Teorijska nastava u auto skolama i njen značaj

...

29/07/2016

Osnovna potreba današnjeg ubrzanog sveta je vožnja. Vožnja nije moguća bez odgovarajuće dozvole, a dozvole možete isključivo da dobijete od kompetentnih auto skola, koje se bave tim poslovima. A pošto su svakodnevno u crnim hronikama prisutne vesti o nesrećama u saobraćaju – treba staviti akcenat na teorijski deo nastave učenje vožnje u auto skolama.

40 časova za utemeljenje gradiva

Možda će Vas ovo podsećati na školu čim se spomenu časovi. Ali, jednostavno se ne može izlaziti na praktični deo ukoliko u auto skoli i njenim učionicama ne steknete redovno i temeljno teorijsko znanje. Zadatak auto skola je u tome da poveća svesnost i bezbednost vozača i svih učesnika u saobraćaju.

 

Od promene zakona, i ovaj teorijski deo se dosta izmenio. I auto skole, kao i redovne škole sada polako počinju da igraju na kartu interakcije sa đacima, tačnije u ovom slučaju kandidatima. Cilj auto skole je da kandidati steknu što veći nivo znanja o pravilima saobraćaja, da znaju da ih primene u kasnijoj praksi i da da izbegavaju konfliktne situacije, da znaju kada ko ima prednost i da prepoznaju sve znake u saobraćaju.

Novi mediji u auto skolama

Ranije su predavača i instruktori u auto skolama mogli samo da pričaju i, eventualno, crtaju po tabli neke primere kružnih tokova. Danas, napretkom tehnologije, imamo računare, projektore, interaktivne table. Svi ovi mediji su od velike pomoći auto skolama u još efikasnijoj obuci kandidata koji će se uskoro naći na putevima.

 

Treba napomenuti i powerpoint prezentacije, koje su takođe olakšale zadatak u velikoj meri. Pored toga, tu su i razne animacije ili simulacije određenih saobraćajnih situacija. Tu kandidati ulaze u „igru“ i odgovaraju predavaču kako bi rešili ovaj izazov i da li ovaj izazov ima više od jednog rešenje, ili se moraju držati određenog pravila koje je propisano za tu situaciju. Možemo da vidimo da je današnje predavanje teorijske nastave iliti teorijskog dela obuke u auto skolama u znatnoj meri olakšan i unapređen.

 

Pošto se polako sve svodi na Evropsku uniju, pa su i neka pravila i u vezi saobraćaja prilagođena sa istom, budući vozači se susreću i sa nekim pravilima koja do sad nisu važila, ili bar nisu važila u Srbiji. Treba naglasiti da su znaci u saobraćaju veoma bitni. Zato nove tehnologije mogu da prikažu znake maltene u prirodnoj veličini uz pomoć projektora i računara. Na taj način, kandidati auto skole, neće imati problem u razlikovanju i neće nikako brkati znake na kasnijem testu.

Dobar vozač poseduje i teoriju i praksu u malom prstu

Koliko god bila značajna sama vožnja, ona ne može da postoji bez teorijskog dela. Auto skole se zbog toga sve više orijentišu na kvalitetniju teorijsku nastavu, jer će na taj način kandidati uspeti mnogo lakše da se snalaze u saobraćaju i neće dolaziti do zabude, gubljenja vremena, a sve to stvara nervozu i nepotrebnu anksioznost. Mnogo vozača je danas nervozno, a sve bi se to moglo izbeći da je svaki od njih dobio redovnu i kvalitetnu teorijsku obuku.

 

Pravi vozači će uvek posedovati veliko znanje i iz teorije i iz prakse kada je vožnja u pitanju.

Nenad Pavlićević

Autor: Nenad Pavlićević

Instruktor vožnje od 2000 godine, Direktor i rukovodilac auto škole, radno iskustvo u obuci 14 godina, obučio preko 800 kandidata. Licenciran ispitivač i instruktor.