1 / 42

U oznaci pneumatika 195/65 R 16 89 H dimenzije su iskazane kodovima: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 179 vozila


2 / 42

Ispuštanje, odnosno odlaganje materije i otpada, kojim se ugrožava život i zdravlje ljudi, životinja, biljaka ili zagađuje životnu sredinu:

pitanje 182 osnove bezbednosti
3 / 42

Brzina kretanja vozila u naselju, na delu puta ili ulice u neposrednoj blizini škole ("Zona škole"), je ograničena do:

pitanje 177 osnove bezbednosti
4 / 42

Deo puta, ulice ili naselja u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h je:

pitanje 176 osnove bezbednosti
5 / 42

Motorno vozilo je motokultivator ako istovremeno ispunjava najmanje sledeće uslove: (Zaokružiti tri tačna odgovora)

pitanje 126 osnove bezbednosti6 / 42

Koje od navedenih uslova mora ispunјavati motoput: Broj potrebnih odgovora: 2

pitanje 142 osnove bezbednosti


7 / 42

Motorno vozilo, koje ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom koji nije na benzin, je motocikl ako istovremeno najmanje ispunjava sledeće uslove: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 82 osnove bezbednosti


8 / 42

Motorno vozilo, sa električnim pogonom, je moped ako istovremeno ispunjava sledeće uslove: (Zaokružiti tri tačna odgovora)

pitanje 70 osnove bezbednosti9 / 42

Zaprežno vozilo je prikazano na slici broj:

pitanje 133 osnove bezbednosti
pitanje 1

10 / 42

Priklјučno vozilo je prikazano na slici broj:

pitanje 130 osnove bezbednosti
pitanje 1

11 / 42

Motorno vozilo, sa električnim pogonom, namenјeno za izvođenјe određenih radova, sa četiri točka, najveće trajne nominalne snage 120 kW, čija je masa 1.500 kg i najveća konstruktivna brzina kretanјa 40 km/h, je:

pitanje 118 osnove bezbednosti
12 / 42

Motorno vozilo koje ima motor sa unutrašnјim sagorevanјem sa pogonom koji nije na benzin, četiri točka, najveću efektivnu snagu 20 kW, čija je masa 500 kg i koje ima 5 mesta za sedenјe uklјučujući i mesto za sedenјe vozača, je:

pitanje 106 osnove bezbednosti
13 / 42

Motorno vozilo čija je najveća konstruktivna brzina 50 km/h i koje ima tri točka simetrično raspoređena u odnosu na srednјu podužnu ravan vozila i motor sa unutrašnјim sagorevanјem sa pogonom na benzin čija je najveća efektivna snaga 5 kW, je:

pitanje 91 osnove bezbednosti

14 / 42

Na kolovozu pored pešačkog prelaza koji se nalazi u zoni škole izvodi se natpis:

pitanje 346 saobracajna signalizacija
15 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 222 saobracajna signalizacija
pitanje 1
16 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 208 saobracajna signalizacija
pitanje 1
17 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 201 saobracajna signalizacija
pitanje 1
18 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 188 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
19 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 175 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
20 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 58 saobracajna signalizacija
pitanje 1
21 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 654 pravila saobracaja
pitanje 1
22 / 42

U situaciji prikazanoj na slici zaustavljeno vozilo:

pitanje 547 pravila saobraćaja
pitanje 123 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, gde svako od vozila na raskrsnici ima prvenstvo prolaza u odnosu na vozilo koje mu dolazi sa leve strane, postupanje kojimćete omogućiti nbezbedan prolazak kroz raskrsnicu je da:

pitanje 120 pravila saobracaja
pitanje 1
24 / 42

U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:

pitanje 726 pravila saobraćaja
pitanje 125 / 42

Vozilo pod pratnjom:

pitanje 708 pravila saobraćaja
26 / 42

Na motoputu:

pitanje 697 pravila saobraćaja
27 / 42

Na autoputu sa više saobraćajnih traka namenjenih kretanju vozila u jednom smeru, vozač motornog vozila:

pitanje 684 pravila saobraćaja
28 / 42

Priključno vozilo u saobraćaju na putu smeju da vuku: (zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 618 pravila saobraćaja

29 / 42

Odstojanje između vučnog i vučenog motornog vozila, ako se vuče užetom, mora da iznosi:

pitanje 595 pravila saobraćaja
30 / 42

Kada se motorno vozilo vuče, lice koje upravlja vučenim vozilom:

pitanje 585 pravila saobraćaja
31 / 42

Sigurnosni trougao postavlja se na kolovoz iza zaustavljeng vozila, u vertikalnom položaju, tako da vozač koji nailazi iz smera na kome je znak postavljen nože blagovremeno da zaustavi vozilo, odnosno da bezbedno obiđe zaustavljeno vozilo, pri čemu njegova udaljenost od zaustavljenog vozila na putu u naselju ne može biti manja od:

pitanje 550 pravila saobraćaja
32 / 42

Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo na: (zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 471 pravila saobraćaja

33 / 42

Svetlosni znak upozorenja daje se uzastopnim ili naizmeničnim paljenjem:

pitanje 438 pravila saobraćaja
34 / 42

Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 252 pravila saobraćaja

35 / 42

Ako vozilo kojim je upravljao vozač koji je isključen iz saobraćaja ometa nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja, policijski službenik može:

pitanje 12 posebne mere i ovlašćenja
36 / 42

Vozaču koji upravlja motornim vozilom kada je njegovoj vozačkoj dozvoli istekao rok važenja najviše šest meseci, zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom:

pitanje 182 kazne37 / 42

Vozaču koji upravlja vozilom kada je njegovoj vozačkoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci, zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom:

pitanje 173 kazne38 / 42

Teret koji na teretnom ili priključnom vozilu prelazi najistureniju tačku na zadnjoj strani vozila mora biti označen:

pitanje 325 vozila
39 / 42

U saobraćaju na putu:

pitanje 306 vozila
40 / 42

U slučaju kada se značenje svetlosnog saobraćajnog znaka razlikuje od značenja saobraćajnog znaka vozač je dužan da postupi po:

pitanje 11 pravila saobracaja
41 / 42

U situaciji prikazanoj na slici kada skrećete udesno na prvom izlazu:

pitanje 402 pravila saobracaja
pitanje 142 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozaču vozila označenog sa brojem 1:

pitanje 63 pravila saobracaja
pitanje 1
Postavi pitanje

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća su vam potrebne dodatne informacije možete nam postaviti pitanje nekom od naših instruktora. Pitanje možete postaviti na sajtu ili na našoj facebook strani: