1 / 42

Zona "30" je:

pitanje 175 osnove bezbednosti
2 / 42

Saobraćajna traka za spora vozila je na slici označena brojem:

pitanje 152 osnove bezbednosti
pitanje 1


3 / 42

U saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala manјa materijalna šteta, bilo koji učesnik saobraćajne nezgode ili lice koje je pretrpelo materijalnu štetu:

pitanje 113 vozači
4 / 42

Vozaču koji ima probnu vozačku dozvolu kretanјe brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvolјena na delu puta kojim se kreće:

pitanje 10 vozači
5 / 42

U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da:

pitanje 494 saobracajna signalizacija
pitanje 1
6 / 42

U situaciji prikazanoj na slici radnik izvođača radova daje znak zastavicom koji označava:

pitanje 478 saobracajna signalizacija
pitanje 1
7 / 42

Uklјučena položena crta na uređajima za davanјe svetala za regulisanјe kretanјa tramvaja, označava:

pitanje 428 saobracajna signalizacija
8 / 42

Svetlosni saobraćajni znak - crveno svetlo koji daje semafor ima značenјe:

pitanje 395 saobracajna signalizacija
9 / 42

Oznaka prikazana na slici („Saobraćajna površina za posebne namene“) označava:

pitanje 366 saobracajna signalizacija
pitanje 1
10 / 42

Dopunska tabla prikazana na slici označava:

pitanje 270 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
11 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 252 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
12 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 191 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
13 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 148 saobracajna signalizacija
pitanje 1
14 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 114 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
15 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 66 saobracajna signalizacija
pitanje 1
16 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 48 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
17 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 27 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
18 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 761 pravila saobraćaja
pitanje 1
19 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozač koji se uključuje na autoput:

pitanje 682 pravila saobraćaja
pitanje 120 / 42

U situaciji prikazanoj na slici motorno vozilo koje vuče neispravno motorno vozilo:

pitanje 587 pravila saobraćaja
pitanje 121 / 42

U situaciji prikazanoj na slici prinudno zaustavljeno vozilo (sa uključenim svim pokazivačima pravca i postavljenim sigurnosnim trouglom:

pitanje 540 pravila saobraćaja
pitanje 122 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 498 pravila saobracaja
pitanje 1
23 / 42

U situaciji prikazanoj na slici parkiranje na polju za usmeravanje saobraćaja:

pitanje 455 pravila saobraćaja
pitanje 124 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozač autobusa:

pitanje 400 pravila saobraćaja
pitanje 125 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, vozaču putničkog vozila preticanje motokultivatora :

pitanje 263 pravila saobracaja
pitanje 1
26 / 42

U situaciji prikazanoj na slici nepropisno preticanje vrši vozač vozila označen brojem:

pitanje 227 pravila saobracaja
pitanje 1
27 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica, na kome je mimoilaženje vozila nemoguće zbog suženja puta sa obe strane:

pitanje 189 pravila saobraćaja
pitanje 1
28 / 42

U situaciji prikazanoj na slici kretanje vozila unazad:

pitanje 148 pravila saobracaja
pitanje 1
29 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, na putu u naselju, vozač vozila koje se kreće ispred Vas i sprečava Vaše brže kretanje:

pitanje 85 pravila saobraćaja
pitanje 1
30 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 39 pravila saobraćaja
pitanje 1
31 / 42

Vozač vozila sa prvenstvom prolaza:

pitanje 758 pravila saobraćaja
32 / 42

Vozilo sa prvenstvom prolaza može davati posebne svetlosne znake bez sirene, ako su istovremeno ispunjeni sledeći uslovi: (Zaokružiti tri tačna odgovora)

pitanje 735 pravila saobraćaja


33 / 42

Na autoputu sa tri ili više saobraćajnih traka, namenjenih za saobraćaj u jednom smeru, vozači skupova vozila, čija je dužina veća od sedam metara smeju da koriste:

pitanje 694 pravila saobraćaja
34 / 42

Motornim vozilom nije dozvoljeno da se vuče: (zaokružiti tri tačna odgovora)

pitanje 580 pravila saobraćaja35 / 42

U saobraćaju na putu vozilo se kreće:

pitanje 79 pravila saobraćaja
36 / 42

Vozač vozila koje je upućeno na merenja osovinskog opterećenja dužan je da:

pitanje 30 posebne mere i ovlašćenja
37 / 42

Vozaču koji upravlja vozilom nakon isteka roka važenja registracione nalepnice, zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom:

pitanje 181 kazne38 / 42

Vozaču koji ima dve vozačke dozvole izdate od strane dve države, korišćenje obe dozvole u isto vreme:

pitanje 15 vozači
39 / 42

U uslovima smanjene vidljivosti teret koji na teretnom ili priključnom vozilu prelazi najistureniju tačku na zadnjoj strani vozila mora biti označen:

pitanje 328 vozila
40 / 42

U saobraćaju na putu:

pitanje 303 vozila
41 / 42

Svetlost glavnih farova mora biti:

pitanje 83 vozila
42 / 42

Najveća dozvoljena dužina motornog vozila, osim autobusa, mopeda, motocikla, tricikla i četvorocikla iznosi:

pitanje 44 vozila
Postavi pitanje

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća su vam potrebne dodatne informacije možete nam postaviti pitanje nekom od naših instruktora. Pitanje možete postaviti na sajtu ili na našoj facebook strani: