Preticanje

asked 1 year ago

Da li je dozvoljeno preticanje na raskrnici gde se vozilo kreće na putu sa pravom prvenstva prolaza,na kome se pre i posle same raskrnice nalazi puna linija ,a u samoj raskrnici je isprekidana Unapred zahvalan