Naknada štete prilikom sudara, obavezno osiguranje, kasko osiguranje

...

13/07/2014

Šta uraditi ukoliko se nadjete u neprijatnoj situaciji da doživite saobraćajnu nezgodu? Kako naplatiti štetu na vozilu?

 

Korisni saveti koji svaki vozač treba da zna ukoliko se nadje u nepredvidjenoj situaciji. Vecina ovih stvari se ne uce u auto skoli.

 

Šta treba uraditi odmah na mestu sudara:

 

Ukoliko na licu mesta propustite neke bitne stvari možda uopšte nećete moći da dobijete odštetu ili ćete do nje doći na mnogo teži način. Ključna stvar je da obezbedite dokaze o tome kako je do udesa došlo. To su pre svega Evropski iveštaj ili policijski zapisnik. Ponekad policijski zapisnik a pogotovo Evropski izveštaj nisu dovoljni za dobijanje naknade štete pa bi bilo dobro da fotografišete nezgodu i da pokušate da nadjete svedoke nezgode.

Svedoci:

Mogu da budu osobe koje su učestvovale u sudaru ali i osobe koje su bile u blizini i videle dogadjaj. Izjave svedoka se mogu koristiti u proceduri naknade štete kod osiguravajućih društava.

Fotografije:

Slikajte položaj vozila nakon udesa. Oštećenja na vozilima kao i bitne elemente zbog kojih je došlo do sudara. Sabraćajni znak koji reguliše prvesntvo prolaza ili sl. Na fotografiji treba da se vidi da znak postoji i gde je postavljen.

Podaci:

Od vozača koji je izazvao udes treba uzeti kompletne podatke broj telefona, ime osiguravajuće kompanije i broj polise. Svi ovi podaci se unose u policijski zapisnik i Evopski izveštaj al nije na odmet da ih imate.

Kada treba a kada ne treba zvati policiju?

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Ako nije bilo povredjenih a ukupna štete nije veća od 200 000 dinara dovoljno je da popunite Evropski izveštaj. Ako krivac ne priznaje krivicu treba pozvati policiju.

 

Evropski izveštaj zajedno popunjavaju vozač koji je izazvao sudar i vozač čiji je automobil oštećen.
Obrazac je jasno napisan i samo treba popuniti podatke koji se traže. Obavezno oba učesnika na kraju treba da podpišu Evropski izveštaj. Na skici treba nacrtati položaj vozila prilikom sudara. Uporedite podatke iz dokumenata da nije došlo do greške. Obrazac se sastoji iz dva primerka gde original zadržava vozač kome je pričinjena šteta da bi mogao da naplati odštetu. Oba učesnika moraju da opišu dogadjaj (sudar) i da vozač koji je napravio udes prizna krivicu i da snosi odgovornost za nezgodu. U protivnom se neće znati ko je odgovoran za štetu. Ukoliko krivac neće da jasno prizna krivicu preostaje vam pozovete policiju da napravi uvidjaj.

 

Konačno je jasno propisano da se manjom materijalnom štetom nastalom u saobraćajnoj nezgodi smatra ona koja nije veća od iznosa od 200000 dinara. Više neće biti sporenja oko visine iznosa koji se može isplatiti na osnovu Evropskog izveštaja, i neće biti proizvoljnih tumačenja nekih osiguravajućih kuća i natezanja oko isplate obeštećenja.

Policijski izveštaj

Ukoliko je šteta velika, veća od 200 000 din. ili ima povredjenih obavezno pozovite policiju. Takodje ukoliko krivac neće da prizna krivicu ili ukoliko je neslaganje o visini štete i sl. najbolje je da odmah pozovete policiju. Dolazak policije plaća osiguravajuća kuća vozača koji je pozvao policiju bez obzira na krivicu. Policijski zapisnik i Evopski izveštaj vam je prva stavka i dokument koji će vam trebati prilikom naplate štete.

Prijava štete

Sledeći korak je odlazak u osiguravajuću kuću u kojoj je osiguran automobil kojim je izazvan udes.
Potreban vam je Evropski izveštaj ili policijski zapisnik. U Beogradu se policijski zapisnik uzima u filijali Dunav osiguranja u Ustaničkoj ulici a u većini gradova u policijskim stanicama.
U osiguravajućem društvu podnosite zvaničan zahtev za naknadu štete. Nakon toga službenik osiguravajuće kuće treba da snimi štetu i zabeleži šta je sve oštećeno. Nakon toga pravi se procena visine odštete. Tada imate mogućnost dogovora sa osiguravajućom kućom oko dve varijante isplate odštete. Jedna je da novac dobijete pre popravke a drugi je da vam plate štetu nakon popravke.

Nematerijalna šteta

Na osnovu obaveznog osiguranja može se dobiti odšteta za nematerijalnu štetu: povrede, pretrpljeni strah i slično, ali vam je u tom slučaju potreban izveštaj lekara. Pravo na naknadu nematerijalne štete imaju sva lica povredjena u udesu, osim vozača koji je izazvao udes.

Obavezno napravite fotokopije svih dokumenata koje predajete u osiguravajuću kuću a za sve što predate tražite pismenu potvrdu.
Ako se opredelite da novac uzmete pre popravke, time je iznos konačno odedjen i kasnije ne može da se koriguje ako popravka bude skuplja. S druge strane ukoliko jeftinije popravite automobil višak novca možete da zadržite.

Sudska presuda

Ukoliko se iz Evropskog izveštaja i zapisnika policije jasno ne vidi da je njihov osiguranik kriv za štetu tražiće se sudska presuda koja potvrdjuje krivicu. Osiguravajuća kuća na to ima pravo jer ni po kom zakonu nisu obavezni da plate odštetu dok se ne utvrdi ko je kriv.

Kako se popravlja automobil?

Ako ste se sa osiguravajućom kućom dogovorili da vam iznos plate pre popravke time ste završili proceduru sa njima i ostaje vam da sami popravite automobil.
Ako odštetu dobijate nakon popravke, automobil u dogovoru sa osiguravajućom kućom odvozite u servis. U toku popravke može da se ustanovi da treba da se popraviti nešto što nije planirano i što će promeniti cenu popravke, svaku takvu promenu u toku popravke treba prijaviti osiguravajućoj kući i to pre popravke tog dela. Nakon završetka popravke servis će napraviti konačni račun, koji treba da odnesete u osiguravajuću kuću. Od njih ćete dobiti garantno pismo sa kojim ćete moći odmah da podignete automobil. Ukoliko je vozilo osnovno sredstvo za rad (taksi, auto škola i sl.) vlasnik ima pravo da dobije odštetu za zaradu koju je izgubio dok je vozilo bilo na popravci.

Automobil može da se popravi i pre nego što rešite spor o odšteti, pod uslovom da je šteta snimljena. Uglavnom nema razloga da se popravka odlaže pod uslovom da je šteta snimljena i da su pritom precizno zabeležena sva oštećenja i stanje vozila. Važan je zapisnik. Nije potrebno da oštećeni automobil čuvate kao dokazni materijal već je dovoljno da imate zapisnik u kojem je sve tačno zabeleženo. Obavezno proverite šta tačno piše u zapisniku koji je napravila osiguravajuća kuća, ako je potrebno tražite da se dopuni i obavezno čuvajte svoj primerak.

Kada osigravajuća kuća ima pravo da se regresira od prouzrokovača štete?

Na primer ako je krivac vozio pijan, njegovo osiguranje će pokriti štetu oštećenima, ali će krivac morati da nadoknadi isplaćeni iznos osiguravajućoj kući. Isto važi ako je vozač izazvao udes jer nije koristio automobil u skladu sa njegovom namenom ili je svesno vozio neispravno vozilo, ako nema vozačku dozvolu ili mu je ona oduzeta, ako štetu izazove namerno ili pobegne sa lica mesta.

Odšteta ako vas je udarilo neregistrovano vozilo, odšteta i bez obaveznog osiguranja.

Zahvaljujući obaveznom osiguranju svi učesnici u saobraćaju su zaštićeni a krivci za saobraćajne nezgode ne moraju to da plaćaju iz svog dzepa.
Zbog takvih sitacija postoji Garantni fond koji praktično obavlja ulogu osiguravajućih kompanija.
Procedura dobijanja odštete od Garantnog fonda je skoro ista kao i procedura sa osiguravajućom kućom.
Da biste uspeli da naplatite štetu od garantnog fonda mora da ispunite odredjene uslove. Garantni fond ne plaća za materijalne štete od nepoznatih počinilaca. Dakle ako je krivac pobegao i o njemu nemate podatke, niti dokaze ne možete računati na Garantni fond niti na bilo koga drugog ko bi vam nadoknadio štetu.
Ukoliko vas je udarilo nepoznato vozilo, nemate pravo na nadoknadu popravke od Garantnog fonda, ali od njega možete dobiti odštetu ako ste povredjeni. Treba dostaviti zapisnik policije i lekarsku dokumentaciju na osnovu koje ćete dobiti novac na ime odštete za povrede koje su učinjene nepoznatim vozilom.

Kasko osiguranje – odšteta za svaku štetu

U pitanju je dobrovoljno osiguranje što znači da ugovorom sa osiguravajućom kućom se reguliše šta sve osiguranje obuhvata. Kasko osiguranje može a ne mora, da važi u slučaju kradje, može da pokriva samo štete na teritoriji Srbije ili i u inostranstvu, može da bude delimično, recimo samo za stakla, a postoji i mogućnost izbora učešća vlasnika u šteti.

Lakše do odštete

Za razliku od obaveznog osiguranja, za nadoknadu štete preko kaska nisu potrebni neophodni dokazi, policijski zapisnici, podaci drugih učesnika i sl. Za manja oštećenja, ulubljenog lima, razbijenog stakla i sl. dovoljno je da sa polisom odete u osiguravajuću kuću i prijavite štetu.

Učešće vlasnika vozila u šteti

Osiguravajuće kuće se štite od ogrebotina i beznačajnih oštećenja. Primera radi ako je minimalno učešće u šteti minimum 100 evra ili 10%, sve popravke koje su jeftinije od toga plaćate sami i ne dobijate odštetu.

 

Obavezno pročitajte polisu pre podpisivanja, u uslovima precizno piše od čega ste zaštićeni i u kojim sitacijama a u kojim niste. Naći će se možda uslovi koje niste očekivali i koji vam ne odgovaraju.

Ugovor određuje uslove:

Za razliku od obaveznog osiguranja , uslovi kasko osiguranja nisu striktno određeni propisima, nego ugovorom između vlasnika automobila i osiguravajuće kuće. Štaviše u nekim osiguravajućim kućama vlasnik u startu mora da se opredeli da li želi osiguranje koje će pokrivati popravke originalnim delovima ili nešto jeftiniju polisu kod koje odšteta ne pokriva punu cenu originalnih delova. Pre podpisivanja ugovora dobro pročitajte uslove.

Kasko osiguranje i kradja

U slučaju kradje dobijate odštetu (naravno ukoliko je vozilo osigurano od kradje), koja je jednaka trenutnoj vrednosti automobila, uglavnom prema katalogu AMSS-a, koji u obzir uzima starost vozila i predjenu kilometražu, ukoliko ste ugovorili i učešće u šteti, što je čest slučaj iznos koji ćete dobiti će biti dodatno umanjen.
Osiguravajuća kuća ima pravo da odbije odštetu za kradju ako je vozilo nestalo zboh neodgovornog ponašanja vozača, na primer, ako je ostavio odključan automobil i sl.
Ukoliko kosrinik nije prijavio nikakvu štetu sledeće godine će dobiti popust. Nasuprot tome, ako je prijavio veći broj šteta i to velikih dobiće uvećanje cene polise osiguranja.

Totalna šteta ograničava odštetu

Postoji situacija kada osiguravajuća kuća ne može da isplati punu cenu neke skupe popravke. Zakonom je regulisano da odšteta ne može da bude veća od vrednosti vozila pre sudara, umanjene za vrednost onoga što je ostalo posle sudara. Drugim rečima ukoliko je popravka neisplativa, onda ni osiguravajuća kuća nije dužna da ga plati (niti je to dozvoljeno), već se proglašava totalna šteta i isplaćuje adekvatan iznos.

Nenad Pavlićević

Autor: Nenad Pavlićević

Instruktor vožnje od 2000 godine, Direktor i rukovodilac auto škole, radno iskustvo u obuci 14 godina, obučio preko 800 kandidata. Licenciran ispitivač i instruktor.