Oznake na kolovozu

...

24/03/2015

Oznake na kolovozu su bele boje, Izuzetno mogu biti žute boje u sledećim slučajevima:

1. oznake na kolovozu i trotoaru na kojima je zabranjeno parkiranje
2. Privremene oznake na kolovozu – radovi na putu
3. linije za odvajanje saobraćajnih traka za kretanje vozila javnog prevoza putnika
4. oznake kojima se obeležavaju mesta za posebne namene (autobuska stajališta, taksi stanice i sl.)

 

Oznake na kolovozu su:

– uzdužne oznake
– poprečne oznake
– ostale oznake (linije, strelice, natpisi isl.)

 

dodatno upozorenje stop

Natpis STOP na kolovozu

natpis stop

Dodatno obaveštenje vozaču na mesto pred ulaskom u raskrsnicu na kome je vozač dužan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza vozilima koji se kreću putem na koji on nailazi.

Neisprekidana zaustavna linija – Obavezno zaustavljanje

strelice na kolovozu

Dodatno upozorenje vozaču na mesto pred ulaskom u raskrnicu na kome je vozač dužan da se zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi.

Linija vodilja

 

linija vodilja

 

Označava mesto na kolovozu neposredne pre koga vozač mora da zaustavi vozilo.

Oznaka na kolovozu trouglovi

 

zastvana trougao

Označava mesto pred ulaskom u raskrsnicu gde je vozač dužan da se zaustavi i ustupi prvenstvo prolaza ako za to postoji potreba.

Zaustavna isprekidana linija na kolovozu

zaustavna isprekidana linija 2

Slično predhodnoj situaciji, odgovara znaku “trouglu”, morate se zastaviti i ustupiti prednost ako za to postoji potreba. Ako iz bilo kog razloga na raskrsnici ne postoji znak “trougao” oznake imaju značenje kao da znak postoji.

Uzdužne oznake na kolovozu

uzduzne oznake linije

Razdelna linija je prikazana brojem 3 i 4,
ivične linije su prikazane brojevima 1 i 2.

Udvojena neisprekidana razdelna linija je prikazana brojem 3 – razdvaja kolovozne trake.

Isprekidana razdelna linija je prikazana brojem 4 – razdvaja saobraćajne trake.

Ivične linije

uzduzne oznake 3

Ivične linije obeležene su brojevima 1 i 2,
služe da označe ivicu vozne površine kolovoza,
ivična linija može biti isprekidana i neisprekidana.
Linija upozorenja broj 4 koristi se za najavljivanje neisprekidane linije.

Udvojena kombinovana linija

udvojena kobinovana linija

Razdelna udvojena kombinovana linija služi za razdvajanje kolovoznih traka na mestima gde uslovi preglednosti dozvoljavaju preticanje samo u jednom smeru. Označava zabranu prelaska preko te linije ili kretanje po njoj, za vozila koja se kreću kolovoznom trakom kojoj je neisprekidana linija bliža desnoj ivici kolovoza od isprekidane.

Strelica

strelica

Može se koristiti umesto linije upozorenja,
najavljivanje blizine neisprekidane linije.

Traka za vozila javnog prevoza

traka za vozila javnog prevoza

Označava saobraćajnu traku za vozila javnog prevoza putnika, natpis BUS postavlja se na početku saobraćajne trake i ponavlja se posle svake raskrsnice.

Udvojena isprekidana linija

Udvojena isprekidana linija

Razdelna udvojena isprekidana linija koristi se za obeležavanje saobraćajnih traka sa izmenjivim smerom kretanja iznad kojih je saobraćaj regulisan svetlosnim znakovima.

Stelice na kolovozu – Obavezan smer

strelice na kolovozu

Služe za obeležavanje obaveznog smera kretanja, ako su ubeležene u saobraćajnoj traci oivičenoj punim (neisprekidanim) linijama.

Strelica za skretanje saobraćaja

strelica

Služi za skretanje, preusmeravanje saobraćaja iz jedne saobraćajne trake u drugu.

Obavezan smer dve bliske raskrsnice

obavezan smer dve bliske raskrsnice

Označava obavezan smer na delu puta gde postoje dve bliske raskrsnice, pri čemu označen smer nije dozvoljen na prvoj raskrsnici.

Obavestenje o nameni saobraćajne trake

obavestenje o nameni saobracajne trake

Strelice služe za obaveštenje vozaču o nameni saobraćajne trake, ako su ubeležene u saobraćajnoj traci oivičenoj isprekidanim linijama.

Označavanje obaveznog smera

pitanje 417 pravila saobracaja

Strelice služe za obeležavanje obaveznog smera ( ukoliko je samo jedna strelica u traci označava obavezan smer, a ukoliko ih je više onda označavaju dozvoljene smerove), ako su ubeležene u saobraćajnoj traci oivičenoj punim (neisprekidanim) linijama.

Zona pešačkog u zoni škole

zona pesackog u zoni skole

Oznaka na kolovozu označava zonu pešačkog prelaza u zoni škole.

Kosnik otvaranje trake

kosnik otvaranje trake

Oznaka prikazana na slici označava mesto otvaranja saobraćajne trake.

Kosnik zatvaranje trake

kosnik zatvaranje trake

Oznaka prikazana na slici označava mesto gde se traka završava, onosno mesto zatvaranja saobraćajne trake.

Polje za usmeravanje saobraćaja

polje za usmeravanje saobracaja

Označava površinu na kojoj je zabranjen saobraćaj i na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje.Oznaku prikazanu na slici vozač sme obići samo sa desne strane.

Prelaz biciklističke staze preko kolovoza

prelaz za bicikliste

je deo površine kolovoza namenjen isključivo za prelaz biciklista.

Ostrvo polje za usmeravanje saobraćaja

oznaka ostrvo

Označava površinu na kojoj je zabranjen saobraćaj i na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.

Površina za posebne namene

mesto rezervisano za taksi vozila

Mesta rezervisana za taxi vozila.

Autobusko stajalište

autobusko stajaliste

je saobraćajna površina za posebne namene koja predstavlja autobusko stajalište.

Površina za posebne namene zabranjeno parkiranje

dodatno upozorenje zabranjeno parkiranje

Označava površinu na kojoj je zabranjeno zaustavljenje i parkiranje na trotoaru.

Mesto rezervisano za invalide

mesto za invalide

Oznaka na kolovozu označava da je parking mesto na kome je natpis obeležen namenjen isključivo za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom.

Mesto za koso parkiranje vozila

mesto za koso parkiranje

Oznaka na kolovozu prikazana na slici predstavlja mesto za koso parkiranje vozila.

Mesto za podužno parkiranje

m,esto za poduzno parkiranje vozila

Oznaka prikazana na slici označava mesto za podužno parkiranje vozila.

Biciklistička staza


biciklistička staza oznaka

Natpis prikazan na slici “piktogram bicikla” označava biciklističku stazu.

Ograničenje brzine znak na kolovozu


dodatno upozorenje na brzinu

Označava dodatno upozorenje vozaču na najveću dozvoljenu brzinu označenu saobraćajnim znakom.

Oznaka deca na putu

dodatno upozorenje deca na putu

Natpis “saobraćajni znak” označava dodatno upozorenje vozaču na blizinu dela puta na kome se deca češće i u većem broju kreću.

Polja za usmeravanje saobraćaja


polje za sumeravanje saobracaja zabranjeno parkiranje

Natpis prikazan na slici označava površinu na kojoj je zabranjen saobraćaj i na kojoj nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila.

Saobraćajna površina za posebne namene

saobracajna povrsina za posebne namene

Označava mesto gde ja zabranjeno zaustavljanje i parkiranje na kolovozu..

Mesto za upravno parkiranje vozila

mesto za upravno parkiranje

Oznaka prikazana na slici označava mesto za upravno parkiranje vozila.

Nenad Pavlićević

Autor: Nenad Pavlićević

Instruktor vožnje od 2000 godine, Direktor i rukovodilac auto škole, radno iskustvo u obuci 14 godina, obučio preko 800 kandidata. Licenciran ispitivač i instruktor.