Testovi - Vozački ispit

Uverite se u prednosti naše auto skole

Vežbajte ONLINE zvanične testove za polganje vozačkog ispita

Testovi - Vozački ispit

Auto skola Pavlin Novi Beograd – Dobrodošli auto skole u Beogradu

Od auto skole do vozacke dozvole deli vas 6 koraka

Auto skole na Novom Beogradu

TEORIJA auto skola

1. Teorijska nastava - auto skole na Novom Beogradu

Teorijska nastava u auto skolama je obavezna, sastoji se od 30 časova predavanja i 10 časova vežbi. Maksimalan broj časova tokom jednog dana je tri. Optimalno vreme za završetak teorijske nastave je 20 dana. Naša auto škola usklađuje termine teorijske obuke prema slobodnom vremenu kandidata.

 • Kandidat mora imati navrsenih 16 godina
 • Licna karta je obavezna

polaganje-testa

2. Teorijski ispit organizuje auto skola

Nakon završetka teorijske nastave kandidat pristupa polaganju teorijskog ispita u auto skoli. Polaže se pred ispitnom komisijom u prostorijama auto škole. Položen teorisjki ispit važi godinu dana i u tom roku se mora završiti praktična obuka i položiti kompletan vozački ispit.

 • Kandidat moze polagati sa navrsenih 16 godina
 • Licna karta je obavezna, pasos nemoze

lekarsko veca slika

3. Lekarsko uverenje

Sledeći korak je vađenje lekarskog uverenja. Lekarsko je neophodan uslov za odpočinjanje praktične obuke u auto skoli. Vadi se u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi (medicina rada). Vaznost lekarskog uverenja je godinu dana za obuku a 6 meseci za vađenje vozačke dozvole.

 • Cena lekarskog uverenja za B kategoriju iznosi oko 2500 dinara
 • Auto skola ne sme zapoceti obuku bez vazeceg lekarskog uverenja

vozacki ispit 2

4. Prakticna obuka vozača  auto škole u Beogradu

Praktična obuka u auto skolama se sastoji od 40 časova vožnje, uslov za odpočinjanje obuke je položen teorijski ispit i posedovanje važećeg lekarskog uverenja. U toku jednog dana može se voziti maksimalno dva časa. Optimalno vreme za završetak obuke je mesec dana.

 • Kandidat moze poceti obuku sa navrsenih 16 godina
 • Licna karta je obavezna na svakom casu voznje

prva pomoc veca

5. Ispit iz prve pomoći organizuje naša auto škola

Polaganje prve pomoći je obavezno. Auto skola ne sme prijaviti kandidata na praktičan ispit bez položenog ispita iz prve pomoći. Vrsi se u ovlascenim ustanovama. Sastoji se od obuke u trajanju od 8 časova i polaganja ispita iz prve pomoci. Nakon položenog ispita dobija se potvrda koja je neophodna za prijavu praktičnog ispita i za vađenje vozačke dozvole.

 • Cena obuke iz prve pomoci je oko 6000 dinara
 • Vaznost trajanja potvrde je trajna.

slika1

6. Polaganje vožnje u auto skoli na Novom Beogradu

Auto skola poseduje 15 ispitnih zadataka. Slučajnim izborom kandidat bira jedan od 15 ispitnih zadataka. Nakon upoznavanja sa relacijom kojom će se kretati ispit počinje, sastoji se iz poligonskog dela i vožnje u saobraćaju ispitnom trasom. Trajanje ispita je oko 45 minuta

 • Starosni uslov za praktican ispit je navrsenih 17 godina
 • Obavezna licna karta, pasos nemoze

auto skole u Beogradu, Gandijeva 99,lokal broj 7, auto skole  na  Novom  Beogradu

Poslednji tekstovi sa bloga auto skole

 • Naredbe ovlašćenih lica

Naredbe ovlašćenih lica

 • December 11th, 2014

Policijski službenici vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja.

Učesnici u saobraćaju su dužni da postupaju po […]

Auto skole u Beogradu, na novoj lokaciji se nalazi naša auto škola  Novi Beograd

Gandijeva 99, pored osnovne skole Mladost, lokal br 7, preko puta Piramide na Novom Beogradu.

Od 2013 godine poslujemo na novoj lokaciji na teritoriji opštine Novi Beograd,