1 / 42

Motorno vozilo namenjeno za vršenje rada, koje ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom koji nije na benzin, četiri točka, najveću efektivnu snagu 120 kW, čija je masa 1.500 kg i najveću konstruktivnu brzinu kretanja 50 km/h, je:

pitanje 116 osnove bezbednosti
2 / 42

Trotoar je na slici označen brojevima: Broj potrebnih odgovora: 2

pitanje 159 osnove bezbednosti
pitanje 1


3 / 42

Svetlosni znak - crveno i plavo trepćuće svetlo koja se naizmenično pale na vozilu pod pratnјom, za vozača koji susretne ta vozila, odnosno koga sustignu ta vozila, znači obavezu da:

pitanje 514 saobraćajna signalizacija
4 / 42

U situaciji prikazanoj na slici znak koji daje uređaj za davanјe svetala za regulisanјe kretanјa tramvaja označava:

pitanje 433 saobracajna signalizacija
pitanje 1
5 / 42

Na kolovozu pored pešačkog prelaza koji se nalazi u zoni škole izvodi se natpis:

pitanje 346 saobracajna signalizacija
6 / 42

U situaciji prikazanoj na slici uzdužna linija koja se koristi za najavlјivanјe blizine neisprekidane linije je označena brojem:

pitanje 322 saobracajna signalizacija
pitanje 1

7 / 42

Uzdužna linija koja razdvaja kolovoz na kolovozne trake, odnosno na saobraćajne trake, je:

pitanje 310 saobracajna signalizacija
8 / 42

Dopunska tabla, postavlјena uz znak „Parkiralište”, prikazana na slici označava:

pitanje 301 saobracajna signalizacija
pitanje 1
9 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 192 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
10 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 165 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
11 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 160 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
12 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 135 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
13 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 85 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
14 / 42

Izričita naredba data saobraćajnim znakom na slici važi:

pitanje 75 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
15 / 42

Saobraćajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 18 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
16 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozilo policije:

pitanje 731 pravila saobraćaja
pitanje 1
17 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 654 pravila saobracaja
pitanje 1
18 / 42

U situaciji prikazanoj na slici kolona zaustavljenih motornih vozila na putu van naselja:

pitanje 555 pravila saobraćaja
pitanje 119 / 42

U situaciji prikazanoj na slici zaustavljanje vozila:

pitanje 515 pravila saobracaja
pitanje 1
20 / 42

U situaciji prikazanoj na slici parkiranje:

pitanje 480 pravila saobraćaja
pitanje 121 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, ispred raskrsnice zauzeli ste položajna saobraćajnoj traci tako da:

pitanje 423 pravila saobraćaja
pitanje 122 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, vozaču putničkog vozila, preticanje:

pitanje 275 pravila saobracaja
pitanje 1
23 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, vozaču crvenog putničkog vozila preticanje u tunelu:

pitanje 243 pravila saobracaja
pitanje 1
24 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, na putu u naselju, prolaženje sa desne strane vozila koje se kreće ispred Vas levom saobraćajnom trakom:

pitanje 202 pravila saobraćaja
pitanje 1
25 / 42

Na podvožnajku, u situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 166 pravila saobraćaja
pitanje 1
26 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 164 pravila saobraćaja
pitanje 1
27 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozač mopeda, odnosno motocikla, koji se uključuje u saobraćaj iz iz garaže na nepreglednom mestu, dužan je da:

pitanje 76 pravila saobraćaja
pitanje 1
28 / 42

U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je:

pitanje 23 pravila saobraćaja
pitanje 1
29 / 42

U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je:

pitanje 16 pravila saobraćaja
pitanje 1
30 / 42

Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo: (zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 473 pravila saobraćaja

31 / 42

Prilikom izvođenja radnje preticanja vozač koji pretiče dužan je da:

pitanje 280 pravila saobraćaja
32 / 42

Postavljanje sredstava ili materija kojima se ometa ili onemogućava očitavanje registarske oznake neposrednim opažanjem ili pomoću uređaja namenjenih za otkrivanje i dokumentovanje prekršaja, je:

pitanje 49 osnove bezbednosti
33 / 42

Vozač vozila koje se kreće na putu u naselju saobraćajnom trakom, u koju se autobus propisno uključuje u saobraćaju sa stajališta:

pitanje 45 pravila saobraćaja
34 / 42

Vozač je dužan da vozilo drži na takvom odstojanju i rastojanju od drugih vozila, odnosno učesnika u saobraćaju tako da: (zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 25 pravila saobraćaja

35 / 42

Ako se vozač vozila kreće po putu na kojem je obavezna upotreba zimske opreme, odnosnom lanaca za sneg, a iste ne upotrebljava i time ugrožava ili može ugroziti nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja:

pitanje 45 posebne mere i ovlašćenja
36 / 42

Vozač koji odbije da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci će biti :

pitanje 19 posebne mere i ovlašćenja
37 / 42

Vozaču koji prođe svetlosni saobraćajni znak kada mu je tim znakom zabranjen prolaz, zaštitna mera zabrane upravljanja vozilom:

pitanje 168 kazne38 / 42

Kandidat za vozača koji za vreme praktične obuke nema kod sebe dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za vozača, kazniće se:

pitanje 144 kazne
39 / 42

Vozači koji upravljaju motornim vozilom, odnosno skupom vozila kojima se obavlja javni prevoz, moraju se podvrgavati zdravstvenom pregledu radi utvrđivanja psihovizičke sposobnosti za vozača:

pitanje 24 vozači
40 / 42

Medjunarodna vozačka dozvola izdata u Republici Srbiji:

pitanje 20 vozači41 / 42

Rezervni točak:

pitanje 203 vozila
42 / 42

U oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka 180 označava:

pitanje 180 vozila
Postavi pitanje

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća su vam potrebne dodatne informacije možete nam postaviti pitanje nekom od naših instruktora. Pitanje možete postaviti na sajtu ili na našoj facebook strani: