1 / 42

Motorno vozilo koje ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom koji nije na benzin, četiri točka, najveću efektivnu snagu 120 kW, čija je masa 2.000 kg i koje ima 16 mesta za sedenje uključujući mesto za sedenje vozača, je:

pitanje 111 osnove bezbednosti
2 / 42

Koja od nabrojanih površina je put? Broj potrebnih odgovora: 2

pitanje 138 osnove bezbednosti


3 / 42

Neposredno regulisanјe saobraćaja u zoni škole mogu vršiti: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 3 osnove bezbednosti


4 / 42

Svetlosni znak koji policijski službenik daje baterijskom lampom koja emituje postojano crveno svetlo mašući upravno na uzdužnu osu puta, znači obavezu vozača vozila koje se kreće na delu puta gde se taj svetlosni znak daje i na koga se znak odnosi, da:

pitanje 517 saobraćajna signalizacija
5 / 42

U situaciji prikazanoj na slici radnik izvođača radova daje znak zastavicom koji označava:

pitanje 481 saobracajna signalizacija
pitanje 1
6 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 232 saobracajna signalizacija
pitanje 1
7 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 186 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
8 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 174 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
9 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 162 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
10 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 156 saobracajna signalizacija
pitanje 1
11 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 139 saobracajna signalizacija
pitanje 1
12 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 110 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
13 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 99 saobracajna signalizacija
pitanje 1
14 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 95 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
15 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 44 saobracajna signalizacija
pitanje 1
16 / 42

Saobraćajni znakovi koji su izvedeni sa izmenljivim sadržajem poruka: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 14 saobraćajna signalizacija

17 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozilo policije se:

pitanje 720 pravila saobracaja
pitanje 118 / 42

U situaciji prikazanoj na slici motorno vozilo koje na putu vuče neispravno motorno vozilo ne sme se kretati brzinom većom od:

pitanje 600 pravila saobracaja
pitanje 1
19 / 42

U situaciji prikazanoj na slici sigurnosni trougao:

pitanje 551 pravila saobraćaja
pitanje 120 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozila su zaustavljena i parkirana na:

pitanje 510 pravila saobracaja
pitanje 121 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, u blizini vrha prevoja, zaustavljanje i prakiranje:

pitanje 474 pravila saobraćaja
pitanje 1
22 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 412 pravila saobracaja
pitanje 123 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, preticanje:

pitanje 271 pravila saobracaja
pitanje 124 / 42

U situaciji prikazanoj na slici preticanje:

pitanje 240 pravila saobracaja
pitanje 125 / 42

U situaciji prikazanoj na slici preticanje tramvaja je dozvoljeno:

pitanje 197 pravila saobraćaja
pitanje 1
26 / 42

Vozaču skupa vozila, u situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 160 pravila saobracaja
pitanje 1
27 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozač crvenog vozila kada se uključuje u saobraćaj mora:

pitanje 71 pravila saobraćaja
pitanje 1

28 / 42

Utotreba žutog rotacionog ili trepćućeg svetla dozvoljena je:

pitanje 777 pravila saobraćaja
29 / 42

U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:

pitanje 728 pravila saobraćaja
pitanje 130 / 42

Vozač koji ulazi vozilom na put sa prvenstvom prolaza:

pitanje 416 pravila saobraćaja

31 / 42

Vozaču koji se kreće putem koji nije put sa prvenstvom prolaza, neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici:

pitanje 285 pravila saobraćaja
32 / 42

U slučaju zastoja saobraćaja na putu gde sdu kolovozne trake fizički odvojene, vozači čija vozila se nalaze u krajnjoj levoj saobraćajnoj traci dužni su da:

pitanje 95 pravila saobraćaja

33 / 42

Vozač vozila koji obilazi autobus zaustavljen na stajalištu:

pitanje 33 pravila saobraćaja
34 / 42

Međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju, koji na raskrsnici svetlosnim saobraćajnim znakovima istovremeno dobijaju pravo prolaza, reguliše se:

pitanje 14 pravila saobraćaja
35 / 42

Kada je vozilo isključeno iz saobraćaja troškove obezbeđenja vozila i tereta i smeštaja putnika snosi:

pitanje 42 posebne mere i ovlašćenja
36 / 42

Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 3 posebne mere i ovlašćenja

37 / 42

Vozač koji ne uključi sve pokazivače pravca kada se na javnom putu kreće unazad, kazniće se:

pitanje 151 kazne
38 / 42

Vozač sa probnom vozačkom dozvolom, kada upravlja vozilom u saobraćaju na putu:

pitanje 97 vozači
39 / 42

Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije B sme da upravlja u saobraćaju na putu: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 64 vozači

40 / 42

Vozač kome je izdata vozačka dozvola ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ako ima:

pitanje 26 vozači
41 / 42

Rezervni točak:

pitanje 206 vozila
42 / 42

U oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka R označava:

pitanje 183 vozila
Postavi pitanje

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća su vam potrebne dodatne informacije možete nam postaviti pitanje nekom od naših instruktora. Pitanje možete postaviti na sajtu ili na našoj facebook strani: