Novi Zakon, pravilnici za polaganje vozačkog ispita.

...

13/07/2014

Auto skole: Objavljeni novi pravilnici o polaganju vozačkog ispita

Novi pravilnici o teoretskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače i o organizovanju, sprovodjenju i polaganju vozačkih ispita objavljeni su 24.05.2012.u Službenom glasniku Republike Srbije.

Ovi pravilnici stupaju na snagu 5 meseci od dana objavljivanja. Već od oktobra možemo očekivati polaganje vozačkog ispita po novim propisima. Do oktobra meseca važice stari pravilnik, nakon toga kandidati neće moći da upisuju vožnju po starim propisima, i imaće rok od 3 meseca da završe započetu obuku.

Novim zakonom o bezbednosti saobraćaja su predvidjene mnoge novine vezane za samu obuku vozača. Uvodi se teoretska nastava, polaganje ispita iz prve pomoći, kao i mnogi uslovi kojima će auto škole morati da se prilagode(licence, predavači itd.).

Očekuje se da cena obuke po novim propisima bude minimum 50000 din.
U medjuvremenu su stupili na snagu novi pravilnici o vozačkim dozvolama koji se već primenjuju. Dobili smo nove kategorije vozačkih dozvola, spuštena je starosna granica za dobijanje vozačke dozvole. Sada se obuka može upisati sa 16 godina a dozvola dobiti već sa 17. Uvedene su i probne vozačke dozvole.

Možete pogledati odgovore na česta pitanja vezana za nove pravilnike o polaganju vozačkih ispita:

Šta će se desiti sa vozačima koji završe obuku a ne polože ispit po starom zakonu a u medjuvremenu se donesu novi pravilnici o polaganju vozačkog ispita i novi Zakon stupi na snagu?

Kandidat za vozača koji je do dana stupanja novih pravilnika završio obuku za upravljanje vozilom, može pristupiti polaganju vozačkog ispita nakon sto obavi dodatnu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od po najmanje tri časa uz obavezu da položi ispit iz prve
pomoći.

Šta će se desiti sa kandidatima koji su započeli a nisu završili obuku po starom zakonu, a u medjuremenu stupi novi Zakon?

Za kandidate koji su započeli a nisu završili obuku biće odredjen vremenski rok od tri meseca za koji moraju završiti obuku, kao i dodatna teoretska i praktična nastava u trajanju od tri časa i uz obavezu da polože ispit iz prve pomoći.

Šta će se desiti sa kandidatima koji su u auto školi Pavlin položili teoretski deo po starom Zakonu, a u medjuvremenu stupe pravilnici i novi Zakon?

Kandidat koji je položio teoretski deo po starom zakonu može pristupiti polaganju vozačkog dela po novom Zakonu u roku od 12 meseci od dana polaganja teoretskog dela ispita. Moraće da obavi teoretsku i praktičnu dodatnu obuku od najmanje tri časa. Ovi kanidati nisu u obavezi da polažu ispit iz prve pomoći.

Najvažnije novine u odnosu na stari pravilnik

  •  obavezna teorijska obuka (predavanja i vežbe)
  •  teoretski ispit pred kamerama i na računarima
  •  vožnja, početak obuke tak kad se polože testovi
  • polaganje vožnje trajaće najkraće 25 minuta (najmanje 15 zadataka na praktičnom ispitu)
  • obavezan ispit iz prve pomoći

Teorijska obuka po novim pravilnikom

Po novim propisima teorijski deo obuke postaje obavezan, i predvidjeno je najmanje 40 časova (30 časova predavanja i 10 vežbi). Čas traje 45 min. a kandidat u toku dana može imati najviše tri časa, sa pauzama od po 10 minuta izmedju njih.
Budući vozači moraće da odslušaju predavanja, nauče propise i polože testove pre nego što krenu sa časovima praktične obuke.

Prva pomoć

Kandidati za vozače moraće da polažu i ispite iz pružanja prve pomoći, koji mogu biti organizovani u pojedinim zdravstvenim ustanovama ili u samim auto školama. Kandidati će morati da savladaju nekoliko osnovnih radnji u pružanju prve pomoći kao što su: zaustavljanje krvarenja, previjanje rane, imobilizacija pomoću trouglaste marame, veštačko disanje i sl. Obuku iz prve pomoći, organizovanje i sprovodjenje ispita obavlja Crveni krst Srbije, odnosno zdravstvena ustanova koja za to ima ovlašćenje.

 

POLAGANJE PRVE POMOĆI KOMPLETAN CENOVNIK I LOKACIJE

 

Važno obaveštenje:

Prelazni period stupanja na snagu novog zakona se završava 25.10.2013. godine, 99% auto skola u Beogradu ne ispunjavaju uslove u pogledu propisa koji se odnose na uslove koje mora imati poligon za početnu obuku vozača.Takođe potrebno je izvršiti licenciranje instruktora, ispitivača i predavača tako da se očekuje zastoj u polaganju vozačkih ispita. Shodno tome dobijanje nove dozvole za rad auto škola (koja je potrebna od 25.10.2013.) će biti otežano.
Apeluje se na sve kandidate da prijave i polože ispit pre 25.10.2013. godine.

 

Nenad Pavlićević

Autor: Nenad Pavlićević

Instruktor vožnje od 2000 godine, Direktor i rukovodilac auto škole, radno iskustvo u obuci 14 godina, obučio preko 800 kandidata. Licenciran ispitivač i instruktor.