Sve karakteristike kvalitetnih auto skola

...

23/01/2017

U procesu sticanja vozačke dozvole auto skole igraju veoma važnu ulogu. Njihova uloga jeste snabdevanje kandidata teorijskim znanjem saobraćajnih pravila i praktičnim znanjem primene tog teorijskog znanja kada se iza volana nađu u saobraćaju. Polaganje vožnje veoma je slično vožnji bicikle – jednom kada se nauči, ne zaboravlja se.

 

Zato je odabir dobre auto skole koja zapošljava stručne instruktore, poseduje tehnički ispravna vozila i koju odlikuje visoka prolaznost njenih kandidata izuzetno bitan.

Ispravnost vozila u kojima se časovi vožnje odvijaju

Ispravnost vozila u kojima se časovi vožnje odvijaju jedno je od prvih uslova koje auto skole moraju da ispune. Ta vozila ne moraju biti skupocena niti tek izašla sa fabričkih traka, ali ne mogu biti stara dvadeset godina niti tehnički neispravna. Retko koja auto skola poseduje nova i skupa vozila. To je razumljivo – ipak je rizik dati početnicima da upravljaju takvim vozilima.

 

Ispravnost vozila neke auto skole trebalo bi da bude jedna od stvari na koju ćete obratiti pažnju prilikom donošenja odluke u kojoj auto skoli ćete uplatiti časove vožnje.

Stručnost instruktora zaposlenih u auto skoli

Stručnost instruktora još jedan je veoma važan faktor za donošenje odluke o izboru auto skole u kojoj ćete se učiti saobraćajnim pravilima i upravljanju motornim vozilima. Instruktor je osoba od koje, posle nas, najviše zavisi naš uspeh na polaganju vozačkog ispita. Instruktor mora pre svega biti kvalifikovan, dobro poznavati i vladati tehnikama vožnje, biti pedantan u radu, kao i biti dobar pedagog koji zna kako da prenese vozačko znanje svom učeniku (kako teorijsko, tako i praktično).

 

Budući da je njegov posao sa sobom nosi veliku dozu odgovornosti, i sam instruktor mora biti odgovoran. Za vreme časova, bez obzira koliko je njegov učenik dobar u vožnji, ne sme dremati, čitati časopise, pušiti, dugo razgovarati telefonom, puštati glasnu muziku, biti neprijatan ili agresivan prema kandidatu… Sasvim suprotno, instruktor mora biti skoncentrisan, dobro pratiti vožnju svog učenika i prijatno se odnositi prema njemu.

Što viša prolaznost kandidata

Što je prolaznost kandidata neke auto skole viša, to je znak da ona zajedno sa svojim instruktorima bolje obavlja svoj posao. Zbog toga obavezno proverite prolaznost kandidata škole u kojoj ste planirali da pohađate časove vožnje. Ukoliko je prolaznost kandidata dosta niska, savetujemo da se bacite u potragu za drugom auto skolom.

Odnos auto skole prema kandidatu i njegovim obavezama

Auto skole i njihovi zaposleni žive od novca koji zarade tako što kandidati kod njih uzimaju časove vožnje. To je sasvim dovoljan razlog da škola ceni i poštuje svog kandidata. Najmanje što može za njega da učini jeste da uspostavi dobru komunikaciju i bude koliko toliko fleksibilna kada je u pitanju zakazivanje časova. Bez obzira na to da li je reč o kandidatu srednjoškolcu koji je je tek napunio šesnaest godina ili sredovečnoj zaposlenoj osobi, i jedan i drugi pored pohađanja vožnje imaju i druge, važnije obaveze.

 

Ukoliko auto skola nije voljna da pokuša da se uskladi sa Vašim obavezama, jednostavno pronađite neku koja će ceniti Vaše vreme, novac i ukazano poverenje.

Nenad Pavlićević

Autor: Nenad Pavlićević

Instruktor vožnje od 2000 godine, Direktor i rukovodilac auto škole, radno iskustvo u obuci 14 godina, obučio preko 800 kandidata. Licenciran ispitivač i instruktor.