1 / 42

Zvučne znake pištaljkom koji se daju u kombinaciji sa znacima koji se daju rukama, policijski službenik može davati:

pitanje 505 saobracajna signalizacija
2 / 42

Linija zaustavljanja, kosnici, graničnici, pešački prelazi i prelazi biciklističke staze preko kolovoza su:

pitanje 376 saobracajna signalizacija
3 / 42

Na vrhu table za označavanje vrha razdelnog ostrva postavljaju se saobraćajni znakovi koji označavaju:

pitanje 445 saobracajna signalizacija
4 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 495 saobracajna signalizacija
pitanje 1
5 / 42

Svetlosna oznaka na putu van naseljenih mesta prikazana naslici predstavlja:

pitanje 441 saobracajna signalizacija
pitanje 1
6 / 42

Svetlosni saobracajni znak prikazan na slici, znači da Vam je:

pitanje 398 saobracajna signalizacija
pitanje 1
7 / 42

Oznaka označena na slici ("Saobraćajna površina za posebne namene") označava:

Pitanje 358 saobracajna signalizacija
pitanje 1
8 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 137 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
9 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 113 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
10 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 92 saobracajna signalizacija
pitanje 1
11 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 89 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
12 / 42

Znakovi opasnosti, po pravilu, se postavljaju:

pitanje 15 saobraćajna signalizacija
13 / 42

Saobraćajni znakovi se postavljaju sa: (Zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 5 saobraćajna signalizacija

14 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, nakon saobraćajnog znaka, dužni ste da se krećete brzinom koja nije veća:

pitanje 314 pravila saobracaja
pitanje 1
15 / 42

U situaciji prikazanoj na slici obilaženje površine koja nije namenjena za saobraćaj vozila je dozvoljeno:

pitanje 300 pravila saobracaja
pitanje 1
16 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, (plavo vozilo skreće na raskrsnici udesno), vozaču belog vozila koji zadržava pravac kretanja:

pitanje 288 pravila saobracaja
pitanje 117 / 42

U situaciji prikazanoj na slici vozaču putničkog vozila preticanje:

pitanje 254 pravila saobraćaja
pitanje 118 / 42

U situaciji prikazanoj na slici preticanje kolone vozila:

pitanje 218 pravila saobracaja
pitanje 119 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 163 pravila saobraćaja
pitanje 1
20 / 42

U situaciji prikazanoj na slici skretanje ulevo je dozvoljeno iz saobraćajne trake označene brojem:

pitanje 131 pravila saobraćaja
pitanje 1
21 / 42

U situaciji prikazanoj na slici prednost ima:

pitanje 119 pravila saobracaja
pitanje 1
22 / 42

Vozilo na slici kreće se:

pitanje 105 pravila saobraćaja
pitanje 1
23 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 47 pravila saobraćaja
pitanje 1
24 / 42

Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo:

pitanje 484 pravila saobraćaja
25 / 42

Na raskrsnici ili u susretu sa tramvajem, vozač:

pitanje 391 pravila saobraćaja
26 / 42

Brzina kretanja motornog vozila koje vuče priključno vozilo za stanovanje (karavan), na putu van naselja ograničena je na:

pitanje 342 pravila saobraćaja
27 / 42

Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi: (zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 304 pravila saobraćaja

28 / 42

Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 217 pravila saobraćaja

29 / 42

Kretanje vozila unazad na delu puta gde je zabranjeno zaustavljanje:

pitanje 145 pravila saobraćaja
30 / 42

Vozač vozila koji skreće udesno dužan je da skretanje izvrši:

pitanje 122 pravila saobraćaja
31 / 42

Vozač koji pokazivačem pravca daje propisani znak pri izvođenju radnje mora davati znak:

pitanje 69 pravila saobraćaja
32 / 42

Vozač sme započeti kretanje vozila: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 365 vozila

33 / 42

Ako u situaciji prikazanoj na slici, ne propustite pešaka, bićete kažnjeni:

pitanje 77 kazne
pitanje 1
34 / 42

Vozač koji je pod dejstvom alkohola će biti zadržan do otrežnjenja, a najduže 12 sati, ako ima sadržaj alkohola u krvi veći od:

pitanje 18 posebne mere
35 / 42

Pneumatici na istoj osovini moraju biti jednaki po: (zaokruži tri tačna odgovora)

pitanje 177 vozila36 / 42

Redovni godišnji tehnički pregled vozila se može izvršiti najranije 30 dana pre:

pitanje 32 vozila
37 / 42

Pešačko ostrvo je na slici označeno brojem:

pitanje 168 OB
pitanje 1

38 / 42

Nakon obavljenog uviđaja saobraćajne nezgode, vozač, odnosno vlasnik vozila, dužan je da:

pitanje 123 vozaci
39 / 42

Vozač kom je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom B kategorije, sme da upravlja u saobraćaju na putu: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 69 vozaci

40 / 42

Ukupno vreme upravljanja teretnim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg u razdoblju od dve uzastopne nedelje može biti najviše:

pitanje 128 vozaci
41 / 42

Lek koji sadrži psihoaktivnu supstancu i koji se ne sme upotrebljavati pre i za vreme vožnje, na pakovanju ima oznaku prikazanu na slici broj:

pitanje 136 OB
pitanje 1

42 / 42

Vozač koji je nesposoban za bezbedno upravljanje vozilom, odnosno koji je u tolikoj meri umoran, odnosno bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom:

pitanje 85 vozaci
Postavi pitanje

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća su vam potrebne dodatne informacije možete nam postaviti pitanje nekom od naših instruktora. Pitanje možete postaviti na sajtu ili na našoj facebook strani: