KAZNENI POENI, PREKRŠAJI I KAZNE PO NOVOM ZAKONU:

...

12/07/2014

Kazneni poeni su počeli da se primenjuju, vode se u bazi podataka u mestu u kome je izdata vozačka dozvola. Maksimalan broj negativnih poena koje vozač može da sakupi je 18.Nakon oduzete vozacke dozvole ne polazete ponovo ispit u auto skoli.

 

Kada vozač sakupi 18 negativnih poena mora da:

 1. plati novčane kazne za prekršaje,
 2. Izdrži zastitnu meru koju odredi sud,
 3. ponovo obavi lekarski pregled,
 4. odsluša predavanja o bezbednosti saobraćaja, (organizuje Agencija za bezbednost saob.)
 5. položi stručni ispit iz unapredjenja znanja iz bezbednosti saobraćaja.

 

 

Posle izvrsenja mu se vraća oduzeta vozačka dozvola.

 

Ukoliko se prekršaj ne ponovi kazneni poeni se poništavaju nakon 2 godine, ali u evidenciji ostaju svi kazneni poeni koji se eventualno dobiju u medjuvremenu.

 

Vozačima kojima je već jednom oduzimana vozačka dozvola zbog skupljenih 18 poena, prag do novog gubitka dozvole smanjen je za tri poena, znači dozvola ce se gubiti sa nakupljenih 15 bodova, sledeći put sa 12 itd. Vozač odjenom može dobiti maksimalno 17 negativnih poena.

 

Pogledajte na donjim linkovima kolike su kazne za pojedine prekrsaje:

 

Seminar – Predavanje o bezbednosti saobraćaja

 

Predvidjen je za vozače koji su sakupili 18 negativnih bodova. Seminar organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja i sastoji se od 40 nastavnih časova od po 45 minuta, od kojih je devet posvećeno oblasti u kojima je vozač najviše grešio.

 

Po završetku seminara predvidjeno je polaganje ispita, nakon toga vozač će moći od Ministarstva unutrašnjih poslova da dobije vozačku dozvolu nazad.

 

Kako izgleda seminar:

 •  Seminar ukupno traje dve nedelje, 40 nstavnih časova, a polaznici ne smeju propustiti ni jedan jedini čas.
 • 9 časova – razgovor u grupi polaznika o uzrocima i posledicama ponašanja koja su dovela do oduzimanje vozačke dozvole. Učesnici moraju da aktivno učestvuju, slušaju, odgovaraju na pitanja i da ih postavljaju.
 • 15 časova- nastava o poznavanju saobraćajnih propisa.
 • 16 časova – nastava o načinu bezbednog ponašanja vozača radi izbegavanja situacija koje dovode do nezgoda ili kršenja propisa.
 • Čas traje 45 minuta a polaznik u toku dana može imati najviše 3 časa.

 

Cena seminara:

 • lekarsko uverenje: 3000 din
 • časovi seminara: 25000 din
 • polaganje ispita: 15000 din
 • ukupno: 43000 dinara.

 

Polaganje ispita je pismeno a za prolazak na završnom ispitu je potrebno 75% tačnih odgovora. Oni koji ne uspeju da polože mogu ponovo pokušati posle 15 dana, naravno ukoliko predhodno uplate 15000 din koliko košta polaganje.

 

Agencija je obezbedila dovoljan broj licenciranih predavača, tako da će seminari moći da se organizuju i van Beograda. Sve informacije o seminarima mozete dobiti na i .

 

Uslov za pohadjanje seminara je izmirenje svih kazni koje su stigle za navedene preksaje, i izdržavanje svih zabrana koje su nastale oduzimanjem dozvole.

 

Po nezvanični podacima do početka marta bez vozačke dozvole je zbog 18 negativnih poena prema podacima MUP-a ostalo više od 1000 vozača.

Nenad Pavlićević

Autor: Nenad Pavlićević

Instruktor vožnje od 2000 godine, Direktor i rukovodilac auto škole, radno iskustvo u obuci 14 godina, obučio preko 800 kandidata. Licenciran ispitivač i instruktor.