1 / 42

Uzdužna linija koja se koristi za najavljivanje blizine neisprekidane linije je:

pitanje 375 saobracajna signalizacija
2 / 42

Znak policijskog službenika - lagano mahanje horizontalno odručenom rukom gore - dole, sa dlanom otvorene šake okrenutim na dole, prikazan na slici, označava da:

pitanje 489 saobracajna signalizacija
pitanje 1
3 / 42

Svetlosni znak - crveno i plavo treptuće svetlo koja se neizmenično pale na vozilu pod pratnjom, za vozača koji susretne ta vozila, odnosno koga sustignu ta vozila, znači obavezu da: (zaokruži tri tačna odgovora)

pitanje 509 saobracajna signalizacija


4 / 42

Svetlosni saobraćajni znak - crveno svetlo sa simbolom jedne ili više strelica, koje daje semafor, ima značenje:

pitanje 411 saobracajna signalizacija
5 / 42

Poprečna oznaka na kolovozu prikazana na slici ("Kosnik") označava:

pitanje 388 saobracajna signalizacija
pitanje 1
6 / 42

Dopunska tabla prikazana na slici, postavljena uz saobraćajni znak "Parkiralište" označava:

pitanje 280 saobracajna signalizacija
pitanje 1
7 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 231 saobracajna signalizacija
pitanje 1
8 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 134 saobracajna signalizacija
pitanje 1
9 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 84 saobracajna signalizacija
pitanje 1
10 / 42

Brojčana oznaka na svetlosnom saobraćajnom znaku prikazana na slici označava:

pitanje 422 saobracajna signalizacija
pitanje 1
11 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 56 saobracajna signalizacija
pitanje 1
12 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 45 saobracajna signalizacija
pitanje 1
13 / 42

Saobraćajni znakovi koji učesnicima u saobraćaju pružaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću i druga obaveštenja koja im mogu biti korisna su:

pitanje 13 saobraćajna signalizacija
14 / 42

Zvučni znak upozorenja, na putu van naselja, vozač je dužan da upotrebi:

pitanje 427 pravila saobracaja
15 / 42

Pešak koji se kreće po kolovozu na putu van naselja:

pitanje 637 pravila saobracaja
16 / 42

Na mestimu na kome bi zaustavljeno, odnosno parkirano vozilo, ugrožavalo bezbednost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanja pešaka:

pitanje 446
17 / 42

Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi tako da: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 305 pravila saobracaja

18 / 42

Vozač putničkog vozila prikazanog na slici dužan je da se kreće brzinom koja nije veća od:

pitanje 340 pravila saobracaja
pitanje 1

19 / 42

Vozač putničkog vozila prikazanog na slici dužan je da se kreće brzinom koja nije veća:

pitanje 322 pravila saobracaja
pitanje 1
20 / 42

U situaciji prikazanoj na slici preticanje:

pitanje 249 pravila saobracaja
pitanje 121 / 42

Na putu sa po jednom saobraćajnom trakom po smeru preticanje ili obilaženje vozila nije dozvoljeno: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 236 pravila saobracaja

22 / 42

U situaciji prikazanoj na slici preticanje:

pitanje 216 pravila saobracaja
pitanje 1
23 / 42

Vozač kome je dat znak za preticanje dužan je da:

pitanje 204 pravila saobracaja
24 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, na putu u naselju, vozač vozila koje se kreće ispred Vas i sprečava Vaše brže kretanje:

pitanje 203 pravila saobracaja
pitanje 1
25 / 42

Posebni zvučni i svetlosni znaci vozila sa prvenstvom prolaza su:

pitanje 733 pravila saobracaja
26 / 42

Na prelazu puta preko železničke pruge vozač:

pitanje 660 pravila saobracaja
27 / 42

Vozač koji prilazi raskrsnici:

pitanje 415 pravila saobracaja
28 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 388 pravila saobracaja
pitanje 1

29 / 42

U situaciji prikazanoj na slici skretanje udesno je dozvoljeno iz saobračajne trake označene brojem:

pitanje 124 pravila saobracaja
pitanje 1
30 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozaču vozila označenog sa brojem 1:

pitanje 63 pravila saobracaja
pitanje 1
31 / 42

U slučaju da značenje saobraćajne signalizacije odstupa od pravila saobraćaja vozač je dužan da postupi u skladu sa:

pitanje 1 pravila saobracaja
32 / 42

Nepropisno postupanje vozača koje je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja (nasilnička vožnja), kao na slici, kazniće se:

pitanje 1 kazne
pitanje 1
33 / 42

Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 1 posebne mere


34 / 42

U saobraćaju na putu:

pitanje 302 vozila
35 / 42

Točak upravljača motornih vozila najveće dozvoljene mase do 3.500 kg:

pitanje 57 vozila
36 / 42

Redovni šestomesečni tehnički pregled može se obaviti najranije:

pitanje 34 vozila
37 / 42

Kolovoz je na slici označen brojem:

pitanje 144 OB
pitanje 1

38 / 42

Lice koje se zatekne ili naiđe na mesto saobraćajne nezgode u kojoj ima povređenih lica dužno je da odmah obavesti:

pitanje 103 vozaci
39 / 42

Motornim vozilom, odnosno skupom vozila, može samostalno da upravlja vozač koji:

pitanje 1 vozaci
40 / 42

Dnevno vreme upravljanja je ukupno vreme upravljanja vozilom:

pitanje 125 vozaci
41 / 42

Vozač koji je nesposoban za bezbedno upravljanje vozilom, odnosno koji je u tolikoj meri umoran, odnosno bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom:

pitanje 85 vozaci
42 / 42

Neposredno regulisanje saobraćaja na putevima vrše:

pitanje 1 OB
Postavi pitanje

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća su vam potrebne dodatne informacije možete nam postaviti pitanje nekom od naših instruktora. Pitanje možete postaviti na sajtu ili na našoj facebook strani: