Vozači obratite pažnju – ovo su vaše obaveze prema pešacima

...

14/02/2018

Saobraćaj je u današnje vreme veoma živ i dinamičan, pa su zato vozač i pešak često u konfliktnim odnosima. Stoga je veoma bitno da se svaki njihov susret zasniva na uvažavanju i pažnji.

 

Vozači moraju da obrate posebnu pažnju kada se približavaju pešačkom prelazu ili delu puta na kome se kreću deca, starci i osobe sa invaliditetom.

 

Obaveza vozača je da obrate posebnu pažnju na pešake kada:

 

  • prelaze kolovoz na pešačkom prelazu ili van njega
  • stupaju na kolovoz
  • stupaju na kolovoz

 

U slučaju da na pešačkom prelazu saobraćaj nije regulisan semaforima, niti policijskim službenicima, vozač mora da prilagodi brzinu kako bi stao ispred pešačkog prelaza i na taj način propustio pešaka koji stupa, već stupio ili ima nameru da stupi na pešački prelaz.

Pešački prelaz

Pešački prelaz predstavlja označeni deo kolovoza koji služi za prelazak pešaka preko kolovoza. Može se postaviti na putu van raskrsnice, kao i na samoj raskrsnici. Saobraćaj na pešačkom prelazu reguliše se: saobraćajnim znakovima, znacima ovlašćenog lica, oznakama na kolovozu i svetlosnim saobraćajnim znakovima.

 

Ako se pešački prelaz nalazi na ulazu na bočni put, vozač koji skreće je dužan da skretanje izvrši na bezbedan način tako što će po potrebi zaustaviti vozilo i propustiti pešaka  koji je već stupio, stupa ili pokazuje nameru da stupi na pešački prelaz.

Obaveze vozača su iste i sa druge strane, ako vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu nema pešačkog prelaza.

 

Vozač nikako ne sme da svojim vozilom preseca organizovanu kolonu pešaka koja se kreće po kolovozu.

 

Ako je saobraćaj na pešačkom regulisan znakovima policijskog službenika ili svetlosnim saobraćajnim znakovima, vozač mora da vozilo zaustavi ispred pešačkog kada mu je znakom zabranjen prolaz.

 

U slučaju da je na takvom pešačkom prelazu vozaču dozvoljen prolaz na osnovu znakova ovlašćenog lica ili svetlosnim saobraćajnim znakovima, on mora da propusti pešaka koji je već stupio na pešački ili ima nameru.

 

 

Ista obaveza važi za vozača ukoliko prelazi preko kolovoza u naselju, a njegovo mesto prelaska je udaljeno od najbliže obeleženog pešačkog prelaza više od 100 m. Ukoliko je razdaljina manja od 100 m, vozač mora da ga upozori zvučnim znakom. Ako pešak i dalje nastavi sa kretanjem preko kolovoza, vozač mora da uspori kako bi izbegao sudar.

 

Kada postoji dve ili više saobraćajnih traka u jednom smeru, i ukoliko je tada vozilo koje se kretalo krajnjom desnom trakom stalo da propusti vozača obaveza svih vozača je da stanu da propuste pešaka. Ne smete prolaziti i obilaziti zaustavljeno vozilo koje je zaustavljeno ispred pešačkog prelaza.

Posebnu opreznost izazivaju sledeće situacije

Obratite posebnu pažnju ukoliko naiđete na ove slučaje:

 

  • U ovakvoj situaciji siguran prelaz zavisi od nas. Moramo znati da li nas je zapazio, ali i video vozilo koje mu dolazi sa njegove desne strane
  • Sada se ne zaustavljamo. Posebno to važi ukoliko vozilo koje se kreće iz suprotnog smera ne zaustavlja
  • U ovom slučaju pešački prelaz je jednim delom zaklonjen parkiranim vozilima. Moramo da smanjimo brzinu, kako bismo blagovremeno reagovali

 

Najugroženiji učesnici u saobraćaju su deca, osobe sa invaliditetom, nemoćna i stara lica. Ukoliko vozač naiđe na njih obavezan je da zaustavi svoje vozilo kako bi ih propustio.

 

Posebno razumevanje moramo da imamo za lica sa invaliditetom. Oni su neretko uplašeni,  kreću sporije, sporije reaguju, često su u invalidskim kolicima ili se kreću uz pomoć drugih lica.

 

Najmlađe možemo da očekujemo pored škola, vrtića, parkova, igrališta ili na ulicama. Posebno se teško uočavaju između drveća, parkiranih kola i žive ograde. Zato vozač mora da obrati posebnu pažnju na takve situacije i smanji brzinu kretanja.

 

U noćnim i u uslovima smanjene vidljivosti posebno se teško uočavaju osobe koje na sebi imaju tamnu odeću. Zato je uređivač puta dodatnim osvetljenjem, postavljenjem reflektujućih znački i drugim obeležavavanjem pomogne vozačima kako bi na vreme uočili pešaka i samim tim pravilno i blagovremeno reagovali.

Nenad Pavlićević

Autor: Nenad Pavlićević

Instruktor vožnje od 2000 godine, Direktor i rukovodilac auto škole, radno iskustvo u obuci 14 godina, obučio preko 800 kandidata. Licenciran ispitivač i instruktor.