Znakovi

Укрштање са путем са првенством пролаза II-1

Укрштање са путем са првенством пролаза II-1

1) знак „укрштање са путем са првенством пролаза” (II-1), који означава близину раскрснице
на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он
наилази;

Znak stop

Znak stop "obavezno zaustavljanje"

знак „обавезно заустављање” (II-2), који означава место пред улазом у раскрсницу на коме
је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на
који он наилази;

Забрана саобраћаја у оба смера<br> (II-3)

Забрана саобраћаја у оба смера
(II-3)

3) знак „забрана саобраћаја у оба смера” (II-3), који означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај свим возилима у оба смера;

Забрана саобраћаја у једном смеру<br>(II-4

Забрана саобраћаја у једном смеру
(II-4

4) знак „забрана саобраћаја у једном смеру” (II-4), који означава пут односно део пута на коме
је забрањен саобраћај возила из смера према коме је окренут знак;

Забрана саобраћаја за сва моторна возила, осим за мотоцикле без приколице<br>(II-5)

Забрана саобраћаја за сва моторна возила, осим за мотоцикле без приколице
(II-5)

5) знак „забрана саобраћаја за сва моторна возила, осим за мотоцикле без приколице” (II-5),
који означава пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила, осим
за мотоцикле без приколице и мопеде;

Забрана саобраћаја за аутобусе<br>(II-6)

Забрана саобраћаја за аутобусе
(II-6)

6) знак „забрана саобраћаја за аутобусе” (II-6), који означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за аутобусе;

Забрана саобраћаја за теретна возила<br>(II-7)

Забрана саобраћаја за теретна возила
(II-7)

7) знак „забрана саобраћаја за теретна возила” (II-7), који означава пут односно део пута на
коме је забрањен саобраћај за теретна возила.
Ако је знаку из ове тачке придодата допунска табла на којој је означена највећа дозвољена
маса возила, забрана важи само за она теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази
означену масу;

Забрана саобраћаја за цистерне<br>((II-8)

Забрана саобраћаја за цистерне
((II-8)

8) знак „забрана саобраћаја за цистерне” (II-8), који означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај возилима која превозе материје које могу да изазову загађивање воде;

Забрана саобраћаја возилима која превозе експлозив или неке лако запаљиве материје<br>(II-9) (II-9.1)

Забрана саобраћаја возилима која превозе експлозив или неке лако запаљиве материје
(II-9) (II-9.1)

9) знак (II-9), који означава пут или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која
превозе експлозив или лако запаљиве материје;
знак „забрана саобраћаја возилима која превозе опасне терете” (II-9.1), који означава пут
или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе опасне терете;

Забрана саобраћаја за моторна возила која вуку прикључно возило<br>(II-10) (II-10.1)

Забрана саобраћаја за моторна возила која вуку прикључно возило
(II-10) (II-10.1)

10) знак (II-10), који означава пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за
моторна возила која вуку прикључно возило осим полуприколице;
знак „забрана саобраћаја за моторна возила која вуку прикључно возило” (II-10.1), који
означава пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за моторна возила на која вуку
прикључно возило;

Забрана саобраћаја за запрежна возила<br>(II-15)

Забрана саобраћаја за запрежна возила
(II-15)

15) знак „забрана саобраћаја за запрежна возила” (II-15), који означава пут односно део пута на
коме је забрањен саобраћај за запрежна возила;

Забрана саобраћаја за ручна колица<br>(II-16)

Забрана саобраћаја за ручна колица
(II-16)

16) знак „забрана саобраћаја за ручна колица” (II-16), који означава пут односно део пута на
коме је забрањен саобраћај за ручна колица;

Забрана саобраћаја за пешаке<br>(II-17)

Забрана саобраћаја за пешаке
(II-17)

17) знак „забрана саобраћаја за пешаке” (II-17), који означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за пешаке;

Забрана саобраћаја за сва моторна возила<br>(II-18)

Забрана саобраћаја за сва моторна возила
(II-18)

18) знак „забрана саобраћаја за сва моторна возила” (II-18), који означава пут односно део пута
на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила;

Забрана саобраћаја за возила означена симболом<br>(II-19) (II-19.1)

Забрана саобраћаја за возила означена симболом
(II-19) (II-19.1)

19) знак „забрана саобраћаја за сва моторна возила и запрежна возила” (II-19), који означава
пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила и запрежна возила;
знак „забрана саобраћаја за возила означена симболом” (II-19.1), који означава пут
односно део пута на коме је забрањен саобраћај за врсту возила приказаних на знаку

Забрана саобраћаја за возила чија ширина прелази одређену ширину<br>(II-20)

Забрана саобраћаја за возила чија ширина прелази одређену ширину
(II-20)

20) знак „забрана саобраћаја за возила чија ширина прелази одређену ширину” (II-20), који
означава пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија ширина прелази
ширину означену на знаку;

Забрана саобраћаја за возила чија укупна висина прелази одређену висину<br>(II-21)

Забрана саобраћаја за возила чија укупна висина прелази одређену висину
(II-21)

21) знак „забрана саобраћаја за возила чија укупна висина прелази одређену висину” (II-21),
који означава пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија укупна висина
прелази висину означену на знаку;

Забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази одређену масу<br>(II-22)

Забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази одређену масу
(II-22)

22) знак „забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази одређену масу” (II-22), који
означава пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила односно скупове возила,
чија укупна маса прелази масу означену на знаку;

Забрана саобраћаја за возила која прекорачују одређено осовинско оптерећење<br>(II-23)

Забрана саобраћаја за возила која прекорачују одређено осовинско оптерећење
(II-23)

23) знак „забрана саобраћаја за возила која прекорачују одређено осовинско оптерећење”
(II-23), који означава пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила са
осовинским оптерећењем већим од оптерећења означеног на знаку;

Забрана саобраћаја за возила која прекорачују одређену дужину<br>(II-24)

Забрана саобраћаја за возила која прекорачују одређену дужину
(II-24)

24) знак „забрана саобраћаја за возила која прекорачују одређену дужину” (II-24), који
означава пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила, односно скуповима
возила, чија укупна дужина прелази дужину означену на знаку;

Најмање одстојање између возила<br>(II-25)

Најмање одстојање између возила
(II-25)

25) знак „најмање одстојање између возила” (II-25), који означава најмање одстојање између
возила у кретању којег се возачи морају придржавати;

Забрана скретања улево<br> (II-26)

Забрана скретања улево
(II-26)

26) знак „забрана скретања улево” (II-26), који означава раскрсницу на којој је скретање улево
забрањено;
знак „забрана скретања удесно” (II-26.1), који означава раскрсницу на којој је скретање
удесно забрањено;

Забрана полукружног окретања<br> (II-27)

Забрана полукружног окретања
(II-27)

27) знак „забрана полукружног окретања” (II-27), који означава место на коме је забрањено
полукружно окретање;

Забрана претицања свих моторних возила, осим мотоцикла без приколице<br> (II-28)

Забрана претицања свих моторних возила, осим мотоцикла без приколице
(II-28)

28) знак „забрана претицања свих моторних возила, осим мотоцикла без приколице” (II-28),
који означава пут односно део пута на коме је забрањено претицање свих моторна возила, осим
мотоцикла без приколице, мопеда, лаке трицикле и лаке четвороцикле;

Забрана претицања за теретна возила<br> (II-29

Забрана претицања за теретна возила
(II-29

29) знак „забрана претицања за теретна возила” (II-29), који означава пут односно део пута на
коме је забрањено да теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази3,5 t претичу друга
моторна возила осим мотоцикла без приколице, мопеда, лаке, трицикле и лаке четвороцикле.

Ограничење брзине<br> (II-30)

Ограничење брзине
(II-30)

30) знак „ограничење брзине” (II-30), који означава пут односно део пута на коме се возила не
смеју кретати брзином(уkm/h) већом од брзине која је означена на знаку.Ако је на знак из ове тачке додата допунска табла са назнаком масе возила, означено
ограничење брзине односи се само на возила чија највећа дозвољена маса прелази означену
масу;

Забрана давања звучних знакова<br>(II-31)

Забрана давања звучних знакова
(II-31)

31) знак „забрана давања звучних знакова” (II-31), који означава пут односно део пута на коме
се уређајем на возилу не смеју давати звучни знакови, осим у случају непосредне опасности;

Забрана пролаза без заустављања<br> (II-32), (II-32.1), (II-32.2)

Забрана пролаза без заустављања
(II-32), (II-32.1), (II-32.2)

32) знак „забрана пролаза без заустављања” (II-32), (II-32.1), (II-32.2) који означава близину
царинарнице, полиције или наплатног места за путарину односно места где се возило мора
зауставити из разлога означеног на знаку;

Првенство пролаза за возила из супротног смера<br>(II-33)

Првенство пролаза за возила из супротног смера
(II-33)

33) знак „првенство пролаза за возила из супротног смера” (II-33), који означава забрану
ступања возила на уски део пута пре него што тим делом пређу возила из супротног смера;

Забрана заустављања и паркирања<br> (II-34

Забрана заустављања и паркирања
(II-34

34) знак „забрана заустављања и паркирања” (II-34), који означава страну пута на којој је
забрањено заустављање и паркирање возила;

Забрана паркирања<br> (II-35)

Забрана паркирања
(II-35)

35) знак „забрана паркирања” (II-35), који означава страну пута на којој је забрањено паркирање
возила.
Знаковима II-34 и II-35 може се додати допунска табла са назнаком: дана у седмици
односно месецу и времена у току дана на које се забрана односи; најдужег дозвољеног трајања
заустављања односно паркирања и категорије возила на које се забрана односи;

Наизменично паркирањенаизменично паркирање<br> (II-37)(II-36)

Наизменично паркирањенаизменично паркирање
(II-37)(II-36)

36) знак „наизменично паркирање” (II-36), који означава део пута на који се забрана паркирања
односи у непарне дане;

Наизменично паркирање<br> (II-37)

Наизменично паркирање
(II-37)

37) знак „наизменично паркирање” (II-37), који означава део пута на који се забрана паркирања
односи у парне дане.

Најмање дозвољена брзина<br>(II-38)

Најмање дозвољена брзина
(II-38)

41) знак „најмање дозвољена брзина” (II-38), који означава пут односно део пута на коме се
возила у нормалним условима морају кретати најмање оном брзином(уkm/h) која је означена
на знаку;

Ланци за снег<br>(II-39)

Ланци за снег
(II-39)

42) знак „ланци за снег” (II-39), који означава део пута на коме моторна возила, осим
мотоцикла, мопеда, лаких трицикла, тешких трицикла, лаких четвороцикла, тешких
четвороцикла, радних машина, трактора и мотокултиватора, морају на погонским точковима
имати ланце за снег кад је на коловозу снег;

Бициклистичка стаза<br>(II-40)

Бициклистичка стаза
(II-40)

43) знак „бициклистичка стаза” (II-40), који означава пут којим се морају кретати бицикли, а по
коме је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају;

Пешачка стаза<br>(II-41)

Пешачка стаза
(II-41)

43) знак „пешачка стаза” (II-41), који означава посебно изграђену стазу којом се пешаци морају
кретати, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају и знак ( II-41.1)
„спојене стазе за бициклисте и пешаке” који означава пут по коме се одвојено крећу само
бициклисти и пешаци, у својим стазама;

Стаза за јахаче<br>(II-42)

Стаза за јахаче
(II-42)

45) знак „стаза за јахаче” (II-42), који означава стазу којом се морају кретати јахачи, а по којој
је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају;

Обавезан смер<br> (II-43), (II-43.1), (II-43.2)

Обавезан смер
(II-43), (II-43.1), (II-43.2)

46) знакови „обавезан смер” (II-43), (II-43.1), (II-43.2), (II-43.3) и (II-43.4), који означавају смер
којим се возила морају кретати;

Обавезан смер<br>(II-43.3) и (II-43.4)

Обавезан смер
(II-43.3) и (II-43.4)

46) знакови „обавезан смер” , (II-43.3) и (II-43.4), који означавају смер
којим се возила морају кретати;

Дозвољени смерови<br> (II-44), (II-44.1) и (II-44.2)

Дозвољени смерови
(II-44), (II-44.1) и (II-44.2)

47) знакови „дозвољени смерови” (II-44), (II-44.1) и (II-44.2), који означавају смерове у којима
се возила смеју кретати;

обавезно обилажење<br>(II-45) (II-45.1) (II-45.2) (II-45.3)

обавезно обилажење
(II-45) (II-45.1) (II-45.2) (II-45.3)

48) знакови (II-45), „обавезно обилажење с леве стране”
(II-45.1) и„кружни ток саобраћаја” (II-45.2), који означавају коловоз односно део коловоза
којим се возила морају кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање
саобраћаја и других објеката на коловозу, и знак„обилажење са обе стране” (II-45.3) који
означава коловоз односно део коловоза којим се возила могу кретати приликом обилажења
пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу.

Забрана саобраћаја за тракторе<br>(II-11)

Забрана саобраћаја за тракторе
(II-11)

11) знак „забрана саобраћаја за тракторе” (II-11), који означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за тракторе;

Забрана саобраћаја за мотоцикле<br>(II-12)

Забрана саобраћаја за мотоцикле
(II-12)

12) знак „забрана саобраћаја за мотоцикле” (II-12), који означава пут односно део пута на коме
је забрањен саобраћај за мотоцикле, тешки трицикл и тешки четвороцикл;

Забрана саобраћаја за мопеде<br>(II-13)

Забрана саобраћаја за мопеде
(II-13)

13) знак „забрана саобраћаја за мопеде” (II-13), који означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле;

Забрана саобраћаја за бицикле<br>(II-14)

Забрана саобраћаја за бицикле
(II-14)

14) знак „забрана саобраћаја за бицикле” (II-14), који означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за бицикле;

Опасна кривина<br> I-2.2

Опасна кривина
I-2.2

3) знак „опасна кривина” (I-2.2) означава приближавање више кривина или узастопним
кривинама које су опасне по својим физичким карактеристикама или због недостатка
прегледности;

Спајање са споредним путем<br>I-27 I-28 I-28.1

Спајање са споредним путем
I-27 I-28 I-28.1

25) знак „укрштање са споредним путем под правим углом” (I-27), знак „спајање са споредним путем под правим углом с леве стране” (I-28), знак „спајање са споредним
путем под правим углом с десне стране” (I-28.1)

Спајање под оштрим углом<br>I-29 I-29.1

Спајање под оштрим углом
I-29 I-29.1

знак „спајање са споредним путем под
оштрим углом с леве стране” (I-29) и знак „спајање са споредним путем под оштрим
углом с десне стране” (I-29.1), који означавају близину раскрснице на којој се пут са
првенством пролаза укршта односно спаја са споредним путем.

Покретни мост<br> I-6

Покретни мост
I-6

6) знак „покретни мост” (I-6), који означава близину места на коме се на путу налази
покретни мост;

Двострука кривина<br> I-2; I-2.1

Двострука кривина
I-2; I-2.1

2) знак „двострука кривина или више узастопних кривина од којих је прва налево” (I-2), знак „двострука кривина или више узастопних кривина од којих је прва надесно” (I-2.1),
знак„опасна кривина”, који означава приближавање више опасних кривини на лево,
односно десно.

Клизав коловоз<br> I-11

Клизав коловоз
I-11

9) знак „клизав коловоз” (I-11), који означава близину дела пута на коме коловоз под
одређеним атмосферским условима или сличним околностима има клизаву површину;

Кмење пршти<br> I-12

Кмење пршти
I-12

10) знак „камење пршти” (I-12), који означава близину дела пута на коме се налази неваљани
туцаник или који је посут ситним камењем на тврдој подлози и на коме за друге учеснике
у саобраћају постоји опасност од прскања камена

Одроњавање камења<br> I-13; I-13.1

Одроњавање камења
I-13; I-13.1

11) знакови „одроњавање камења” са десне(I-13) односно леве стране пута(I-13.1), који означавају близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од
камења које се налази на путу;

Близина пешачког прелаза<br> I-14

Близина пешачког прелаза
I-14

12) знак „означени пешачки прелаз” (I-14), који означава близину места на путу на коме се
налази обележени пешачки прелаз;

Деца на путу<br>

Деца на путу

13) знак „деца на путу” (I-15), који означавају близину дела пута на коме се деца чешће и у
већем броју крећу(близина школе, обданишта, игралишта и сл.);

Бициклисти на путу<br> I-16

Бициклисти на путу
I-16

14) знак „бициклисти на путу” (I-16), који означава близину места на коме се бициклисти
често прикључују на пут или га прелазе;

Животиње на путу<br> I-17

Животиње на путу
I-17

15) знак „животиње на путу” (I-17), који означава близину дела пута на коме домаће
животиње под надзором прелазе преко пута или се крећу дуж пута;

Дивљач на путу<br>I-18

Дивљач на путу
I-18

16) знак „дивљач на путу” (I-18), који означава близину дела пута опасног због преласка
дивљачи преко пута;

Радови на путу<br>I-19

Радови на путу
I-19

17) знак „радови на путу” (I-19), који означава место на коме се изводе радови на путу;

Наилажење на семафоре<br> I-20 и I-20.1

Наилажење на семафоре
I-20 и I-20.1

18) знакови „наилажење на семафоре” (I-20 и I-20.1), који означавају близину раскрснице или
обележеног пешачког прелаза на коме је саобраћај регулисан помоћу уређаја за давање
светлосних саобраћајних знакова;

Двострука кривина<br> I-2; I-2.1

Двострука кривина
I-2; I-2.1

2) знак „двострука кривина или више узастопних кривина од којих је прва налево” (I-2), знак „двострука кривина или више узастопних кривина од којих је прва надесно” (I-2.1),
знак„опасна кривина”, који означава приближавање више опасних кривини на лево,
односно десно.

Близина авионске писте<br>I-21

Близина авионске писте
I-21

19) знак „близина авионске писте” (I-21), који означава део пута преко кога авиони прелећу у ниском лету приликом слетања односно полетања;

Бочни ветар<br>I-22 и I-22.1

Бочни ветар
I-22 и I-22.1

20) знакови „бочни ветар” са леве(I-22), односно десне (I-22.1) стране, који означавају близину дела пута на коме често дува јак бочни ветар;

Саобраћај у оба смера<br>I-23

Саобраћај у оба смера
I-23

21) знак „саобраћај у оба смера” (I-23), који означава близину места на коме се прелази са
дела пута на коме се саобраћај одвија само у једном смеру на део тог пута на коме се
привремено или стално саобраћај врши у оба смера

Тунел<br>I-24

Тунел
I-24

22) знак „тунел” (I-24), који означава близину тунела на путу;

Опасност на путу<br>I-25

Опасност на путу
I-25

23) знак „опасност на путу” (I-25), који означава близину дела пута или места на путу на
коме учесницима у саобраћају прети опасност за коју овим правилником није предвиђен
посебан знак опасности;

Укрштање путева исте важности<br>I-26

Укрштање путева исте важности
I-26

24) знак „укрштање путева исте важности” (I-26), који означава близину укрштања путева од
којих ниједан пут није пут са првенством пролаза;

Близина кружног тока<br>I-30

Близина кружног тока
I-30

26) знак „раскрсница са кружним током саобраћаја” (I-30), који означава близину раскрснице
на којој се саобраћај одвија у кружном току;

Opasan uspon, nizbrdica<br> I-3; I-4

Opasan uspon, nizbrdica
I-3; I-4

4) знак „опасан успон” (I-3) и знак „опасна низбрдица” (I-4), који означавају приближавање
опасној низбрдици, односно опасном успону, ако разлика у висини представља неку
опасност која проистиче из тих услова. Овај знак за симбол има само нагиб или успон,
према ситуацији на терену.

Трамвајска пруга<br>I-31

Трамвајска пруга
I-31

27) знак „трамвајска пруга” (I-31), који означава близину места на коме пут прелази преко
трамвајске пруге у нивоу;

Прелаз пута преко пруге браници<br>I-32

Прелаз пута преко пруге браници
I-32

28) знак „прелаз пута преко железничке пруге са браницима или полубраницима” (I-32), који
означава близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен
браницима или полубраницима;

Прелаз пута преко пруге без браника<br>I-33

Прелаз пута преко пруге без браника
I-33

29) знак „прелаз пута преко железничке пруге без браника или полубраника” (I-33),
који означава близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен
браницима или полубраницима;

Андрејин крст<br>I-34 I-34.1

Андрејин крст
I-34 I-34.1

30) знак „Андрејин крст” (I-34), који означава место на коме пут прелази преко железничке пруге у нивоу без браника или полубраника са једним колосеком односно(I-34.1) са два
или више колосека;

Удаљеност пруге са браницима<br>I-35

Удаљеност пруге са браницима
I-35

31) знак „приближавање прелазу пута преко железничке пруге са браницима или полубраницима” (I-35), који означава удаљеност до прелаза пута преко железничке пруге
у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима;

Удаљеност пруге без браницика<br>I-36

Удаљеност пруге без браницика
I-36

32) знак „приближавање прелазу пута преко железничке пруге без браника или полубраника” (I-36), који означава удаљеност до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који
није обезбеђен браницима или полубраницима;

Неучршћена банкина<br>I-37

Неучршћена банкина
I-37

33) знак „неучвршћена банкина” (I-37), који означава близину дела пута на коме је уз коловоз
неучвршћена банкина;

Колона заустављених возила<br>I-38

Колона заустављених возила
I-38

34) знак „колона заустављених возила” (I-38), који означава близину дела пута на коме
постоји опасност због загушења саобраћаја

Сужење пута<br> I-5; I-5.1; I-5.2

Сужење пута
I-5; I-5.1; I-5.2

5) знак„сужење пута” (I-5), знак „сужење пута с десне стране” (I-5.1), знак „сужење пута с леве стране” (I-5.2), који означавају приближавање сужењу коловоза које може да
представља извесну опасност;

Близина обале<br> I-7

Близина обале
I-7

7) знак „близина обале” (I-7), који означава близину места на коме пут наилази на обалу;

Нераван коловоз<br> I-8; I-9; I-10

Нераван коловоз
I-8; I-9; I-10

8) знак „нераван коловоз” који означава близину дела пута на коме је коловоз нераван због
постојања опасних избочина и улегнућа(I-8), због улегнућа(I-9) или због близине
опасног превоја пута или веће избочине на коловозу(I-10);

Пут са једносмерним саобраћајем<br>(III-2) и(III-2.1)

Пут са једносмерним саобраћајем
(III-2) и(III-2.1)

2) знакови„пут са једносмерним саобраћајем” (III-2) и(III-2.1), који обавештавају учеснике у
саобраћају о једносмерном путу;

Насеље<br>(III-23.1)

Насеље
(III-23.1)

17) знак„насеље” (III-23.1), који означава место од кога почиње насеље и од кога се
примењују прописи о саобраћају у насељу;

Завршетак насеља<br>(III-24.1)

Завршетак насеља
(III-24.1)

19) знак„завршетак насеља” (III-24.1), који означава место на коме се завршава насеље и од
кога престају да важе прописи о саобраћају у насељу;

Завршетак пешачке стазе<br>(III-29.3) (III-29.4) (III-29.5)

Завршетак пешачке стазе
(III-29.3) (III-29.4) (III-29.5)

Знак„завршетак пешачке стазе”
(III-29.3), знак„завршетак стазе за јахаче”(III-29.4) и знак„завршетак спојене
бициклистичке и пешачке стазе” (III-29.5), који означавају места на путу одакле престају
да важе одговарајуће забране и обавезе које су пре тог места успостављене саобраћајним
знаковима постављеним на том путу;

Паркирај и вози се<br>(III-33.1)

Паркирај и вози се
(III-33.1)

30) знак„паркирај и вози се” (III-33.1), који означава паркиралиште где возило може да се
паркира и да се путовање наставља неким другим транспортним средством, које може
бити приказано симболом

Завршетак пута са првенством пролаза<br>(III-1)

Завршетак пута са првенством пролаза
(III-1)

4) знак„завршетак пута са првенством пролаза” (III-4), који означава место на коме се
завршава пут или део пута са првенством пролаза

Возило за помоћ на путу<br>(III-47)

Возило за помоћ на путу
(III-47)

44) означава близину места или место у коме се налази служба за пружање помоћи у случају квара на возилу.
На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у коме се
налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у метрима;

Ватрогасна служба<br>(III-48)

Ватрогасна служба
(III-48)

45) знак„ватрогасна служба” (III-48), који означава близину места или место у коме се налази
служба за гашење пожара

Аутобуско стајалиште<br>(III-49)

Аутобуско стајалиште
(III-49)

46) знак„аутобуско стајалиште” (III-49), који означава место на коме се налази аутобуско
стајалиште;

Означени пешачки прелаз<br>(III-6)

Означени пешачки прелаз
(III-6)

5) знак„означени пешачки прелаз” (III-6), који означава место на коме се налази обележени
пешачки прелаз;

Лука ─ пристаниште<br>(III-52)

Лука ─ пристаниште
(III-52)

49) знак„лука ─ пристаниште” (III-52), који означава близину луке, пристаништа, односно
трајекта или место у коме се налази лука, пристаниште, односно трајект.

Информација<br>(III-53)

Информација
(III-53)

50) знак„информација” (III-53), који означава близину места или место у коме се могу добити
туристичке информације.

Проходност пута<br>(III-54)

Проходност пута
(III-54)

51) означава да је планински пут, односно прелаз преко планинског врха отворен или затворен. Ако је пролаз отворен поље1 је зелене односно ако је пролаз затворен поље1 је црвене боје.

Број серпентине<br>(III-55)

Број серпентине
(III-55)

52) знак„број серпентине” (III-55), који означава број серпентине са надморском висином;

Путни објекат<br>(III-56)

Путни објекат
(III-56)

53) знак„путни објекат” (III-56), који означава назив путног објекта од посебног значаја
(вијадукт, тунел и сл.);

Планински превој<br>(III-57)

Планински превој
(III-57)

54) знак„планински превој” (III-57), који означава планински превој са надморском висином;

Река<br>(III-58)

Река
(III-58)

III-58
55) знак„река” (III-58), који означава назив реке преко које пут прелази;

Станица полиције<br>(III-59)

Станица полиције
(III-59)

56) знак„станица полиције” (III-59), који означава близину места или место на коме се налази
станица полиције;

Брзина која се препоручује<br>(III-60)

Брзина која се препоручује
(III-60)

57) знак„брзина која се препоручује” (III-60), који означава брзину која се препоручује на
одређеном делу пута;

Табла за усмеравање<br>(III-63) (III-63.1)

Табла за усмеравање
(III-63) (III-63.1)

59) знак„табла за усмеравање” (III-63), (III-63.1), , који означава место где
се наилази на оштру кривину

Табла за означавање излаза<br>(III-66)

Табла за означавање излаза
(III-66)

59) знак„табла за усмеравање” (III-63.2) и(III-63.3), који означава место где
се наилази на оштру кривину

Деца на путу<br>(III-68)

Деца на путу
(III-68)

61) знак„деца на путу” (III-68) који означава место у чијој се близини налази школа и пешачки
прелаз који деца често користе;

Саобраћајна трака за возила јавног превоза путника<br>(III-69)

Саобраћајна трака за возила јавног превоза путника
(III-69)

62) знак„саобраћајна трака за возила јавног превоза путника” (III-69), која означава
саобраћајну траку која је намењена само за кретање возила јавног превоза путника

Завршетак саобраћајне траке за возила јавног превоза путника<br>(III-69.1)

Завршетак саобраћајне траке за возила јавног превоза путника
(III-69.1)

63) знак„завршетак саобраћајне траке за возила јавног превоза путника” (III-69.1), који
означава место на коме се завршава саобраћајна трака намењена само за кретање возила
јавног превоза путника;

Ограничење највеће дозвољене брзине на путевима у Републици Србији<br>(III-70)

Ограничење највеће дозвољене брзине на путевима у Републици Србији
(III-70)

64) oзначава опште ограничење највеће дозвољене брзине у Р.Србији

Подземни или надземни пешачки пролаз<br>(III-7)

Подземни или надземни пешачки пролаз
(III-7)

6) знак„подземни или надземни пешачки пролаз” (III-7), који означава место на коме се
налази подземни или надземни пешачки пролаз;

Одмориште<br>(III-73)

Одмориште
(III-73)

67) знак„одмориште” (III-73), који означава наилазак на вишенаменски објекат на путу чији се
садржај означава пиктограмима;

Излазак на одмориште<br>(III-74)

Излазак на одмориште
(III-74)

68) знак„излазак на одмориште” (III-74), који означава место изласка са пута до
вишенаменског објекта. На знаку, уколико је потребно, може да се упише удаљеност до
следећег таквог објекта;

Пешачка зона<br>(III-77)

Пешачка зона
(III-77)

69) знак„пешачка зона” (III-77) који означава почетак зоне намењене искључиво за кретање
пешака;

Крај пешачке зоне<br>(III-77.1)

Крај пешачке зоне
(III-77.1)

70) знак„крај пешачке зоне” (III-77.1), који означава крај пешачке зоне

Зона30<br>(III-78)

Зона30
(III-78)

71) знак„зона30” (III-78) који ознaчава зону у којој је брзина кретања возила ограничена до30
km/h.;

Крај зоне30<br>(III-78.1)

Крај зоне30
(III-78.1)

72) знак„крај зоне30” (III-78.1) означава завршетак зоне у којој је ограничена брзина кретања
возила до30 km/h;

Препрека за успоравање саобраћаја<br>(III-79)

Препрека за успоравање саобраћаја
(III-79)

73) знак„препрека за успоравање саобраћаја” (III-79) означава наилазак на место где су
постављени елементи за успоравање саобраћаја;

Опасна деоница пута<br>(III-80)

Опасна деоница пута
(III-80)

74) наилазак на посебно опасну деоницу пута и њену дужину. Уместо знака„опасност на путу” (I-25) може да се упише знак опасности који ближе објашњава природу опасности

Слепи пут<br>(III-9)

Слепи пут
(III-9)

7) знак„слепи пут” (III-9), који означава близину и положај пута који нема излаз(слепи пут).
Положај симбола у знакуIII-9 мора да одговара положају слепог пута у односу на пут на
коме се поставља тај знак;

Крај подручја успореног саобраћаја<br>(III-81.1)

Крај подручја успореног саобраћаја
(III-81.1)

76) знак„крај подручја успореног саобраћаја” (III-81.1), који означава место где се завршава
зона успореног саобраћаја;

Зона школе<br>(III-82)

Зона школе
(III-82)

77) знак„зона школе” (III-82) који означава место од којег почиње зона школе

78) знак„завршетак зоне школе” (III-82.1) који означава завршетак зоне школе;

78) знак„завршетак зоне школе” (III-82.1) који означава завршетак зоне школе;

78) знак„завршетак зоне школе” (III-82.1) који означава завршетак зоне школе;

Начин коришћења саобраћајне траке<br>(III-83)

Начин коришћења саобраћајне траке
(III-83)

79) знак„начин коришћења саобраћајне траке” (III-83) који означава да одређена саобраћајна
трака није намењена за кретање возила појединих врста возила чији је симбол приказан на
знаку.
Број саобраћајних трака на знаку мора да одговара ситуацији на терену

Наизменично пропуштање возила<br>(III-84)

Наизменично пропуштање возила
(III-84)

80) знак (III-84), који означава место где се због
завршавања саобраћајне траке, сужења коловоза и смањења броја саобраћајних трака,
возила наизменично укључују у једну саобраћајну траку;

Контрола брзине кретања<br>(III-92)

Контрола брзине кретања
(III-92)

83) знак„контрола брзине кретања” (III-92) означава почетак деонице на којој се врши
контрола брзине кретања возила. ат беле боје.

смер кретања возила које намерава да скрене улево на раскрсници на којој је скретање улево забрањено<br>(III-10)

смер кретања возила које намерава да скрене улево на раскрсници на којој је скретање улево забрањено
(III-10)

8) знак (III-10), који означава пут којим се возило мора кретати ако
намерава да скрене улево на следећој раскрсници на којој је скретање улево забрањено;

Првенство пролаза у односу на возила из супротног смера<br>(III-1)

Првенство пролаза у односу на возила из супротног смера
(III-1)

1) знак„првенство пролаза у односу на возила из супротног смера” (III-1), који обавештава
возача да на уском пролазу има право првенства у односу на
возила која долазе из
супротног смера;

Престројавање возила<br>(III-11)

Престројавање возила
(III-11)

9) знак„престројавање возила” (III-11), који означава претходно обавештење возачу ради
престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака.

Број пута<br>(III-17) (III-17.1) (III-17.2)

Број пута
(III-17) (III-17.1) (III-17.2)

10) знакови„број пута” (III-17), „километража пута” (III-17.1) и„број пута, број деонице пута
и километража” (III-17.2) који означавају број пута, односно деонице и стационажу пута;

Број међународног пута<br>(III-18)

Број међународног пута
(III-18)

11) знак„број међународног пута” (III-18), који означава број међународног пута;

Аутопут<br>(III-19)

Аутопут
(III-19)

12) знак „аутопут” (III-19), који означава место одакле почиње аутопут;

Завршетак аутопута<br>(III-20)

Завршетак аутопута
(III-20)

12) знак „аутопут” (III-19), који означава место одакле почиње аутопут;

Мотопут<br>(III-21)

Мотопут
(III-21)

14) знак„мотопут” (III-21), који означава место одакле почиње мотопут;

Завршетак мотопута<br>(III-22)

Завршетак мотопута
(III-22)

15) знак„завршетак мотопута” (III-22), који означава место на коме се завршава мотопут;

Назив насељеног места<br>(III-23)

Назив насељеног места
(III-23)

16) знак„назив насељеног места” (III-23), који означава територију и назив насељеног места у
које улази пут и границу од које почиње то насељено место;

Завршетак насељеног места<br>(III-24)

Завршетак насељеног места
(III-24)

18) знак„завршетак насељеног места” (III-24), који означава место на коме се завршава
насељенo место кроз које пролази пут;

Престанак забране претицања свих моторних возила, осим мотоцикла без приколице<br>(III-25)

Престанак забране претицања свих моторних возила, осим мотоцикла без приколице
(III-25)

20) знак (III-25), који означава место одакле престаје забрана претицања свих моторна возила, осим
мотоцикла без приколице, мопеда, лаких трицикала и лаких четвороцикала;

Престанак забране претицања за теретна возила<br>(III-26)

Престанак забране претицања за теретна возила
(III-26)

21) знак (III-26), који означава место одакле
престаје забрана претицања за теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази3,5 t да
претичу друга моторна возила, осим мотоцикла без приколице, мопеда, лаких трицикала и
лаких четвороцикала;

Престанак ограничења брзине<br>(III-27)

Престанак ограничења брзине
(III-27)

22) знак„престанак ограничења брзине” (III-27), који означава место одакле престаје
ограничење брзине и знак„престанак најмање дозвољене брзине” (III-27.1), који означава
место одакле престаје обавеза кретања најмање прописаном брзином;

Престанак забране давања звучних знакова<br>(III-28)

Престанак забране давања звучних знакова
(III-28)

23) знак„престанак забране давања звучних знакова” (III-28), који означава место одакле
престаје забрана давања звучних знакова;

Престанак свих забрана<br>(III-29) (III-29.1) (III-29.2)

Престанак свих забрана
(III-29) (III-29.1) (III-29.2)

24) знак„престанак свих забрана” (III-29), знак„престанак обавезе ношења ланаца за снег”
(III-29.1), знак„завршетак бициклистичке стазе” (III-29.2)

Зона у којој је ограничено трајање паркирања<br>(III-30)

Зона у којој је ограничено трајање паркирања
(III-30)

25) знак„зона у којој је ограничено трајање паркирања” (III-30), који означава место у насељу
одакле се улази у зону у којој је спроведено опште ограничење трајања паркирања на
одређено време, без обзира да ли се за паркирање на одређено време плаћа накнада или се
не плаћа.

Пут са првенством пролаза<br>(III-3)

Пут са првенством пролаза
(III-3)

3) знак„пут са првенством пролаза” (III-3), који означава пут или део пута на коме возила
имају првенство пролаза у односу на возила која се крећу путевима који се укрштају с тим
путем односно делом пута;

Излаз из зоне у којој је ограничено трајање паркирања<br>(III-31)

Излаз из зоне у којој је ограничено трајање паркирања
(III-31)

26) знак„излаз из зоне у којој је ограничено трајање паркирања” (III-31), који означава место у
насељу на коме се излази из зоне у којој је спроведено опште ограничење трајања
паркирања на одређено време;

Паркиралиште<br>(III-32)

Паркиралиште
(III-32)

27) знак„паркиралиште” (III-32), који означава паркиралиште.
На знаку III-32 или на допунској табли може се одговарајућим симболима или натписима
означити: начин паркирања, смер у коме се налази паркиралиште, удаљеност
паркиралишта, категорије возила којима је паркиралиште намењено, као и евентуално
временско ограничење паркирања;
28) знак „паркинг гаража” (III-32.1) који означава гаражу са паркинг местима;

Временски ограничено паркирање<br>(III-33)

Временски ограничено паркирање
(III-33)

29) знак„временски ограничено паркирање” (III-33), који означава паркиралиште на коме је
паркирање возила временски ограничено;

Болница<br>(III-34)

Болница
(III-34)

31) знак„болница” (III-34), који означава близину болнице и упозорење возачу да својим
возилом не ствара сувишну буку;

Станица за прву помоћ<br>(III-35)

Станица за прву помоћ
(III-35)

32) знак„станица за прву помоћ” (III-35), који означава близину места или место на коме се
налази станица за прву помоћ

Радионица за оправку возила<br>(III-36)

Радионица за оправку возила
(III-36)

33) знак (III-36), који означава близину места на коме се налази
радионица за оправку возила.
На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у коме се
налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у метрима;

Телефон<br>(III-37)

Телефон
(III-37)

34) знак (III-37), који означава близину места или место на коме се налази
телефонска говорница.
На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у коме се
налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у метрима;

Бензинска станица<br>(III-38)

Бензинска станица
(III-38)

35) знак„бензинска станица (III-38), који означава близину места или место на коме се налази
бензинска станица.

Хотел или мотел<br>(III-39)

Хотел или мотел
(III-39)

36) знак (III-39), који означава близину места или место на коме се налази
хотел односно мотел.
На делу знакаIII-39 испод белог поља може се уписати„хотел” или„мотел”, зависно од
врсте угоститељског објекта који се означава.

Ресторан<br>(III-40)

Ресторан
(III-40)

37) означава близину места или место на коме се налази ресторан.
На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у коме се
налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у метрима;

Кафана<br>(III-41)

Кафана
(III-41)

38) знак„кафана” (III-41), који означава близину места или место на коме се налази кафана.
На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у коме се
налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у метримаl

Терен уређен за излетнике<br>(III-42)

Терен уређен за излетнике
(III-42)

39) знак„терен уређен за излетнике” (III-42), који означава близину места или место на коме
се налази терен уређен за излетнике.

терен за камповање под шаторима<br>(III-43)

терен за камповање под шаторима
(III-43)

0) знак„терен за камповање под шаторима” (III-43), који означава близину терена или терен
уређен за камповање под шаторима.

Терен за камповање у приколицама<br>(III-44)

Терен за камповање у приколицама
(III-44)

41) знак„терен за камповање у приколицама” (III-44), који означава близину терена или терен
за боравак у приколицама.

Терен за камповање под шаторима и у приколицама<br>(III-45)

Терен за камповање под шаторима и у приколицама
(III-45)

42) знак„терен за камповање под шаторима и у приколицама” (III-45), који означава близину
терена или терен за камповање под шаторима и у приколицама.

Планинарски дом<br>(III-46)

Планинарски дом
(III-46)

43) знак (III-46), који означава близину места или место на коме се налази
планинарски дом.
На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у коме се
налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у метрима;

Аеродром<br>(III-51)

Аеродром
(III-51)

48) знак„аеродром” (III-51), који означава близину аеродрома или место аеродрома.

Табла за означавање назива улица<br>(III-61)

Табла за означавање назива улица
(III-61)

58) знак„табла за означавање назива улица” (III-62), који означава назив улице.
Знак може имати и кућне бројеве блока на који се односи;

Табла за усмеравање<br>(III-63.2) (III-63.3)

Табла за усмеравање
(III-63.2) (III-63.3)

59) знак„табла за усмеравање” (III-63.2) и(III-63.3), који означава место где
се наилази на оштру кривину

Саобраћајна трака за спора возила<br>(III-71)

Саобраћајна трака за спора возила
(III-71)

65) знак„саобраћајна трака за спора возила” (III-71), који означава почетак саобраћајне траке
којом се морају кретати возила која се крећу брзином мањом од брзине означене на знаку

Завршетак саобраћајне траке за спора возила<br>(III-71.1)

Завршетак саобраћајне траке за спора возила
(III-71.1)

66) знак„завршетак саобраћајне траке за спора возила” (III-71.1), који означава место на коме
се завршава трака којом се морају кретати возила која се креће брзином мањом од брзине
означене на знаку;

Зона успореног саобраћаја<br>(III-81)

Зона успореног саобраћаја
(III-81)

75) знак„зона успореног саобраћаја” (III-81), који означава место од којег почиње зона
успореног саобраћаја;

Излаз у случају опасности<br>(III-85) (III-85.1)

Излаз у случају опасности
(III-85) (III-85.1)

81) знакови„излаз у случају опасности” (III-85) и(III-85.1) који означавају излаз за пешаке у
случају опасности;

Удаљеност излаза у случају опасности<br>(III-86) (III-86.1)

Удаљеност излаза у случају опасности
(III-86) (III-86.1)

82) знакови„удаљеност излаза у случају опасности” (III-86) и(III-86.1) који означавају смер у
коме се налази излаз за случај опасности и удаљеност до њега;

Знак„раскрсница” (III-8)<br> и„кружна раскрсница”<br> (III-8.1)

Знак„раскрсница” (III-8)
и„кружна раскрсница”
(III-8.1)

1) знак„раскрсница” (III-8) и„кружна раскрсница” (III-8.1), који означава међусобни положај
и правце путева и називе места до којих воде путеви који се укрштају. На знаку се могу
уписати бројеви путева и бројеви међународних путева.

Допунске табле<br>IV-1

Допунске табле
IV-1

1) допунска табла IV-1, која означава удаљеност између знака уз који је постављена допунска
табла и почетка дела пута односно места на које се знак односи;

Допунска табла<br> IV-2

Допунска табла
IV-2

2) допунска табла IV-2, која означава дужину дела пута на коме прети опасност означена
знаком односно на коме се примењује изричита забрана, обавеза односно ограничење
означено знаком;

Допунска табла <br>IV-3

Допунска табла
IV-3

3) допунска табла IV-3, која означава удаљеност између знака уз који је постављена допунска
табла и објекта, терена или дела пута на који се обавештење односи;

Допунска табла<br> IV-4

Допунска табла
IV-4

4) допунска табла IV-4, која означава време за које изричита забрана, обавеза, односно
ограничење важи, ако не важи непрекидно;

Допунска табла<br> IV-5

Допунска табла
IV-5

5) допунска табла IV-5, која речима ближе одређује значење знака, односно даје додатна
обавештења о врсти и начину коришћења временске зоне паркирања;

Допунска табла<br> IV-6

Допунска табла
IV-6

6) допунска табла IV-6, која симболом ближе одређује значење знака уз који се истиче.
Уколико се на допунској табли налази симбол теретног возила, на табли се може уписати и
највећа дозвољена маса која се односи на теретно возило;

Допунска табла<br> IV-7

Допунска табла
IV-7

7) допунска табла IV-7, која означава близину дела пута односно места на коме постоји
опасност од клизавог коловоза због настанка поледице или снега;

Допунске табле<br> IV-8, IV-8.1, lV-8.2, lV-8.3, lV-8.4, IV-8.5

Допунске табле
IV-8, IV-8.1, lV-8.2, lV-8.3, lV-8.4, IV-8.5

8) допунске табле IV-8, IV-8.1, lV-8.2, lV-8.3, lV-8.4, IV-8.5, које означавају примену забране
паркирања или заустављања возила до знака, од знака, односно с једне или друге стране
знака;

Допунске табле<br> IV-8, IV-8.1, lV-8.2, lV-8.3, lV-8.4, IV-8.5

Допунске табле
IV-8, IV-8.1, lV-8.2, lV-8.3, lV-8.4, IV-8.5

8) допунске табле IV-8, IV-8.1, lV-8.2, lV-8.3, lV-8.4, IV-8.5, које означавају примену забране
паркирања или заустављања возила до знака, од знака, односно с једне или друге стране
знака;

Допунска табла<br> IV-9

Допунска табла
IV-9

9) допунска табла IV-9, која означавa положај паркиралишта или гаража и удаљеност до
њега;

Допунска табла<br>IV-10 IV-11 IV-12

Допунска табла
IV-10 IV-11 IV-12

10) допунске табле IV-10, IV-11, IV-12, означавају начин паркирања на тротоару које се
регулише знаком III-32, и то: IV-10 паркирање на тротоару под углом у односу на подужну
осу коловоза, IV-11 паркирање на тротоару паралелно са подужном осом коловоза и IV-12
паркирање на тротоару управно на подужну осу коловоза;

Допунска табла<br>IV-13 IV-14 IV-15

Допунска табла
IV-13 IV-14 IV-15

11) допунске табле IV-13, IV-14 и IV-15, означавају начин паркирања када се оно изводи
делом на тротоару а делом на коловозу, које се регулише знаком III-32, и то: IV-13
паркирање на тротоару и коловозу под углом у односу на подужну осу коловоза, IV-14
паркирање на тротоару и коловозу паралелно са подужном осом коловоза и IV-15
паркирање на тротоару и коловозу управно на подужну осу коловоза,

Допунска табла<br>IV-16 IV-17 IV-18

Допунска табла
IV-16 IV-17 IV-18

12) допунске табле IV-16, IV-17, IV-18, означавају начин паркирања на коловозу који се
регулише знаком III-32, и то: IV-16 паркирање на коловозу под углом, у односу на
подужну осу коловоза, IV-17 паркирање на коловозу паралелно са подужном осом
коловоза и IV-18 паркирање на коловозу управно на подужну осу коловоза;

Допунска табла<br> IV-19

Допунска табла
IV-19

13) допунска табла IV-19, која означава деоницу пута на коме се снег чисти машински и
поставља се за време чишћења снега уз знак„Опасност на путу” (I-25);

Допунска табла<br>IV-20 IV-20.1

Допунска табла
IV-20 IV-20.1

14) допунске табле IV-20 и IV-20.1 које означавају временске услове у којима важи знаком
означена опасност или изричита наредба, и то: IV-20 када пада киша и IV-20.1 када је на
коловозу снег;

Допунска табла<br> IV-21

Допунска табла
IV-21

15) допунска табла IV-21, која означава да је паркиралиште, односно паркинг место
резервисано за возила лица са инвалидитетом и поставља се уз III-32 и III-32.1;

Допунска табла <br>IV-22

Допунска табла
IV-22

16) допунска табла IV-22, која означава врсту оштећења на коловозу и дужину пута на коју се
односи;

Допунска табла „пружање пута са правом првенства пролаза”<br> IV-23

Допунска табла „пружање пута са правом првенства пролаза”
IV-23

17) допунска табла „пружање пута са правом првенства пролаза” (IV-23), која означава пут са
првенством пролаза.

Знак „престројавање возила са називима насељених места”<br> (III-11.1)

Знак „престројавање возила са називима насељених места”
(III-11.1)

2) знак (III-11.1), који означава претходно обавештење возачу ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака.
Симболи на знаку III-11.1 треба да одговарају стварном стању броја саобраћајних трака и
начину престројавања на њима.

Знак „стреласти путоказ”<br> (III-12)

Знак „стреласти путоказ”
(III-12)

3) знак„стреласти путоказ” (III-12), који означава правац пута од одредишта или
карактеристичног објекта.
На стреласти путоказ могу да се испишу два назива одредишта ако се исписују једним
писмом или језиком, односно само један ако се исписују на два језика или писма. На знак
могу да се испишу број пута и удаљеност до одредишта, односно објекта

Знак „путоказна табла”<br> (III-13)

Знак „путоказна табла”
(III-13)

4) знак (III-13), који означава правац пута за насељено место исписано на знаку.
Знак може да има највише три поља за означавање смерова кретања. На сваком пољу могу да се испишу називи два одредишта ако се исписују једним језиком и писмом. Ако се називи одредишта исписују на два писма или језика свако поље може да има само назив једног одредишта.

Знак „потврда правца”<br> (III-61)

Знак „потврда правца”
(III-61)

5) знак (III-61), који означава потврду правца кретања после проласка раскрснице.
Знак садржи назив места и удаљеност, изражену у km до места у које води пут на коме је знак постављен.

Знак„претпутоказ за излаз”<br> (III-64)

Знак„претпутоказ за излаз”
(III-64)

6) знак„претпутоказ за излаз” (III-64), који на аутопуту и путу са раскрсницама у више нивоа
означава правац кретања до насељених места исписаних на знаку;

Знак „путоказ за излаз” <br>(III-65) и (III-65.1)

Знак „путоказ за излаз”
(III-65) и (III-65.1)

7) знак„путоказ за излаз” (III-65) и(III-65.1), који на аутопуту и путу са раскрсницама у више
нивоа означава правац кретања до насељених места исписаних на знаковима;
ЗнаковиIII-65 иIII-65.1 постављају се изнад коловоза

Знак „путоказ за излаз”<br> (III-65.2)

Знак „путоказ за излаз”
(III-65.2)

Знак „путоказ за излаз”
који на аутопуту и путу са раскрсницама у више
нивоа означава правац кретања до насељених места исписаних на знаковима; знак III-65.2 се поставља на банкини.

Знак „путоказ за престројавање за кретање до одређеног места”<br>(III-67), (III-67.1) и(III-67.2)

Знак „путоказ за престројавање за кретање до одређеног места”
(III-67), (III-67.1) и(III-67.2)

8) знак„путоказ за престројавање за кретање до одређеног места”(III-67), (III-67.1) и(III-67.2)
који обавештава возаче о коришћењу саобраћајне траке за кретање до насељеног места
исписаног на знаку;

Знак „претпутоказна табла за излаз” <br>(III-72)

Знак „претпутоказна табла за излаз”
(III-72)

9) знак„претпутоказна табла за излаз” (III-72), који на аутопуту и раскрсницама у више нивоа
означава положај путних праваца до насељених места исписаних на њему;

Знак „туристичка информациона табла”<br>III-75

Знак „туристичка информациона табла”
III-75

Знак„туристичка информациона табла” (III-75), који означава одредиште или објекат
туристичког значаја, садржи назив туристичког одредишта, симбол(графички приказ) и
удаљеност до одредишта;

Знак„назив петље”<br> (III-76) и (III-76.1)

Знак„назив петље”
(III-76) и (III-76.1)

10) знак„назив петље” (III-76) и (III-76.1), који обавештава о називу петље на коју се наилази.
ЗнакIII-76 поставља се на укрштању аутопута са другим путем и знак III-76.1 поставља се
на укрштању два аутопута.

Знак „предзнак за обилазак

Знак „предзнак за обилазак"

знак (III-85), који означава смер и ток преусмереног саобраћаја када је због радова на путу, привремених препрека или оштећења коловоза, пут затворен.
Код дужег преусмеравања на знаку мора да буде допунска табла са натписо „Обилазница... km”;

Знак „обилазак”

Знак „обилазак”

Знак„обилазак”, који служи за усмеравање возила на обилазни пут. Знак се пројектује
према одредбама српског стандарда(СРПС) који важе за пројектовање стреластих
путоказа;

Знак „скретање саобраћаја из једне коловозне траке у другу”<br>III.86 III-86.1

Знак „скретање саобраћаја из једне коловозне траке у другу”
III.86 III-86.1

знак„скретање саобраћаја из једне коловозне траке у другу” који означава место(III-86),
односно близину места(III-86.1), где се врши скретање саобраћајних трака, при чему број
саобраћајних трака остаје исти. Положај стрелица на знаку мора да одговара стању на
терену;

Знак „затварање саобраћајне траке”<br> III-87 и III-87.1

Знак „затварање саобраћајне траке”
III-87 и III-87.1

(III-87 и III-87.1) означава место где почиње затварањ једне саобраћајне траке намењене за кретање у истом смеру. Број и положај стрелица на знаку мора да одговара броју саобраћајних трака на терену;

Знак „предзнак за затварање саобраћајне траке”<br> III-88 и III-88.1

Знак „предзнак за затварање саобраћајне траке”
III-88 и III-88.1

(III-88 иIII-88.1) означава удаљеност до
места на коме се затвара једна саобраћајна трака. Број и положај стрелица на знаку мора да одговара броју саобраћајних трака на терену;

Знакови „предзнак за преусмеравање саобраћаја на путу са физички раздвојеним коловозима”<br>III-89 III-89.1

Знакови „предзнак за преусмеравање саобраћаја на путу са физички раздвојеним коловозима”
III-89 III-89.1

знакови означавају режим кретања и начин преусмеравања саобраћаја.
Знакови(III-89 иIII-89.2) означавају близину места где се двосмерни саобраћај са физички раздвојених коловозних трака преусмерава на део пута на коме коловозне траке нису физички раздвојене односно на коме су одвојене само ознакама на коловозу.

Знакови „предзнак за преусмеравање саобраћаја на путу са физички раздвојеним коловозима”<br>III-89.2 III-89.3

Знакови „предзнак за преусмеравање саобраћаја на путу са физички раздвојеним коловозима”
III-89.2 III-89.3

знакови означавају режим кретања и начин преусмеравања саобраћаја. Знакови(III-89.1, иIII-89.3) означавају близину места где се саобраћај са дела пута на коме коловозне траке нису физички раздвојене односно на коме су одвојене само ознакама на коловозу, пресумерава на пут са физички раздвојеним коловозним тракама;

Знак„предзнак за непосредно регулисање саобраћаја на месту на коме се изводе радови”<br> (III-90)

Знак„предзнак за непосредно регулисање саобраћаја на месту на коме се изводе радови”
(III-90)

који возаче обавештава о близини места на коме је, због радова на путу, привремених препрека или оштећења коловоза, уведено наизменичано пропуштање возила, која непосредно регулишу овлашћена лица.

Знак „ограничење коришћења саобраћајне траке”<br> III-91

Знак „ограничење коришћења саобраћајне траке”
III-91

знак„ограничење коришћења саобраћајне траке” (III-91), који означава да одређена
саобраћајна трака није намењена за кретање појединих врста возила чији је симбол
приказан на знаку;