Pešaci, pešacki prelaz, pravilno postupajte.

...

21/06/2015

Kad propuštati a kada ne?

Na obeleženom pešačkom prelazu bez semafora vozač je dužan da propusti pešaka koji je već stupio na pešački prelaz ili pokazuje nameru da želi da stupi. U semaforizovanoj raskrsnici propuštamo pešake kojima je zelenim svetlom omogučen prelaz preko pešačkog prelaza.

 

Situacija 1.  Vozač vidi pešački prelaz i automatski stane i propušta pešake nevodeći računa da je u tom momentu njemu zeleno svetlo a pešacima crveno. Ta radnja moze biti opasna: neočekivano stajemo, blokiramo raskrsnicu iza nas i pešaka dovodimo “ukoliko krene” u potencijalnu opasnost. Pogrešno:  Zaustaviti vozilo i nuditi pešacima da prelaze na obeleženom pešačkom prelazu kada je pešacima crveno svetlo.

Situacija 2. Ukoliko čekamo na semaforu i otvori nam se zeleno svetlo moramo omogućiti pešacima koji su se zatekli na pešačkom prelazu da napuste pešački prelaz.

Situacija 3.  Skrećemo na semaforizovanoj raskrsnici. Moramo biti oprezni prilikom skretanja levo i desno. Prilikom ulaska u bočne ulice na pešačkim prelazima se mogu pojaviti pešaci koji u isto vreme imaju slobodan prolaz – zeleno svetlo i moramo ih propustiti.

Situacija 4. Pešački prelaz nije regulisan semaforom, približavamo se pešačkom, pešaci prilaze prelazu ali još uvek nisu kročili na prelaz. U datoj situaciji zaustavite vozilo i sačekajte da pešaci stupe na pešački prelaz i pređu preko njega.

Situacija 5. Prilikom skretanja na bočni put ako nema obeleženog pešačkog prelaza, dužni smo da propustimo pešaka koji prelazi put.
Prekid trotoara koji nije obeležen pešačkom zebrom je mesto gde se pešaci moraju propustiti.

Bodovanje na vozačkom ispitu:

Ukoliko ne propustimo pešaka na obeleženom pešačkom prelazu dobijamo ocenu NIJE POLOŽIO, 6,1 stav u bodovnoj listi.

Nenad Pavlićević

Autor: Nenad Pavlićević

Instruktor vožnje od 2000 godine, Direktor i rukovodilac auto škole, radno iskustvo u obuci 14 godina, obučio preko 800 kandidata. Licenciran ispitivač i instruktor.