A-Kategorija

A kategorija, polaganje za motor.

Sa položenom A kategorijom možete upravljati MOTOCIKOLIMA i TEŠKIM TRICIKLIMA čija je snaga motora veća od 15 KW.

VOZILA ZA OBUKU A KATEGORIJE

 

Predvidjeno je da kandidati koji žele da polažu za A KATEGORIJU moraju se obučavati na vozilu sa motorom od najmanje 600 cm3, i  snage od najmanje 40kw.

Stari zakon je dozvoljavao obuku na sopstvenom motoru, sada novi pravilnik to ne dozvoljava.

Nije predvidjena obuka na sopstvenom motoru, već se za obuku mora koristiti isključivo vozilo auto skole.

Posedujete B kategoriju a želite da polažete za A kategoriju.

Ukoliko već imate položen ispit za neku od kategorija i posedujete vozačku dozvolu, značajno će vam biti smanjen broj časova praktične i teorijske obuke. Na primer  najčešći slučaj je da neko već posedujete vozačku dozvolu AM kategorije to znači  da neće morati da ide na teorijsku nastavu i voziće samo 20 časova praktične obuke.

 

Vozači koji su polagali vozački ispit i dobijali stare vozačke dozvole (pre donošenja novog zakona) sa položenom B kategorijom odmah su dobijali i AM kategoriju. Sa starim vozačkim dozvolama su mogli da voze mopede do 50cm3.

 

Vozači koji po novom polože vozački ispit B kategorije ne dobijaju  AM kategoriju. Sa novom vozačkom dozvolom ne možete voziti motor već morate polagati vozački ispit za neku od A kategorija. U ovom slučaju biće vam potrebno 7 časova teorije i 40 časova vožnje na motociklu.

 

Svaka vozačka kategorija koju već posedujete u vozačkoj dozvoli skraćuje put polaganja nove kategorije.

Ukoliko kandidat poseduje A2 KATEGORIJU najmanje dve godine može polagati vozački ispit za A kategoriju i pre navršene 24 godine.

Uslovi za upis za polaganje A kategorije.

- lična karta,

- lekarsko uverenje za A kategoriju,

- 23 godine za obuku,

- 24 godine za polaganje praktičnog ispita,

- ukoliko već  posedujete vozačku dozvolu B kategorije ispit iz prve pomoći vam neće biti potreban

 

 

Kada položite za A KATEGORIJU,  stičete pravo upravljanja vozilima:

  1. AM kategorije
  2. A1 kategorije
  3. A2 kategorije

Obuka vozača za A KATEGORIJU u auto skoli Pavlin se obavlja na vozilu SUZUKI BURGMAN 650. automatik, i SUZUKI SV 650 sa manulenim menjačem.

Pravilnikom je predvidjeno da prilikom obuke vozača A KATEGORIJE u toku jednog dana možete maksimalno voziti dva časa vožnje.

 

Pogledajte VOZNI PARK naše auto skole.

CENOVNIK - A kategorijaA kategorija KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU
CENA
Teorijska obuka
nije predvidjena
Praktična obuka 20 časova
40000 dinara
Polaganje testa
5000 dinara
Polaganje vožnje
5000 dinara
Uverenje o položenom ispitu
besplatno
Ispis
besplatno
Ukupno
50.000,00 dinara
A kategorija KANDIDAT POSEDUJE A2 kategoriju
CENA
Teorijska obuka
nije predvidjena
Praktična obuka 7 časova
14000,00 dinara
Polaganje testa
5000 dinara
Polaganje voznje
5000 dinara
Ukupno
24 000,00 dinara
A kategorija KANDIDAT POSEDUJE A1 kategoriju
CENA
Teorijska obuka
nije predvidjena
Praktična obuka 14 časova
28 000,00 dinara
Polaganje testa
5000 dinara
Polaganje voznje
5000 dinara
Ukupno
38 000,00 dinara
A kategorija KANDIDAT POSEDUJE: B1,B,BE,C,D,F,M kategoriju
CENA
Teorijska obuka 7 casova
7000 dinara
Praktična obuka 40 časova
80 000 dinara
Polaganje testa
5000 dinara
Polaganje vožnje
5000 dinara
Ukupno
97 000,00 dinara
A kategorija KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU
CENA
Teorijska obuka 40 časova
16 000 dinara
Praktična obuka 40 časova
80 000 dinara
Polaganje testa
5000 dinara
Polaganje vožnje
5000 dinara
Ukupno
106 000 dinara