1 / 42

Motorno vozilo, sa električnim pogonom, četiri točka, najveće nominalne snage 120 kW, čija je masa 2.000 kg i koje ima 20 mesta za sedenje uključujući mesto za sedenje vozača, je:

pitanje 112 osnove bezbednosti
2 / 42

Saobraćajne trake, na autoputu, su na slici označene brojevima: Broj potrebnih odgovora: 2

pitanje 146 osnove bezbednosti
pitanje 1


3 / 42

Svaki učesnik u saobraćaju dužan je da se ponaša: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 5 osnove bezbednosti

4 / 42

U situaciji prikazanoj na slici kada je vozilo policije zaustavlјeno dužni ste da: (Zaokružiti tri tačna odgovora)

pitanje 516 saobraćajna signalizacija
pitanje 1


5 / 42

U situaciji prikazanoj na slici radnik izvođača radova daje znak zastavicom koji označava:

pitanje 480 saobracajna signalizacija
pitanje 1
6 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 230 saobracajna signalizacija
pitanje 1
7 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 194 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
8 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 187 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
9 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 163 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
10 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 157 saobracajna siganlizacija
pitanje 1
11 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 124 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
12 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 98 saobracajna signalizacija
pitanje 1
13 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 97 saobracajna signalizacija
pitanje 1
14 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 65 saobracajna signalizacija
pitanje 1
15 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 46 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
16 / 42

Znak opasnosti koji je postavljen na putu van naselja na udaljenosti manjoj od 150 m ili većoj od 250 m ispred opasnog mesta na putu:

pitanje 16 saobraćajna signalizacija
17 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila policije:

pitanje 723 pravila saobraćaja
pitanje 118 / 42

U situaciji prikazanoj na slici na parkiranom vozilu noćna svetla:

pitanje 613 pravila saobraćaja
pitanje 119 / 42

U situaciji prikazanoj na slici kolona zaustavljenih motornih vozila na putu u naselju:

pitanje 553 pravila saobracaja
pitanje 120 / 42

U situaciji prikazanoj na slici zaustavljanje vozila:

pitanje 512 pravila saobracaja
pitanje 1
21 / 42

U situaciji prikazanoj na slici parkiranje:

pitanje 475 pravila saobraćaja
pitanje 122 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozači vozila:

pitanje 413 pravila saobracaja
pitanje 123 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, vozaču putničkog vozila koje vuče priključno vozilo, preticanje:

pitanje 272 pravila saobracaja
pitanje 1
24 / 42

U situaciji prikazanoj na slici preticanje:

pitanje 241 pravila saobracaja
pitanje 1
25 / 42

U situaciji prikazanoj na slici brže kretanje vozila u desnoj saobraćajnoj traci:

pitanje 199 pravila saobraćaja
pitanje 1
26 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 161 pravila saobraćaja
pitanje 1
27 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, kao vozač vozila koje je zaustavljeno na putu, da bi se bezbedno uključili u saobraćaj, obavezni ste da:

pitanje 74 pravila saobraćaja
pitanje 1
28 / 42

U situaciji prikazanoj na slici skretanje ulevo iz saobraćajne trake označene strelicom za skretanje ulevo:

pitanje 9 pravila saobraćaja
pitanje 129 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozač:

pitanje 722 pravila saobraćaja
pitanje 130 / 42

Vozač je na javnom putu dužan da uključi sve pokazivače pravca na vozilu: (zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 444 pravila saobraćaja

31 / 42

Na raskrsnici sa kružnim tokom saobraćaja:

pitanje 284 pravila saobraćaja
32 / 42

Na putu za saobraćaj vozila u oba smera sa najmanje četiri saobraćajne trake, vozač:

pitanje 97 pravila saobraćaja
33 / 42

Kada lica koja ulaze, odnosno izlaze iz tramvaja zaustavljenog na stajalištu, moraju da pređu preko saobraćajne trake, vozač vozila koji se kreće tom saobraćajnom trakom iza tramvaja:

pitanje 35 pravila saobraćaja
34 / 42

U slučaju kada znaci koje daje ovlašćeno lice odstupaju od značenja svetlosnog saobraćajnog znaka vozač je dužan da postupi po:

pitanje 19 pravila saobraćaja
35 / 42

Ako se vozilo kreće na putu na kojem kretanje tog vozila nije dozvoljeno:

pitanje 43 posebne mere i ovlašćenja
36 / 42

Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 2 posebne mere i ovlašćenja

37 / 42

Vozač koji kod sebe nema vozačku dozvolu kada upravlja vozilom, kazniće se:

pitanje 159 kazne
38 / 42

Kandidat za vozača tokom praktične obuke i polaganja praktičnog ispita:

pitanje 96 vozači
39 / 42

Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije sme da upravlja u saobraćaju na putu: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 63 vozači


40 / 42

Vozačku dozvolu za upravljanje vozilima kategorije CE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom kategorije:

pitanje 48 vozači
41 / 42

Postojanje rezervnog točka u vozilu

pitanje 205 vozila
42 / 42

U oznaci pneumatika 195/65 R 16 89 H konstrukcija je iskazana kodom:

pitanje 182 vozila


Postavi pitanje

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća su vam potrebne dodatne informacije možete nam postaviti pitanje nekom od naših instruktora. Pitanje možete postaviti na sajtu ili na našoj facebook strani: