1 / 42

Radna mašina je prikazana na slici broj:

pitanje 124 osnove bezbednosti
pitanje 1

2 / 42

Parkiralište je na slici označeno brojem:

pitanje 160 osnove bezbednosti
pitanje 1

3 / 42

Svetlosni znak - jedno trepćuće ili rotaciono svetlo plave boje na vozilu sa prvenstvom prolaza koje se kreće po putu, znači obavezu za vozača koji vidi to svetlo da: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 511 saobraćajna signalizacija

4 / 42

Naizmenično palјenјe dva okrugla crvena svetla, na semaforu prikazanom na slici, označava: (Zaokružiti tri tačna odgovora)

pitanje 447 saobracajna signalizacija
pitanje 15 / 42

Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 426 saobracajna signalizacija
pitanje 16 / 42

Oznaka na kolovozu prikazana na slici označava:

pitanje 355 saobracajna signalizacija
pitanje 1
7 / 42

Oznaka na kolovozu označena na slici služi za:

pitanje 345 saobracajna signalizacija
pitanje 1
8 / 42

U situaciji prikazanoj na slici linija vodilјa je označena brojem:

pitanje 317 saobracajna signalizacija
pitanje 1

9 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 216 saobracajna signalizacija
pitanje 1
10 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 195 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
11 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 166 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
12 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 131 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
13 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 125 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
14 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 76 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
15 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 21 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
16 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 740 pravila saobracaja
pitanje 117 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 659 pravila saobracaja
pitanje 118 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozilo vuče priključna vozila:

pitanje 562 pravila saobracaja
pitanje 1
19 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 518 pravila saobracaja
pitanje 1
20 / 42

U situaciji prikazanoj na slici parkiranje:

pitanje 483 pravila saobracaja
pitanje 121 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, kada se zeleno i žuto vozilo ne kreću, vozač crvenog vozila koji zadržava pravac kretanja:

pitanje 425 pravila saobracaja
pitanje 1
22 / 42

U situaciji prikazanoj na slici (oba vozača zadržavaju pravac kretanja kroz raskrsnicu), vozaču žutog vozila:

pitanje 290 pravila saobracaja
pitanje 1
23 / 42

U situaciji prikazanoj na slici preticanje:

pitanje 248 pravila saobracaja
pitanje 1
24 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila koje se pretiče:

pitanje 207 pravila saobracaja
pitanje 1
25 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 171 pravila saobracaja
pitanje 1
26 / 42

U situaciji prikazanoj na slici krećete se na:

pitanje 103 pravila saobraćaja
pitanje 1
27 / 42

U situaciji prikazanoj na slici pravilno se kreće vozilo označeno brojem:

pitanje 80 pravila saobraćaja
pitanje 1
28 / 42

U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 17 pravila saobraćaja
pitanje 1

29 / 42

Na vozila pod pratnjom, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, se ne primenjuju odredbe zakona o: (zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 718 pravila saobraćaja

30 / 42

Ako se vozač nakon obilaženja zaustavljene kolone ne bi mogao bezbedno uključiti u saobraćajnu traku namenjenu za smer kojim se kreće, obilaženje:

pitanje 276 pravila saobraćaja
31 / 42

Na putu za saobraćaj vozila u oba smera sa tri saobraćajne trake, vozač:

pitanje 100 pravila saobraćaja
32 / 42

Bezbedno korišćenje sigurnosnog pojasa podrazumeva: (zaokružiti tri tačna odgovora)

pitanje 55 pravila saobraćaja33 / 42

Vozač i putnici moraju koristiti ugrađene sigurnosne pojaseve u vozilu:

pitanje 51 osnove bezbednosti

34 / 42

Vozač koji naiđe na predmet ili prepreku na putu koje ugrožavaju bezbednost saobraćaja i koje može da ukloni:

pitanje 27 pravila saobraćaja
35 / 42

Ako se vozač pojavi na mestu sa kojeg se uklanja nepropisno parkirano vozilo:

pitanje 61 posebne mere i ovlašćenja
36 / 42

Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo: (Zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 37 posebne mere i ovlašćenja

37 / 42

Vozaču koji parkira vozilo na pešačkom prelazu, zaštitna mera zabrane upravlja vozilom:

pitanje 171 kazne38 / 42

Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije B sme da upravlja u saobraćaju na putu: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 68 vozači

39 / 42

Prilikom upravljanja vozilom na putu vozač je dužan da:

pitanje 22 vozači
40 / 42

Kretanje po putu vozila, odnosno skupa vozila, je vanredni prevoz ako ukupna masa vozila, odnosno skupa vozila, prelazi:

pitanje 339 vozila
41 / 42

Pneumatik na rezervnom točku mora biti:

pitanje 201 vozila
42 / 42

Oprema za pružanje prve pomoći veličine "B" mora postojati:

pitanje 174 vozila
Postavi pitanje

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća su vam potrebne dodatne informacije možete nam postaviti pitanje nekom od naših instruktora. Pitanje možete postaviti na sajtu ili na našoj facebook strani: