kazna za voznju za vreme trajanja zabrane i nasilnicka voznja

...

13/07/2014

Kazna za vožnju za vreme trajanja zaštitne mere (zabrane)
Kazna zatvora od najmanje 15 dana ili novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara i 14 kaznenih poena.

 

Nasilinčka vožnja:

Zakon kaže da je nasilnička vožnja postupanje vozača koje je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, odnosno, prilikom koje vozač ne pokazuje obzir preba bezbednosti ostalih učesnika. Navedena su dva primera- kada vozač dva ili više puta prođe kroz crveno svetlo ukoliko između dva uzastopna prolaska nije prošlo više od 10 minuta, kao i kada vozač izvrši preticanje kolone vozila pri čemu svojim vozilom prelazi ili se kreće po neisprekidanoj uzdužnoj liniji koja razdvaja kolovozne trake po smerovima kretanja.

 

Kazna za nasilničku vožnju: kazna zatvora od 30-60 dana i 15 kaznenih poena. Zaštitna mera zabrane upravljanja vozilom od 9 meseci.

 

Razmislja se o formiranju liste postupanja koji bi bili definisani kao nasilnička vožnja. Da li će protiv nekog vozača biti podneta prijava za nasilničku vožnju zavisi od procene saobraćajnog policajca.

 

Prelazak ulice na crveno – kazna:

Za prelazak ulice na crveno predviđena je kazna od 5000 din. čak i ako na kolovozu nema automobila. Ukoliko ukoliko vodite dete sa sobom koje je mlađe od 12 godina kazna je dosta veća od 15000 do 30000 din.

 

Dete u krilu na prednjem sedištu kazna:

Radi se o ozbiljnom prekršaju, dete mlađe od 12 godina se nesme nalaziti na prednjem sedištu a kazna iznosi od 15000-30000din i 6 kaznenih poena.

 

Kazna za vozače koji ne budu imali zimsku opremu kada vremenski uslovi to budu zahtevali iznosi 5000din.

Nevezivanje sigurnosnog pojasa kazna

Svi putnici u vozilu moraju biti vezani kazna za prekršioce je 5000 din. i to pre paljenja automobila.

Nenad Pavlićević

Autor: Nenad Pavlićević

Instruktor vožnje od 2000 godine, Direktor i rukovodilac auto škole, radno iskustvo u obuci 14 godina, obučio preko 800 kandidata. Licenciran ispitivač i instruktor.