Obuka po starom a polaganje po novom zakonu?

Anonymous asked 9 years ago

Obuku od 40 casova sam zavrsio 2011. godine po starom zakonu, testove sam položio 2012. godine a vožnju nisam.
Da li mi vazi obuka koju sam završio i da li mogu da polažem po novom zakonu koji je sada na snazi?
Pera,
Hvala