Auto skola Pavlin Novi Beograd, Dobrodošli

Testovi Auto škole

Auto skola sa tradicijom od skoro 20 godina.

Osnovana 05.07.1996. Uverite se u prednosti nase auto skole.

Testovi Auto škole

Od auto skole do vozacke dozvole deli vas 6 koraka

Teorija auto skola Beograd

1. Teorijska nastava auto skole

Teorijska nastava u auto skolama je obavezna, sastoji se od 30 časova predavanja i 10 časova vežbi. Maksimalan broj časova tokom jednog dana je tri. Optimalno vreme za završetak teorijske nastave je 20 dana. Naša auto škola usklađuje termine teorijske obuke prema slobodnom vremenu kandidata.

 • Kandidat mora imati navrsenih 16 godina
 • Licna karta je obavezna

polaganje-testa- Novi Beograd auto skola

2. Teorijski ispit auto skole

Nakon završetka teorijske nastave kandidat pristupa polaganju teorijskog ispita u auto skoli. Polaže se pred ispitnom komisijom u prostorijama auto škole. Položen teorisjki ispit važi godinu dana i u tom roku se mora završiti praktična obuka i položiti kompletan vozački ispit.

 • Kandidat moze polagati sa navrsenih 16 godina
 • Licna karta je obavezna, pasos nemože

lekarsko uverenje veca slika

3. Lekarsko uverenje – auto skola

Sledeći korak je vađenje lekarskog uverenja. Lekarsko je neophodan uslov za odpočinjanje praktične obuke u auto skoli. Vadi se u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi (medicina rada). Vaznost lekarskog uverenja je godinu dana za obuku a 6 meseci za vađenje vozačke dozvole.

 • Cena lekarskog uverenja za B kategoriju iznosi oko 2500 dinara
 • Auto skola ne sme započeti obuku bez važećeg lekarskog uverenja

vozacki ispit obuka

4. Prakticna obuka Beograd

Praktična obuka u auto skolama se sastoji od 40 časova vožnje, uslov za odpočinjanje obuke je položen teorijski ispit i posedovanje važećeg lekarskog uverenja. U toku jednog dana može se voziti maksimalno dva časa. Optimalno vreme za završetak obuke je mesec dana.

 • Kandidat moze poceti obuku sa navrsenih 16 godina
 • Licna karta je obavezna na svakom času vožnje

prva pomoc veca

5. Ispit iz prve pomoći u auto skoli

Polaganje prve pomoći je obavezno. Auto skola ne sme prijaviti kandidata na praktičan ispit bez položenog ispita iz prve pomoći. Vrsi se u ovlascenim ustanovama. Sastoji se od obuke u trajanju od 8 časova i polaganja ispita iz prve pomoci. Nakon položenog ispita dobija se potvrda koja je neophodna za prijavu praktičnog ispita i za vađenje vozačke dozvole.

 • Cena obuke iz prve pomoci je oko 6000 dinara
 • Vaznost trajanja potvrde je trajna.

ispit voznje na poligonu

6. Polaganje vožnje auto skola Novi Beograd

Auto skola poseduje 15 ispitnih zadataka. Slučajnim izborom kandidat bira jedan od 15 ispitnih zadataka. Nakon upoznavanja sa relacijom kojom će se kretati ispit počinje, sastoji se iz poligonskog dela i vožnje u saobraćaju ispitnom trasom. Trajanje ispita je oko 45 minuta

 • Starosni uslov za praktican ispit je navrsenih 17 godina
 • Obavezna licna karta, pasos nemoze
Podeli..Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+