Vozacki ispit

Teorijska obuka po novom pravilniku

Po novim propisima teorijski deo obuke postaje obavezan, i predvidjeno je najmanje 40 časova (30 časova predavanja i 10 vežbi). Čas traje 45 min. a kandidat u toku dana može imati najviše tri časa, sa pauzama od po 10 minuta izmedju njih.

 

Budući vozači moraće da odslušaju predavanja, nauče propise i polože testove pre nego što krenu sa časovima praktične obuke.

Praktična obuka vožnje

Početak obuke tek nakon odslušane teoretske obuke i položenog testa. Kompletna obuka sadrži 40 časova vožnje od po 45 minuta. Kandidat u toku dana može imati najviše dva časa vožnje.
Vozački ispit se sastoji iz praktičnog i teoretskog dela.

Teoretski deo se polaže u prostorijama auto škole Pavlin na adresi: Gandijeva 99 lokal br 7.

Položen test važi godinu dana i u tom vremenu se mora položiti vozački ispit.

Praktičan ispit:

Kandidat slučajnim izborom bira jedan od 15 ispitnih zadataka koji su kovertirani, nakon upoznavanja sa trasom odnosno relacijom ispitnog zadatka kreće ispit. Početak i kraj ispita je na poligonu auto škole, severna strana hale Arena.

Praktični deo ispita se prvo obavlja na uređenom prostoru poligonu, gde kandidat pokazuje osnovne veštine u upravljanju vozilom npr:

– vizuelna provera vozila,
– priprema za polazak,
– održavanje pravca u jednoj saobraćajnoj traci,
– kretanje vozilom unazad sa promenom saobracajne trake,
– ubrzavanje i kocenje
– polukružno okretanje izmedju linija sa manevrom,
– parkiranje podužno vožnjom unazad,
– parkiranje pod pravim uglom vožnjom unazad

 

Ukoliko kandidat položi poligonski deo ispita sledi vožnja ulicama grada ispitnom trasom koju je kandidat izvukao na početku polaganja. Po završetku ispita sledi ocena vozačke veštine i znanja.
Trajanje vozačkog ispita traje najmanje 35 minuta vožnje u saobraćaju.

 Novi poligon – pogledajte vežbe koje se od vas zahtevaju na ispitu.