1 / 42

Motorno vozilo koje ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, četiri točka, najveću efektivnu snagu 120 kW, čija je masa 2.000 kg i koje ima 10 mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača, je:

pitanje 110 osnove bezbednosti
2 / 42

Koje od navedenih uslova mora ispunјavati autoput? Broj potrebnih odgovora: 3

pitanje 139 osnove bezbednosti3 / 42

Pešak je prikazan na slikama broj: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 15 osnove bezbednosti
pitanje 1

4 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, kada policijski službenik daje svetlosni znak baterijskom lampom koja emituje postojano crveno svetlo mašući upravno na uzdužnu osu puta, dužni ste da:

pitanje 518 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
5 / 42

Znak koji daje policijski službenik prikazan na slici označava:

pitanje 483 saobracajna signalizacija
pitanje 1
6 / 42

Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 421 saobracajna signalizacija
pitanje 1
7 / 42

Oznaka prikazana na slici („Polјa za usmeravanјe saobraćaja“) označava:

pitanje 353 saobracajna signalizacija
pitanje 1
8 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 234 saobracajna signalizacija
pitanje 1
9 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 219 saobracajna signalizacija
pitanje 1
10 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 213 saobracajna signalizacija
pitanje 1
11 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 184 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
12 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 155 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
13 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 121 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
14 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 96 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
15 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 49 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
16 / 42

Saobraćajni znakovi koji učesnike u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im preti na određenom mestu, odnosno delu puta i obaveštavaju o pridodi te opasnosti su:

pitanje 12 saobraćajna signalizacija
17 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 713 pravila saobraćaja
pitanje 118 / 42

U situaciji prikazanoj na slici odstojanje između vučnog i vučenog motornog vozila koje se vuče užetom mora da isnosi:

pitanje 598 pravila saobracaja
pitanje 1
19 / 42

U situaciji prikazanoj na slici sigurnosni trougao:

pitanje 549 pravila saobracaja
pitanje 120 / 42

U situaciji prikazanoj na slici parkiranje vozila je izvršeno na:

pitanje 509 pravila saobracaja
pitanje 1
21 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 472 pravila saobraćaja
pitanje 1
22 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 409 pravila saobraćaja
pitanje 1

23 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, vozaču vozila označenog brojem 2 preticanje:

pitanje 270 pravila saobracaja
pitanje 1
24 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, na putu sa tri saobraćajne trake po klizavom kolovozu, preticanje:

pitanje 238 pravila saobracaja
pitanje 125 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, preticanje sa desne strane:

pitanje 195 pravila saobraćaja
pitanje 126 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 158 pravila saobracaja
pitanje 1
27 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozač putničkog vozila:

pitanje 118 pravila saobraćaja
pitanje 1
28 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozaču crnog vozila:

pitanje 65 pravila saobraćaja
pitanje 1
29 / 42

Na vozilu koje je prinudno zaustavljeno na putu, žuto trepćuće ili rotaciono svetlo, kao upozorenje:

pitanje 775 pravila saobraćaja
30 / 42

U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:

pitanje 729 pravila saobraćaja
pitanje 1
31 / 42

Na raskrsnici, na putu sa prvenstvom prolaza, preticanje vozila koje skreće ulevo:

pitanje 286 pravila saobraćaja
32 / 42

Kretanje vozila unazad pri smanjenoj vidljivosti:

pitanje 141 pravila saobraćaja
33 / 42

Na putu u naselju sa najmanje dve saobraćajne trake za isti smer, vozač vozila čija je najveća konstruktivna brzina 25 km/h:

pitanje 91 pravila saobraćaja
34 / 42

U slučaju kada se značenje svetlosnog saobraćajnog znaka razlikuje od pravila saobraćaja vozač je dužan da postupi po:

pitanje 13 pravila saobraćaja35 / 42

Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo: (Zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 41 posebne mere i ovlašćenja

36 / 42

Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (Zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 7 posebne mere i ovlašćenja

37 / 42

Vozač sa probnom vozačkom dozvolom, koji upravlja vozilom koje nije označeno posebnom oznakom "P", kazniće se:

pitanje 158 kazne
38 / 42

Utvrđivanje da li je vozač u tolikoj meri umoran, bolestan ili je u takvom psihofizičkom stanju da bezbedno upravlja vozilom, vrši se:

pitanje 98 vozači
39 / 42

Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije B sme da upravlja u saobraćaju na putu: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 65 vozači

40 / 42

Vozač kome je izdata vozačka dozvola ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ukoliko je:

pitanje 29 vozači
41 / 42

Prenosni aparat za gašenje početnih požara, sa važećim dokazom o ispravnosti u skladu sa preporukom proizvođača:

pitanje 207 vozila
42 / 42

U oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka 14 označava:

pitanje 184 vozila
Postavi pitanje

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća su vam potrebne dodatne informacije možete nam postaviti pitanje nekom od naših instruktora. Pitanje možete postaviti na sajtu ili na našoj facebook strani: