1 / 42

U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da:

pitanje 488 saobracajna signalizacija
pitanje 1
2 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 486 saobracajna signalizacija
pitanje 1
3 / 42

Znaci koje daje policijski službenik koji neposredno reguliše ili vrši kontrolu saobraćaja, daju se: (zaokruži tri tačna odgovora)

pitanje 482 saobracajna signalizacija4 / 42

Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici, označava:

pitanje 405 saobracajna signalizacija
pitanje 1
5 / 42

Semafori se koriste za: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 386 saobracajna signalizacija


6 / 42

Oznaka prikazana na slici označava:

pitanje 373 saobracajna signalizacija
pitanje 1
7 / 42

Saobraćajna traka označena sa udvojenim isprekidanim linijama označava : (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 328 saobracajna signalizacija

8 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 158 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
9 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 143 saobracajna signalizacija
pitanje 1
10 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 119 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
11 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 38 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
12 / 42

Saobracajni znak prikazan na slici označava:

pitanje 19 saobraćajna signalizacija
pitanje 1
13 / 42

Saobraćajni znakovi:

pitanje 2 saobraćajna signalizacija
14 / 42

U situaciji prikazanoj na slici žuto rotaciono ili trepćuće svetlo:

pitanje 778 pravila saobraćaja
pitanje 115 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 652 pravila saobraćaja
pitanje 1
16 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, na autoputu, na propisan način vuče priključna vozila:

pitanje 564 pravila saobracaja
pitanje 1
17 / 42

U situaciji prikazanoj na slici zaustavljanje vozila:

pitanje 526 pravila saobracaja
pitanje 1
18 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 430 pravila saobracaja
pitanje 1
19 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, ispred raskrsnice zauzeli ste položaj na saobraćajnoj traci tako da:

pitanje 419 pravila saobraćaja
pitanje 120 / 42

U situaciji prikazanoj na slici:

pitanje 398 pravila saobracaja
pitanje 121 / 42

Vozač putničkog vozila prikazanog na slici dužan je da se kreće brzinom koja nije veća od:

pitanje 324 pravila saobracaja
pitanje 1

22 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, dužni ste da se krećete brzinom: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 307 pravila saobracaja
pitanje 1

23 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, na putu na kome se saobraćaj odvija u oba smera, obilaženje površine koja nije namenjena za saobraćaj vozila je dozvoljeno:

pitanje 298 pravila saobracaja
pitanje 1
24 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, vozaču putničkog vozila, preticanje:

pitanje 191 pravila saobraćaja
pitanje 125 / 42

U situaciji prikazanoj na slici, kada je krajnjom desnom saobraćajnom trakom onemogućen saobraćaj:

pitanje 109 pravila saobraćaja
pitanje 1
26 / 42

Vozaču koji se kreće putem koji nije put sa prvenstvom prolaza, neposredno ispred raskrsnice:

pitanje 282 pravila saobraćaja
27 / 42

Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 225 pravila saobraćaja

28 / 42

Na putu na kome postoje najmanje dve saobraćajne trake namenjene za saobraćaj vozila u istom smeru, prolaženje sa desne strane vozila koje se kreće:

pitanje 201 pravila saobraćaja
29 / 42

Kada je vozilo na kolovozu zauzelo takav položaj i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulevo, preticanje se:

pitanje 193 pravila saobraćaja
30 / 42

Na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica, na kome je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano:

pitanje 179 pravila saobraćaja
31 / 42

Vozač vozila koji na putu sa jednosmernim saobraćajem skreće ulevo dužan je da skretanje izvrši:

pitanje 126 pravila saobraćaja
32 / 42

Na sedištima za koje je ugrađen vazdušni jastuk:

pitanje 54 osnove bezbednosti
33 / 42

Vozač koji se kreće saobraćajnom trakom kojom nije dozvoljeno kretanje one vrste vozila kojim upravlja, kazniće se:

pitanje 115 kazne
34 / 42

Vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala materijalna šteta dužan je da:

pitanje 109 vozači
35 / 42

Vozač vozila sa pravom prvenstva prolaza, kada upravlja vozilom u saobraćaju na putu:

pitanje 101 vozači
36 / 42

Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije B1 sme da upravlja u saobraćaju na putu: (Zaokružiti tri tačna odgovora)

pitanje 62 vozači37 / 42

Vozaču koji vozilom ne upravlja savesno i na propisan način organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja vozača vodi u evidenciji:

pitanje 28 vozači
38 / 42

Probna vozačka dozvola izdaje se sa rokom važenja:

pitanje 11 vozači
39 / 42

Vrata vozila: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

pitanje 364 vozila

40 / 42

Zimska oprema putničkih vozila obuhvata: (zaokruži dva tačna odgovora)

pitanje 215 vozila

41 / 42

Oznaka na pneumatiku M+S označava:

pitanje 189 vozila
42 / 42

Prekid kretanja vozila od dva minuta, pri čemu vozač nije napustio vozilo je:

pitanje 17 OB
Postavi pitanje

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća su vam potrebne dodatne informacije možete nam postaviti pitanje nekom od naših instruktora. Pitanje možete postaviti na sajtu ili na našoj facebook strani: