raskrsnica sa dve ulazne i dve izlazne saobraćajne trake

Prilikom skretanja ulevo moramo ostati u istoj saobraćajnoj traci. U raskrsnicu ulazimo u onoj traci u kojoj smo se prestrojili i ušli.

  • Šta raditi kada pri skretanju ulevo moramo sačekati da prođe saobraćaj iz suprotnog smera

Takav slučaj zahteva da u raskrsnicu uđemo do ispred centra. Tu stanemo i sačekamo da vozila koja se kreću iz suprotnog smera skrenu desno ili prođu pravo. Ukoliko dođe do ovakvih slučajeva važno je da se pravilno zaustavimo kako ne bismo ometali saobraćaj iz suprotnog smera, da smo uočljivi i da možemo brzo napustiti raskrsnicu.

Prolaženje pravo kroz raskrsnicu

I ovde imamo dva slučaja.

  • Raskrsnica puteva sa jednom saobraćajnom trakom

Kao i u ranijim slučajevima doći ćemo do linije preglednosti. Tu ćemo se zaustaviti i sa posebnom pažnjom pogledati levo, pa zatim i desno. Tako ćemo se uveriti u svoju prednost. Nakon još jedne provere možemo da krenemo. Važno je da pri izlasku iz raskrsnice obratimo pažnju na pešake koji iznenada mogu pretrčati preko pešačkog prelaza.

  • Raskrsnica puteva sa dve ili više saobraćajnih traka

Prilikom nailaženja na ovakve raskrsnice trebalo bi da znate da je najčešće desna traka za skretanje udesno kao i za prolazak pravo. Srednja traka služi za prolazak pravo, dok je krajnja leva traka za skretanja ulevo. Na vreme se prestrojite u traku za prolaženje pravo.

 

Nenad Pavlićević

Autor: Nenad Pavlićević

Instruktor vožnje od 2000 godine, Direktor i rukovodilac auto škole, radno iskustvo u obuci 14 godina, obučio preko 800 kandidata. Licenciran ispitivač i instruktor.