BE kategorija

BE kategorija

Želite da vučete prikolicu automobilom ? U tom slučaju vam je potrebna BE kategorija.

 

BE kategorija se odnosi na prikolice čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg do 3500 kg

Prikolice do 750 kg možete vući sa B kategorijom.

Sa koliko godina može da se polaže za BE kategoriju?

Potrebno je da vozač poseduje B kategoriju ( ne probnu vozačku), i da ima 21 godinu, u tom slučaju ispunjavate uslove za obuku i upis u auto skolu.

Da li sa probnom vozačkom dozvolom može da se polaže za BE kategoriju?

Ne, uslov za upis BE kategorije je da imate pravu vozačku dozvolu B kategorije a ne probnu.

Koliko traje polaganje za BE kategoriju?

Polaganje za BE kategoriju se sastoji od 7 casova vožnje, i polaganja praktičnog ispita.

Nema teorijske nastave ni polaganja teorijskog ispita, sve može biti gotovo jako brzo za 10-15 dana.

Uslovi za upis BE kategorije?

  1. važeća lična karta
  2. vozačka dozvola B kategorije
  3. lekarsko uverenje za BE kategoriju

 BE kategorija Kandidat ima B kategoriju
CENA sa uključenim PDV-om.
Praktična obuka 7 časova
12.600,00
Polaganje voznje
4.500,00
CENA UKUPNO
17.100,00