Tehnički pregled vozila

...

22/12/2017

Da bismo utvrdili tehničku ispravnost priključnih i motornih vozila vršimo tehnički pregled vozila. Tehnički pregled vozila trebao bi da da odgovore da li priključno, odnosno motorno vozilo ispravno, kao i da li ispunjava i druge tehničke propise i uslove koji su neophodni za učešće u saobraćaju.

Prema Pravilniku o podeli motornih i priklučnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putu propisani su zakoni koje vozilo mora da ispunjava, a koje se tiče tehničkih uslova, dimenzija uređaja sklopova i normativa.

Vozilo koje se nalazi u saobraćaju mora da bude tehnički ispravno, da ispunjava tehničke propise i tehničke uslove.

Za vozilo možemo da kažemo da je tehnički ispravno ukoliko zadovoljava tehničke normative za vozilo. I vozilo koje je prepravljeno može učestvovati u saobraćaju samo ako ima ispravnu svu propisanu opremu i uređaje.

Tehnički pregled priključnog odnosno motornog vozila vršimo da bismo utvrdili da li je vozilo tehnički ispravno i da li ispunjava tehničke uslove i propise koji su neophodni za normalno učešće u saobraćaju.

Svako vozilo jednoznačno je određeno specifičnom indentifikacionom oznakom vozila. Nju određuje pojedinačno svaki proizvođač vozila.

Postoji redovni, vanredni, kontrolni i periodični tehnički pregled.

Redovni tehnički pregledi

Redovni tehnički pregledi mogu biti godišnji i šestomesečni.

Na redovni godišnji tehnički pregled vozilo se odvozi pre izdavanja registracione nalepnice, odnosno saobraćajne dozvole. Redovan godišnji tehnički pregled može se izvršiti do 30 dana pre podnošenja zahteva za registraciju.

Vozači moraju pre isteka roka od šest meseci od dana početka važenja saobraćajne dozvole da obave redovni šestomesečni tehnički pregled. Ovaj polugodišnji pregled se može obaviti najranije 15 dana pre isteka važenja saobraćajne dozvole, tj. registracione nalepnice.

U slučaju da posedujete novo vozilo redovan tehnički pregled ćete obaviti nakon dve godine.

Ko se mora podvrgavati redovnom šestomesečnom tehničkom pregledu?

Redovni šestomesečni tehnički pregled važi za sledeća vozila:

  • Motorna i priključna vozila za obavljanje javnog prevoza
  • Autobusi
  • Motorna i priključna vozila koja se koriste za obuku kandidata za vozače
  • Motorna vozila koja imaju ugrađene uređaje za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova ili se upotrebljavajau kao vozila sa prvenstvom prolaza i vozila pod pratnjom
  • Motorna i priključna vozila čija je najveća dozvoljena masa 3.500 kg. Ukoliko unajveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg ne mora se podvrgavati redovnom šestomesečnom tehničkom pregledu
  • Rent-a- car priključno odnosno motorno vozilo
  • Motorna vozila starija od 15 godina

Vanredni tehnički pregled

Ovakav tehnički pregled obavljamo nakon popravke i pre puštanja vozila u saobraćaj, odnosno kada voilo nakon saobraćajne nezgode nije bilo u voznom stanju. Ta vozila ne smeju da učestvuju u saobraćaju dok se na redovnom šestomesečnom pregledu ne utvrdi da li su tehnički ispravna.

Kontrolni tehnički pregled

MUP Srbije, odnosno inspektor za putni saobraćaj može da izda nalog za kontrolni tehnički pregled. Samo vozilo koje je u voznom stanju može se uputiti na kontrolni tehnički pregled vozila.

Periodični pregled vozila

Periodični pregled vozila vršimo kod vozila koja imaju ugrađen uređaj za pogon vozila na gas koji su ugrađeni u motorna vozila, ali i kod pravnih lica ovlašćenih od strane Agencije.

Polisa osiguranja

Kako bi zaštitili vlastiti ekonomski interes vlasnici motornih vozila su dužni da zaključe ugovor o osiguranju od autoodgovornosti za štetu koju mogu da nanesu. Smrt, teške telesne povrede, naraušavanje zdravlja, uništenje stvari neke su od šteta koje vozači upotrebom  motornog vozila mogu da nanesu trećim licima.

Polisom osiguranja pokrivena je građansko-pravna odgovornost za štetu prema trećim licima. Svu štetu koju načini vozač motornog vozila osiguranog od auto- odgovornosti prema trećem licu neće platiti on, već će to učiniti osiguravajuća kuća koja je izdala polisu.

Jedna od novina koja će vozačima da donese sigurnost u naplati štete je i Evropski izveštaj o naplati štete, koju su vozači dužni da nose uz polisu obaveznog osiguranja. Da bi se uopšte koristio Evropski izveštaj mora da postoji preduslov da je načinjena saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom, bez povređenih, i da se vozači sporazumeju oko krivice. Kada već postoji ovakav preduslov na učesnicima je da popune, potpišu i međusobno razmene obrasce Evropskog izveštaja.

Učesnici u saobraćajnoj nezgodi su dužni da u roku od 15 dana od dana nezgode o obaveste osiguravajuće društvo.

Nenad Pavlićević

Autor: Nenad Pavlićević

Instruktor vožnje od 2000 godine, Direktor i rukovodilac auto škole, radno iskustvo u obuci 14 godina, obučio preko 800 kandidata. Licenciran ispitivač i instruktor.