Pravilne provere

...

21/06/2015

Pravilne provere na ispitu su 30% vozačke dozvole

 

Prilikom skretanja, obilaženja, preticanja i menjanja saobraćajne trake svaki put je potrebna provera od najmanje tri pogleda:

1. pogled u unutrašnje ogledalo,
2. pogled u spoljašnje ogledalo,
3. provera mrtvog ugla pogledom preko ramena.

 

Pokazivač pravca (žmigavac), se uključuje tek nakon izvršenih provera ukoliko time ne ometamo druga vozila. Smatra se greškom ako se uključi pokazivac a prethodno nisu odradjene provere (3 negativnih poena).

 

Greške: Delimične provere kandidat ne koristi sve tri provere, uključivanje pokazivača pre provere, prilikom provere mrtvog ugla (okretanje glave pozadi) kandidat gubi pravac pomera volan.
Nepravilno je i predugo držati okrenutu glavu pozadi time se ne prati situacija ispred vozila.

 

Ako se tokom ispita utvrdi da kandidat očigledno ne koristi ogledala za osmatranje saobraćaja, kandidat ne dobija dovoljan broj pozitivnih poena koji su potrebni za prolazak na vozačkom ispitu.

Bodovanje na vozačkom ispitu:

Svaki put ukoliko ne uradite 3 pogleda prilikom skretanja, obilaženja, preticanja, promene saobraćajne trake, prestrojavanja, isključivanja, uključivanja u saobraćaj dobijate 3 negativnih poena.

Ukoliko prvo uključite pokazivač a nakon toga uradite 3 pogleda dobijate 3 negativnih poena.

Ukoliko više od tri puta ne proverite kako se od vas traži (tri pogleda pa pokazivač pravca) prilikom izvođenja iste radnje (npr. više od tri puta skrenete a niste proverili na pravilan način (tri pogleda pa pokazivač pravca) dobijate ocenu NIJE POLOŽIO.

Pravilne provere na ispitu su jako bitne, ko ih ne izvodi na pravilan način neće položiti vozački ispit.

Nenad Pavlićević

Autor: Nenad Pavlićević

Instruktor vožnje od 2000 godine, Direktor i rukovodilac auto škole, radno iskustvo u obuci 14 godina, obučio preko 800 kandidata. Licenciran ispitivač i instruktor.